kielégít szinonimái

ige
 • megfelel, eleget tesz, teljesít, begyőz (tájnyelvi)
 • megfizet, kártalanít, kifizet, kiegyenlít
 • kiél
 • kielégülést nyújt, elélveztet (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

leheveredik

ige
 • lefekszik, lepihen, ledől, elnyúlik (bizalmas), ledöglik (durva), heppen (régies), lebodorodik (tájnyelvi), lehencseredik (tájnyelvi), letertyeszkedik (tájnyelvi)

orgánum

főnév
 • (régies): szerv, hatóság, szervezet, intézmény
 • hang, hangszín, tónus
 • folyóirat, lap, közlöny, sajtótermék
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kielégít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kerge

melléknév
 • megkergült, karga (tájnyelvi), kergeteges (tájnyelvi), megtekeredett, szédült, hibbant, dilinyós (bizalmas), esztelen, eszeveszett, bolond, féleszű, veszett, őrült
 • bolondos, hebehurgya, szeles, szeleburdi, kótyagos, bódult, kába, hóbortos, kelekótya, megfontolatlan

ítélethirdetés

főnév
 • ítélethozatal

instruál

ige
 • tanít, oktat, képez, fejleszt, palléroz (választékos), tökéletesít, mível
 • tájékoztat, utasít, irányít, rendelkezik, rendez
 • (régies): (gazdaságot) felszerel

hidroplán

főnév
 • vízirepülőgép
 • siklócsónak

kiadó II.

főnév
 • könyvkiadó, nyomtató (régies)
 • kiadóhivatal
 • csomagkiadó (régies)

kitavaszodik

ige
 • kinyílik, kirügyezik, kisarjad

szívbénulás

főnév
 • szívszélhűdés

habkő

főnév
 • súrlókő (régies), tajtékkő (régies), tufa (szaknyelvi)

gyermekláncfű

főnév
 • pitypang, kutyatej, oroszlánfogfű, pongyola pitypang, pimpimpáré, taraxacum (szaknyelvi)

elsőség

főnév
 • felsőbbség, elsőbbség, prioritás (idegen), szupremácia (szaknyelvi)
 • vezetés, győzelem

hallat

ige
 • hangot ad
 • hangoztat, megszólaltat, kinyilvánít, előad, szóvá tesz
 • hírt ad, életjelt ad

kivonat

főnév
 • összefoglalás, összegzés, tartalom, summázat, tömörítvény, lényeg, rezümé, kompendium (idegen), sillabusz (régies), szinopszis (szaknyelvi), extraktum (szaknyelvi), zanza, vázlat
 • párlat, eszencia, aroma, főzet, extraktum (szaknyelvi)

körülvesz

ige
 • (több személy): körülfog, körüláll, körbevesz, körégyűlik, közrefog, köréje gyülekezik
 • (dolog): övez, környez, keretez, szegélyez, határol, körülölel
 • (tömeg, ellenség): bekerít, körülzár
 • (régies): megkörnyékez, behálóz, körülkörnyékez
 • (körülveszi magát vmivel): körülbástyázza magát (valamivel)

meglódul

ige
 • megindul, nekiindul, nekilódul, meggyorsul, belelendül, nekilendül, nekirugaszkodik
 • (tájnyelvi): inog, meglazul, lötyög (bizalmas)

letipor

ige
 • letapos, letapod, lejár, összetapos, legázol, ledíbol (tájnyelvi), ledöböcskol (tájnyelvi), ledöngöl (tájnyelvi), megtipor (tájnyelvi)
 • félretapos, lekoptat
 • legyőz, elpusztít, leigáz

kiemel

ige
 • kivesz, kihúz, kihalász, kiszakít, kiválogat, merít, kivon, kiránt, felszínre hoz
 • elővesz
 • felemel
 • kinyom
 • felkarol, pártfogol
 • magas polcra emel, előléptet, kitüntet, megdicsér
 • nyomatékosít, kidomborít, hangsúlyoz, markíroz, aláhúz, súlyt helyez (valamire)

kereskedés

főnév
 • kereskedelem, tőzs (régies), tőzslet (régies), szatócsság (régies), tőzsérkedés, kalmárkodás, kupeckodás, cserebere, elcserélés, adás-vevés, adásvétel, értékesítés, kufárkodás, üzérkedés, árucsere, csereüzlet, csereforgalom
 • üzlet, bolt, áruda, áruház, bodega, butik, pavilon
 • kimérés

kiplakátoz

ige
 • közzétesz, kiragaszt
 • meghirdet

leprás

melléknév
 • bélpoklos
 • ocsmány, pocsék, rusnya, utálatos, gusztustalan, visszataszító, undorító, csúnya, rút
 • vacak, ócska, hitvány, silány

kihever

ige
 • meggyógyul, kigyógyul, erőre kap, kilábal, életben marad, megmarad, túlél
 • kipihen, összeszedi magát, magához tér, átvészel

járat2

főnév
 • (régies): út, járóföld (régies), járás
 • vágat, folyosó, tárna, odú, üreg, kotorék
 • csatorna (szaknyelvi), nyílás
 • (szaknyelvi): járás, forgás, működés
 • (közlekedési eszközé): viszonylat (szaknyelvi), reláció (szaknyelvi), menet
 • vonal
 • (régies): cél

kiskocsma

főnév
 • étkezde, kifőzés, kifőzde, zöldvendéglő, csehó (szleng), lebuj (szleng)

letelepedik, letelep

ige
 • letelepül, megtelepedik, megtelepszik, megtelepül, fészket rak (választékos), megállapodik, megállapszik (tájnyelvi)
 • letáboroz, tábort ver, tábort üt, lesátoroz, gyökeret ver, tanyát üt
 • leül, elhelyezkedik, helyet foglal, leteszi magát, leereszkedik, leteperedik (tájnyelvi), levackolódik (tájnyelvi)
 • leteszi a fenekét (bizalmas), letottyan (bizalmas), lelöttyen (tájnyelvi), letevődik (tájnyelvi)