inkvizíció szinonimái

főnév
 • kínvallatás, vallatás, tanúvallatás, vizsgálat
 • eretnekbíróság (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alakzat

főnév
 • alak, forma, idom (választékos), körvonal, kontúr, sziluett, rajzolat, figura, figuráció
 • (katonai): kötelék, formáció (szaknyelvi), alakulat, harcalakzat

sértődöttség

főnév
 • sértődés, sérelem, megbántottság, seb, fullánk
 • neheztelés, duzzogás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a inkvizíció szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ideig-óráig

határozószó
 • átmenetileg, időlegesen, ideiglenesen, időszakosan, alkalmilag, egyelőre

harisnya

főnév
 • harisnyanadrág, strimfli (régies), lábravaló (tájnyelvi), juhláb (tájnyelvi), cófli (tájnyelvi), börhe (tájnyelvi)
 • zokni
 • kapca (régies)

hallás

főnév
 • hallgatás, hallgatódzás, fülelés, megneszelés, neszelés
 • hallóképesség, hallóérzék
 • zenei hallás

gázrezsó

főnév
 • rezsó, gázfőző, gázfőzőlap, gázforraló, gázmelegítő, gázégő

illusztrál

ige
 • szemléltet, (képekkel) díszít
 • demonstrál, bemutat, megmagyaráz, kifejt, megvilágít

jóvátehetetlen

melléknév
 • helyrehozhatatlan, kijavíthatatlan, korrigálhatatlan (idegen), kiköszörülhetetlen, orvosolhatatlan, pótolhatatlan, reménytelen, irremediábilis (régies), irreparábilis (régies), végleges
 • megbocsáthatatlan, levezekelhetetlen (választékos), végzetes, fatális, halálos

sarjú

főnév
 • fű, sarjúszéna

félvállról

határozószó
 • lekicsinylően, leereszkedően, lenézően, foghegyről, foghegyen (tájnyelvi), fitymálva, fitykén (tájnyelvi), magas lóról, lóhátról, hetykén, lekezelően, fölényesen, fölényeskedve, hányaveti módon, hányaveti módra

felráz, fölráz

ige
 • (folyadékot): felkever, összekever
 • felver, felzavar, feltaszigál (tájnyelvi), felriaszt, felzihál (tájnyelvi), álmából felkelt, felébreszt, felabajgat (tájnyelvi)
 • felélénkít, megmozgat, lelket önt (valakibe), fellelkesít, buzdít, serkent, sarkall, ösztönöz, ösztökél, aktivál (idegen), stimulál

díszítőelem

főnév
 • dísz, díszítés, díszítmény, díszítőmotívum, ékítmény, cifrázat, ciráda, ornamens (idegen), ornamentum (szaknyelvi), (zenében) fioritura (szaknyelvi)

filozofál

ige
 • bölcselkedik, elmélkedik, meditál

kalimpál

ige
 • hadonászik, kapálódzik, fickándozik, rúgkapál, kalimpázik (régies, tájnyelvi), csalimpál (tájnyelvi)
 • (zongorán): pötyögtet, klimpíroz (bizalmas), klempíroz (bizalmas), klepekál (tájnyelvi)

keresztülmegy

ige
 • végigmegy, átjut, átvonul, áthalad, végighalad, átkel, átvág, átjön, átmegy, továbbjut
 • átfúródik, áthatol, keresztülhatol, átfér, keresztülfér
 • átível, átszel
 • (valakin): elgázol, elüt
 • túljut, kibír, kiáll, végigcsinál, megél, átél, elszenved, elvisel, eltűr, átesik

lefekszik

ige
 • lepihen, ledől, leheveredik, elnyúlik (bizalmas), elnyújtózik, ledöglik (durva), ellappan (régies), lenyugszik, aludni tér, nyugovóra tér, elkussodik (régies), leszuny (tájnyelvi), legebed (tájnyelvi), lehencseredik (tájnyelvi), levackol (szleng), behéderol (szleng) Sz: egyenesbe veti a szekeret; leteszi a fejét; nyugalomra hajtja a fejét; vízszintesbe helyezkedik; elteszi magát holnapra; tollasbálba megy
 • (valakivel): közösül, együtt hál, odaadja magát (valakinek)
 • (bizalmas): lepaktál
 • behódol, megalázkodik, meghajol

komputer

főnév
 • számítógép, elektronikus számítógép, pécé (bizalmas), számológép (régies)

instruál

ige
 • tanít, oktat, képez, fejleszt, palléroz (választékos), tökéletesít, mível
 • tájékoztat, utasít, irányít, rendelkezik, rendez
 • (régies): (gazdaságot) felszerel

hűvös II.

főnév
 • (szleng): börtön, fogda, fogszi (szleng), dutyi (bizalmas), kaptár (szleng), kaszni (bizalmas), kóter (régies), sitkó (szleng), sitt (szleng)

javítóvizsga

főnév
 • pótvizsga, utóvizsga, úvé (bizalmas), pótka (bizalmas), bakugrató (szleng), utolsó összecsapás (szleng), éretlenségi (szleng)

kocsány

főnév
 • levélnyél, gyümölcsszár, pedunkulus (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): csutka, csuma, csuta

írómappa

főnév
 • mappa, dosszié, iratgyűjtő, iratrendező

hat2

számnév
 • hatos, fél tucat, féltucatnyi

jiddis

melléknév, főnév
 • zsidó, héber, zsidónémet (régies)

kompakt

melléknév
 • tömött, sűrű, szoros, vaskos, tömör
 • tápláló, laktató, tömény, kiadós, bő