gyűszű szinonimái

főnév
 • dedzsetár (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ellenvet

ige
 • kifogásol, ellenszegül, szembeszáll, ellenkezik, protestál (régies), replikázik, óv

alkalmi

melléknév
 • alkalomszerű, ritka, véletlenszerű, alkalom szülte, szórványos, időszaki, esetleges, átmeneti, ideiglenes
 • estélyi (ruha, cipő)
 • olcsó, leértékelt, filléres, akciós
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyűszű szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gunyoros

melléknév
 • csúfondáros, élces, kaján, csípős, ironikus (idegen), maliciózus, szarkasztikus (választékos), szatirikus

figyelemre méltó

melléknév
 • jelentős, fontos, nevezetes, érdekes, számottevő

félvállról

határozószó
 • lekicsinylően, leereszkedően, lenézően, foghegyről, foghegyen (tájnyelvi), fitymálva, fitykén (tájnyelvi), magas lóról, lóhátról, hetykén, lekezelően, fölényesen, fölényeskedve, hányaveti módon, hányaveti módra

faggatózik

ige
 • kérdezősködik, tudakozódik, érdeklődik, informálódik, felvilágosítást kér, puhatolózik, firtat, faggatolózik (tájnyelvi)

gyomlál

ige
 • kiirt, kitép, kikapál, kiszaggat (régies), gazol, megtisztít

határol

ige
 • körülhatárol, körülvesz, körülfog, körülzár, kerít, övez, szegélyez

patália

főnév
 • veszekedés, civakodás, civódás, lárma, dulakodás, perpatvar, csetepaté, ramazúri (bizalmas), balhé (szleng), aréna (szleng), cirkusz, műsor (bizalmas)

elpuskáz

ige
 • elront, eltéveszt, elhibáz, bakot lő, elfuserál (bizalmas), elpaccol (bizalmas), eltol (bizalmas), pancsol (szleng), elbazilikáz (bizalmas), elcsellóz (bizalmas), elbaszik (durva)

előad

ige
 • átad, átnyújt, odaad
 • értekezik, elmond, kifejt, prelegál (idegen), referál, exponál (idegen), beszámol, bemutat, ismertet, megjelenít, vázol, körvonalaz, magyaráz, értelmez, fejteget, taglal, részletez, indokol, megokol, közöl, elbeszél, elősorol, előszámlál, előtálal, ábrázol, előterjeszt, közread, közzétesz, javasol, proponál (régies), indítványoz, benyújt, kimutat
 • szaval, szónokol, eldalol, eljátszik, alakít, deklamál (idegen), tolmácsol, felolvas
 • tanít, oktat

bezupál

ige
 • továbbszolgál, bezupázik (tájnyelvi)

elvállal

ige
 • vállalkozik (valamire), magára vállal, magára vesz, vállára vesz (választékos), átvállal, felvállal, elfogad, beleegyezik(valami alól)

házbér

főnév
 • lakbér, bérleti díj

hosszan

határozószó
 • végtelenül, határtalanul, korlátlanul, végeláthatatlanul
 • részletesen, terjengősen, elnyújtottan, végeérhetetlenül

kikristályosodik

ige
 • kijegecesedik (választékos), megszilárdul, összeáll
 • (oldatból) kiválik
 • megvilágosodik, kiderül, egyértelművé válik

kábító

melléknév
 • altató, álmosító, narkotizáló (szaknyelvi), bódító, tompító, letargikus (régies)
 • ámító, szédítő, lenyűgöző, mámorító, részegítő

habkő

főnév
 • súrlókő (régies), tajtékkő (régies), tufa (szaknyelvi)

gránátalma

főnév
 • pomagránát (régies)

hangszín

főnév
 • tónus, árnyalat, hangárnyalat, hanghordozás, hangzás, orgánum (választékos), hangorgánum (választékos), tonalitás (szaknyelvi), intonáció
 • hangnem, beszédmód, modor

jólelkű

melléknév
 • jóságos, jószívű, jóindulatú, jóakaratú, irgalmas, könyörületes, kegyes (régies), emberszerető, emberséges, humánus, segítő, önzetlen, nemes szívű, melegszívű, altruista (választékos)
 • megértő, együtt érző, részvétteljes, szolidáris
 • jótékony, adakozó, bőkezű

hajlamos

melléknév
 • hajlandó, hajlik (valamire), kész, kapható (valamire), alkalmas, képes
 • fogékony

flegmatikus

melléknév
 • flegma (bizalmas), egykedvű, nyugodt, hidegvérű, közönyös, közömbös, érzéketlen, rezignált, fásult, apatikus, blazírt

harmadjára

határozószó
 • harmadszorra, harmadízben, harmadszor

jurista

főnév
 • jogász
 • jogtudós, törvénytudós
 • joghallgató