létesítés szinonimái

főnév
 • alapítás, szervezés, létrehozás, teremtés, megteremtés, megalkotás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szerint

névutó
 • megfelelően, egyezőleg, fogva (valaminél), következtetve (valamiből), képest, fogvást
 • tekintettel (valamire), nézve (valamire)
 • alapján, után

göböly

főnév
 • hizlalt ökör, hízómarha, sőre (tájnyelvi), csira (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a létesítés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

legyint

ige
 • suhint, csap, csapint (régies), legyent (tájnyelvi), lettyent (tájnyelvi)
 • illet, érint

kotorászik

ige
 • kutat, kotor, motoz, turkál, keresgél, guberál (bizalmas), kurkál (tájnyelvi)

komputer

főnév
 • számítógép, elektronikus számítógép, pécé (bizalmas), számológép (régies)

kiegyensúlyoz

ige
 • egyensúlyba hoz, harmonizál, kiegyenlít, összhangba hoz

leolt

ige
 • kikapcsol, lekapcsol, lelő (szleng)
 • (tájnyelvi): beolt (tejet, meszet)

másutt

határozószó
 • máshol, másfelé, egyebütt (tájnyelvi), más helyütt

üst

főnév
 • főzőüst, bogrács, kondér
 • kazán, katlan

kábító

melléknév
 • altató, álmosító, narkotizáló (szaknyelvi), bódító, tompító, letargikus (régies)
 • ámító, szédítő, lenyűgöző, mámorító, részegítő

jelmezbál

főnév
 • álarcosbál, maszkabál (tájnyelvi), karnevál

fullad

ige
 • fúl, nyuvad (tájnyelvi), fojtódik (régies), fulladozik, fuldoklik, akadozik a lélegzete, kapkodja a levegőt, levegő után kapkod
 • lankad, ellankad (régies)
 • (valamibe): félbeszakad, abbamarad, véget ér, meghiúsul

karikázik

ige
 • kerékpározik, kerekezik (bizalmas), biciklizik, bicajozik (bizalmas), bringázik (bizalmas), cangázik (bizalmas)
 • gurigázik, gurigál (tájnyelvi)

megbecsül

ige
 • becsben tart, értékel, méltányol, honorál, tiszteletben tart, nagyra becsül, tisztel, venerál (régies), respektál, megemberel (tájnyelvi), tisztel-becsül, kalapot emel (valaki előtt)
 • elismer, megjutalmaz, kitüntet
 • felbecsül, kikalkulál (tájnyelvi), taksál
 • (megbecsüli magát): megembereli magát, jól viselkedik

megoldás

főnév
 • megfejtés, eredmény, nyitja (valaminek), kulcsa (valaminek), kiút, dűlő, elintézés, rendezés
 • kifejlet, végkifejlet, kibontakozás

benső I.

melléknév
 • belső, benti, meghitt, lelki, intim, szívből jövő, kordiális (régies)

oszlopos

melléknév
 • jelentős, törzsökös, régi

műszerész

főnév
 • technikus, gépész, szerelő, mechanikus

letipor

ige
 • letapos, letapod, lejár, összetapos, legázol, ledíbol (tájnyelvi), ledöböcskol (tájnyelvi), ledöngöl (tájnyelvi), megtipor (tájnyelvi)
 • félretapos, lekoptat
 • legyőz, elpusztít, leigáz

légikisasszony

főnév
 • utaskísérő, stewardess (idegen), stewie (bizalmas)

majd2

határozószó
 • majdnem, csaknem, szinte, jóformán, jószerivel, jószerint (választékos)

munkakedv

főnév
 • tennivágyás, tettrekészség, buzgóság, ügybuzgalom, munkaláz, hév(tréfás)

link

melléknév
 • megbízhatatlan, szélhámos, szélhámoskodó, széltoló (bizalmas), hazudós, simlis, könnyelmű, linkóci (bizalmas)
 • komolytalan, jelentéktelen, értéktelen, hitvány

könyörtelen

melléknév
 • durva, vad, embertelen, zsarnoki, kíméletlen, irgalmatlan, kegyetlen, erőszakos, szívtelen, érzéketlen, részvéttelen, részvétlen, lelketlen, hidegvérű, jéghideg, gonosz, szánalmat nem ismerő, ádáz, állatias
 • hajthatatlan, kemény, engesztelhetetlen, keményszívű, kőszívű, kérlelhetetlen, szigorú, rideg, szívós, erélyes, vaskezű, hajlíthatatlan, eltökélt, rendületlen, szőrösszívű (bizalmas)

marcona

melléknév
 • zord, zordon, rideg, mord, mogorva
 • harcias, ádáz, marciális (régies), vérszomjas, vérengző

műhold

főnév
 • szatellit (idegen), mesterséges hold, műbolygó, mesterséges bolygó, szputnyik (idegen)