keresztülmegy szinonimái

ige
 • végigmegy, átjut, átvonul, áthalad, végighalad, átkel, átvág, átjön, átmegy, továbbjut
 • átfúródik, áthatol, keresztülhatol, átfér, keresztülfér
 • átível, átszel
 • (valakin): elgázol, elüt
 • túljut, kibír, kiáll, végigcsinál, megél, átél, elszenved, elvisel, eltűr, átesik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pohárszék

főnév
 • konyhaszekrény, kredenc, almárium, tálalószekrény

honvédelem

főnév
 • védelem, hadügy
 • honvédség, katonaság, hadsereg, haderő, véderő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a keresztülmegy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

katedrális

főnév
 • székesegyház, főtemplom, bazilika

imitáció

főnév
 • utánzás
 • imitálás, színlelés, mímelés
 • utánzat, hamisítvány

ideig-óráig

határozószó
 • átmenetileg, időlegesen, ideiglenesen, időszakosan, alkalmilag, egyelőre

hátrapillant

ige
 • hátranéz, hátratekint, visszapillant, visszanéz, visszatekint, hátravillant (tájnyelvi)

kényúr

főnév
 • zsarnok, despota, tirannus (régies), diktátor, autokrata, önkényúr, kiskirály

kilúgoz

ige
 • kiforráz, kifőz, kiáztat
 • kiold, kimos, megfoszt (valamitől)
 • kiszed, kivon

szép III.

főnév
 • esztétikum
 • szépség, ékesség
 • bók, kedveskedés

gunyoros

melléknév
 • csúfondáros, élces, kaján, csípős, ironikus (idegen), maliciózus, szarkasztikus (választékos), szatirikus

golgota

főnév
 • kínszenvedés, szenvedés, kálvária

elmélyed

ige
 • belemélyed, elmélyül, elgondolkozik, elmerül, belemerül, beleássa magát (valamibe), belefeledkezik (valamibe)

gyötrődik

ige
 • kínlódik, vergődik, emésztődik, eszi magát, emészti magát, marcangolja magát, tépelődik, rágódik, őrlődik, epekedik, évődik (tájnyelvi), ölődik, szenved, kínokat áll ki, aggódik, vesztegeti a lelkét, sínylődik

kipróbált

melléknév
 • bevált, alkalmas, bevett, jóváhagyott, megvizsgált, ellenőrzött, elismert, szabályos, szabályszerű
 • tapasztalt, gyakorlott, öreg, edzett, hétpróbás
 • hű, megbízható, rendületlen, kitartó

konzervatórium

főnév
 • zeneművészeti főiskola, zeneakadémia, konzi (bizalmas)

megérint

ige
 • illet (választékos), hozzányúl, hozzáér, megtapint, megbök, súrol, megtapogat, megtapaszt (tájnyelvi), megpedz (tájnyelvi)
 • hat (valakire), meghat, megindít
 • megihlet
 • említ, megemlít, felemleget, szóba hoz

legyint

ige
 • suhint, csap, csapint (régies), legyent (tájnyelvi), lettyent (tájnyelvi)
 • illet, érint

kerge

melléknév
 • megkergült, karga (tájnyelvi), kergeteges (tájnyelvi), megtekeredett, szédült, hibbant, dilinyós (bizalmas), esztelen, eszeveszett, bolond, féleszű, veszett, őrült
 • bolondos, hebehurgya, szeles, szeleburdi, kótyagos, bódult, kába, hóbortos, kelekótya, megfontolatlan

kárpitos

főnév
 • szőnyegész (régies), tapecírer (régies), tapacíros (régies)

kifejleszt

ige
 • kiművel, kifinomít, kiépít, kidolgoz, elaborál (idegen), evolvál (idegen), fellendít, felvirágoztat, kibontakoztat, kinevel, kialakít, kiformál, kibont

leér

ige
 • lenyúlik, lehat, lejut
 • leérkezik, megérkezik

kettéválik

ige
 • elválik, kettéoszlik, elágazik, divergál (idegen), szétválik, széthasad, szétreped, szétszakad, szétmegy, szétágazik, kettészakad, kettéreped

ingóság

főnév
 • marha (régies), mobíliák (szaknyelvi)

kijár

ige
 • ki-kimegy
 • (tájnyelvi): kiárad
 • kieszközöl, kimódol, kivív, elintéz, kitalpal
 • (iskolát): elvégez, befejez, kikínoz (tájnyelvi)
 • (lábbelit): kitapos
 • kicsúszkál, kiesik
 • megérdemel, megillet, dukál

légszomj

főnév
 • levegőhiány, oxigénhiány
 • fulladás, fulladozás, fuldoklás, nehézlégzés, aerofobia (szaknyelvi)