gyerekkocsi, gyermek szinonimái

főnév
 • babakocsi, mélykocsi, sportkocsi, kulikocsi, tolóka (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összetevő

főnév
 • alkotórész, alkotóelem, komponens (szaknyelvi), alkatrész, rész, elem, tényező, faktor

hipp-hopp

módosítószó
 • egyszerre, váratlanul, egyszer csak, gyorsan, hirtelen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyerekkocsi, gyermek szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

golgota

főnév
 • kínszenvedés, szenvedés, kálvária

felvonul, fölvonul

ige
 • kivonul, defilíroz (régies), tüntet, demonstrál

felráz, fölráz

ige
 • (folyadékot): felkever, összekever
 • felver, felzavar, feltaszigál (tájnyelvi), felriaszt, felzihál (tájnyelvi), álmából felkelt, felébreszt, felabajgat (tájnyelvi)
 • felélénkít, megmozgat, lelket önt (valakibe), fellelkesít, buzdít, serkent, sarkall, ösztönöz, ösztökél, aktivál (idegen), stimulál

eszméletlenség

főnév
 • önkívület, eszméletvesztés, paroxizmus (szaknyelvi), ájulás, aléltság, kóma (szaknyelvi), kollapszus (idegen), bódultság, kábulat, bódulat

gúzs

főnév
 • kötél, tekercs, kötelék
 • béklyó (tájnyelvi)

hantol

ige
 • beföd, temet, kapar, ás, hantot szór (valamire)

paprikás I.

melléknév
 • fűszeres, fűszerezett, fűszerszámos (régies), csípős, erős, pikáns
 • ingerült, ingerlékeny, veszekedő, csípős, bosszús

előad

ige
 • átad, átnyújt, odaad
 • értekezik, elmond, kifejt, prelegál (idegen), referál, exponál (idegen), beszámol, bemutat, ismertet, megjelenít, vázol, körvonalaz, magyaráz, értelmez, fejteget, taglal, részletez, indokol, megokol, közöl, elbeszél, elősorol, előszámlál, előtálal, ábrázol, előterjeszt, közread, közzétesz, javasol, proponál (régies), indítványoz, benyújt, kimutat
 • szaval, szónokol, eldalol, eljátszik, alakít, deklamál (idegen), tolmácsol, felolvas
 • tanít, oktat

ellátogat

ige
 • (valakihez): elmegy, eljön, felkeres, elnéz, vizitel (választékos), tiszteletét teszi (valahol), elzarándokol, benéz, beugrik, felugrik, elkuttyanik (tájnyelvi)

beszámít

ige
 • bekalkulál, hozzászámol, belevesz, beleért
 • beletartozik, beleesik, beleértődik
 • (valakinek valamit): betud, jóváír, figyelembe vesz, számon tart, felró, tulajdonít

elsős

főnév
 • elsőosztályos, elemista (régies), szecska (régies), kisiskolás
 • elsőéves, gólya

hasonlat

főnév
 • példázat, parabola (szaknyelvi)
 • (régies): hasonlóság

hivatali

melléknév
 • hatósági, hivatalos, szolgálati, ügykezelési (választékos), adminisztrációs, munkaköri, officiális (idegen), funkcionális, bürokratikus

kifárad

ige
 • elfárad, kimerül, kidöglik (durva), kikészül, elgyöngül, eltörődik, összetörik, kitikkad (tájnyelvi), kiáll
 • kimegy, kijön
 • elkopik, elhasználódik

jelmezbál

főnév
 • álarcosbál, maszkabál (tájnyelvi), karnevál

gyermekláncfű

főnév
 • pitypang, kutyatej, oroszlánfogfű, pongyola pitypang, pimpimpáré, taraxacum (szaknyelvi)

gesztikulálás

főnév
 • gesztikuláció, hadonászás, taglejtés, mutogatás

hajtóka

főnév
 • (kabátujjé, nadrágszáré): hajtás, kihajtás, felhajtás
 • (egyenruha gallérján): paroli
 • (zsebé): zsebfedő, patni

játszma

főnév
 • játék, mérkőzés, parti (bizalmas), gém (szaknyelvi), szett (szaknyelvi), forduló, menet, kör
 • küzdelem

gyújtótávolság

főnév
 • fókusztávolság (szaknyelvi)

ferences

melléknév, főnév
 • ferences rendi, Ferenc-rendi, franciskánus, kapucinus, minorita, cserifakó (régies, pejoratív)

halotthamvasztás

főnév
 • elhamvasztás, halottégetés, elégetés

jelkép

főnév
 • jel, ismertetőjel, embléma, jelvény, prefiguráció (régies), szimbólum
 • metafora (szaknyelvi), allegória