kiegyenlítés szinonimái

főnév
 • kompenzáció, kárpótlás, rendezés, szaldó (szaknyelvi), visszafizetés, rekompenzálás (idegen), fizetés, kifizetés, törlesztés, lerovás
 • jóvátétel, viszonzás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fűződik

ige
 • kapcsolódik, csatlakozik, csatolódik, társul
 • szorosabbá válik

dörgöl

ige
 • (tájnyelvi): dörzsöl, fen, csiszol, smirgliz, vakar, koptat, horzsol, morzsol, súrol, sikál, sikárol (tájnyelvi), csutakol
 • políroz, pucol (bizalmas), fényesít, vikszel, kefél, szidoloz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiegyenlítés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

keresztülmegy

ige
 • végigmegy, átjut, átvonul, áthalad, végighalad, átkel, átvág, átjön, átmegy, továbbjut
 • átfúródik, áthatol, keresztülhatol, átfér, keresztülfér
 • átível, átszel
 • (valakin): elgázol, elüt
 • túljut, kibír, kiáll, végigcsinál, megél, átél, elszenved, elvisel, eltűr, átesik

iszonyatos

melléknév
 • iszonyú, iszonytató, borzasztó, borzalmas, dermesztő, hajmeresztő, vérfagylaló, vérfagyasztó, ijesztő, félelmetes, rémes, irtózatos, irtóztató
 • utálatos, undorító, förtelmes, visszataszító, ocsmány, undok
 • iszonyú nagy, óriási, hatalmas, rettenetes, rettentő, szörnyű

inkvizíció

főnév
 • kínvallatás, vallatás, tanúvallatás, vizsgálat
 • eretnekbíróság (régies)

hidegen

határozószó
 • barátságtalanul, komoran, hűvösen, fagyosan, kimérten, érzéketlenül, zárkózottan, közönyösen, közömbösen, egykedvűen, részvétlenül, szívtelenül, elfásultan, gépiesen, hivatalosan, szenvtelenül, szenvedélytelenül, szenvedélymentesen

kézzelfogható

melléknév
 • nyilvánvaló, konkrét, tényleges, valóságos, érzékelhető, anyagi, megfogható, megtapintható, érinthető, manifeszt (idegen), plasztikus, materiális, reális, kézenfekvő, evidens, percipiálható (idegen), adatszerű, pozitív, szemléletes, érthető, világos, természetes

kitanul

ige
 • elsajátít (szakmát), kiképezi magát, képesítést szerez, kiműveli magát
 • megismer, kiismer, eligazodik, beavatódik
 • (valamiből): elfelejt, kijön a gyakorlatból

szív2

főnév
 • ketyegő (szleng), motor (szleng), pumpa (szleng), verő (tájnyelvi)
 • mell, kebel (választékos)
 • érzés, lélek, érzésvilág
 • központ, középpont, centrum, belseje (valaminek)

gyűszű

főnév
 • dedzsetár (tájnyelvi)

gyerekkocsi, gyermek

főnév
 • babakocsi, mélykocsi, sportkocsi, kulikocsi, tolóka (tájnyelvi)

elsóz

ige
 • túlsóz Sz: Makó felé tekintett
 • (bizalmas): elad, továbbad, túlad (valamin), elsakerol (tájnyelvi), elsüt (bizalmas)

haldokló I.

melléknév
 • kihaló, kivesző, kimúló, végét járó, agonizáló (idegen), halált vonó (tájnyelvi), döglődő (durva)
 • halódó

kivillan

ige
 • előtűnik, kilátszik, kibukkan
 • (nap) kisüt, kiriggyen (tájnyelvi)

körüli

melléknév
 • környéki, táji
 • körülbelüli

meglel

ige
 • megtalál, rátalál, rábukkan, felfedez, ráakad, visszaszerez, fellel, feltalál (régies)

létesítés

főnév
 • alapítás, szervezés, létrehozás, teremtés, megteremtés, megalkotás

kielégít

ige
 • megfelel, eleget tesz, teljesít, begyőz (tájnyelvi)
 • megfizet, kártalanít, kifizet, kiegyenlít
 • kiél
 • kielégülést nyújt, elélveztet (szleng)

kerengő

főnév
 • kreuzgang (idegen)
 • folyosó, körfolyosó, keresztfolyosó

kiötlik2

ige
 • (tájnyelvi): szembeötlik, feltűnik, előtűnik

lepénzel

ige
 • megveszteget, lefizet, megvesz, megvásárol, elhallgattat, korrumpál (idegen), megken (szleng), jattot ad (valakinek) (szleng), megpénzel (tájnyelvi)

kihámoz

ige
 • kihüvelyez, hámoz, meghámoz, hánt, toklászol (tájnyelvi)
 • kibont, kifejt
 • megtud, kikövetkeztet, megfejt, megért

jampec

főnév
 • divatmajom, jampi (bizalmas), piperkőc, divathős (régies), divatbáb, ficsúr, dendi (régies), gigerli (régies)

kisimul

ige
 • kiegyenesedik
 • kirúgja magát

letagad

ige
 • lehazudik, eltagad, elmismásol (bizalmas), elmisol (tájnyelvi) Sz: lehazudja a csillagokat is az égről