kézzelfogható szinonimái

melléknév
 • nyilvánvaló, konkrét, tényleges, valóságos, érzékelhető, anyagi, megfogható, megtapintható, érinthető, manifeszt (idegen), plasztikus, materiális, reális, kézenfekvő, evidens, percipiálható (idegen), adatszerű, pozitív, szemléletes, érthető, világos, természetes

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

offenzíva

főnév
 • támadás, attak, előnyomulás, benyomulás, ostrom, betörés, elözönlés, beáradás, rajtaütés, megrohanás, lerohanás, invázió
 • roham
 • agresszió

igazán

határozószó
 • igazában, igazából, valójában, valóságosan, valóban, bizony, csakugyan, tényleg, ténylegesen, komolyan, tagadhatatlanul
 • nagyon, őszintén, szívből, igaziból (bizalmas), igazándiból (tájnyelvi), igen, úgy, alaposan, istenigazában, frankón (szleng)
 • okvetlenül, kétségtelenül, kétségkívül, vitathatatlanul, biztosan, bizonyosan, tényleg
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kézzelfogható szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kényúr

főnév
 • zsarnok, despota, tirannus (régies), diktátor, autokrata, önkényúr, kiskirály

irányított

melléknév
 • vezetett, sugallt
 • megszabott, szabályzott

illusztrál

ige
 • szemléltet, (képekkel) díszít
 • demonstrál, bemutat, megmagyaráz, kifejt, megvilágít

helyre

melléknév
 • ügyes, derék, talpraesett, fürge (régies)
 • helyes, jóképű, szemrevaló, csinos, nyalka, fess

későn

határozószó
 • utólag, elkésve, elkésetten, soká, sokára, nagy sokára, post festa (idegen), rákjártával (tájnyelvi) Sz: a mennyországba is későn fog érkezni

kisebbség

főnév
 • nemzetiség, nemzeti kisebbség, minoritás (idegen), etnikum
 • ellenzék, ellenpárt, ellenlábas
 • (tájnyelvi): kár, hátrány
 • (régies): kudarc, szégyen, gyalázat, pironság (tájnyelvi)

szifon

főnév
 • szívócső
 • bűzelzáró, szagzáró
 • autoszifon (idegen), szódásszifon

gyomlál

ige
 • kiirt, kitép, kikapál, kiszaggat (régies), gazol, megtisztít

gúzs

főnév
 • kötél, tekercs, kötelék
 • béklyó (tájnyelvi)

előrelátható

melléknév
 • várható, sejthető, gondolható, kiszámítható, föltehető, megjósolható, valószínű

hajfürt

főnév
 • hajtincs, tincs, lokni, hajcsomó, huncutka, csiga, tekervény (régies)

kitartás

főnév
 • helytállás, türelem, céltudatosság, következetesség, szívósság, szilárdság, állhatatosság, rendíthetetlenség, elszántság, merészség, makacsság, konokság, eltökéltség, perszeverancia (idegen), perszisztencia (idegen)
 • állandóság, megmaradás, folytonosság, állóképesség
 • hűség, ragaszkodás, engedelmesség, lojalitás, elvhűség

kölcsön I.

főnév
 • hitel, adósság
 • tartozás, kölcsönösszeg, kölcsönpénz

megigéz

ige
 • elvarázsol, megront, megbűvöl, megbabonáz, hatalmába ejt, hipnotizál (idegen), delejez (régies), megbűzöl (régies), babonál (régies), boszorkányol (régies), szemmel ver
 • elbűvöl, meghódít, elbájol, megszédít (bizalmas), elkápráztat, elkábít, elbódít, gyönyörködtet, lenyűgöz, elámít (választékos), rabul ejt (választékos), lebilincsel, magával ragad, elragadtat, csalogat, csábít, megbájol (régies), megköt (régies)

leolt

ige
 • kikapcsol, lekapcsol, lelő (szleng)
 • (tájnyelvi): beolt (tejet, meszet)

kiadó II.

főnév
 • könyvkiadó, nyomtató (régies)
 • kiadóhivatal
 • csomagkiadó (régies)

kémikus

főnév
 • vegyész

kiles

ige
 • kifürkész, kikémlel
 • kinéz, kimásol, kipuskáz (bizalmas)
 • (alkalmat) kivár

leközöl

ige
 • megjelentet, közzétesz, publikál, lehoz (bizalmas), lead, közread

kiegyenlítés

főnév
 • kompenzáció, kárpótlás, rendezés, szaldó (szaknyelvi), visszafizetés, rekompenzálás (idegen), fizetés, kifizetés, törlesztés, lerovás
 • jóvátétel, viszonzás

ismétlés

főnév
 • szajkózás (bizalmas)
 • gyakorlás
 • újrázás, visszajátszás, repetíció (idegen), reprodukálás
 • osztályismétlés, bukás

kinyúl

ige
 • kiáll, kiterjed
 • meghosszabbodik, továbbtart

lenéző

melléknév
 • lekicsinylő, lefitymáló, fölényes, fölényeskedő, fensőbbséges, leereszkedő, vállveregető, lekezelő, megvető, lebecsülő, lesajnáló (szleng)
 • kevély