jampec szinonimái

főnév
 • divatmajom, jampi (bizalmas), piperkőc, divathős (régies), divatbáb, ficsúr, dendi (régies), gigerli (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cégtábla

főnév
 • cégér, címtábla, címer, jelvény, sild (régies)

bugyogó

főnév
 • bugyi, kisnadrág
 • salavári (régies), alsónadrág
 • örvény, zúgó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jampec szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ingóság

főnév
 • marha (régies), mobíliák (szaknyelvi)

hegyes2

melléknév
 • éles, hegyes végű, kihegyezett
 • tüskés, szúrós, tövises
 • fullánkos, csípős
 • csúcsos, csúcsíves, elvékonyodó, csúpos (tájnyelvi), csücskös (tájnyelvi), csülkös (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): hetyke (járás)

hat2

számnév
 • hatos, fél tucat, féltucatnyi

gulyásleves

főnév
 • bográcsgulyás

ismétlés

főnév
 • szajkózás (bizalmas)
 • gyakorlás
 • újrázás, visszajátszás, repetíció (idegen), reprodukálás
 • osztályismétlés, bukás

karikatúra

főnév
 • torzítás, túlzás, kifigurázás, paródia
 • utánzat, torzkép, torzalak, eltorzítás (régies)
 • gúnyrajz

skót

melléknév
 • fukar, fösvény, zsugori, smucig (bizalmas), krajcároskodó, sóher (bizalmas), faszari (tájnyelvi), szarrágó (durva)

flegmatikus

melléknév
 • flegma (bizalmas), egykedvű, nyugodt, hidegvérű, közönyös, közömbös, érzéketlen, rezignált, fásult, apatikus, blazírt

ferences

melléknév, főnév
 • ferences rendi, Ferenc-rendi, franciskánus, kapucinus, minorita, cserifakó (régies, pejoratív)

éber

melléknév
 • álmatlan, nyugtalan Sz: fél szemére alszik, mint a nyúl; úgy alszik, mint a nyúl
 • figyelő, figyelmes, vigyázó (régies), elővigyázatos, körültekintő, őrködő, vigiláns (régies), óvatos, előrelátó, szemfüles, megfontolt, meggondolt, szemes, gyanakvó

fotel

főnév
 • karosszék, párnásszék, fotőj (régies)

kedvezményes

melléknév
 • engedményes, leszállított, jutányos
 • kiváltságos, kivételes, protekciós, preferenciális (idegen), kedvezményezett

kidug

ige
 • kitol, kiölt, kinyom, kinyújt

lépeget

ige
 • lép, lépked, lépdel, jár, megy, mendegél, ballag, battyog, slattyog (bizalmas), bandukol, baktat, cammog, ballagdál (tájnyelvi), lépik (tájnyelvi)

könyörtelen

melléknév
 • durva, vad, embertelen, zsarnoki, kíméletlen, irgalmatlan, kegyetlen, erőszakos, szívtelen, érzéketlen, részvéttelen, részvétlen, lelketlen, hidegvérű, jéghideg, gonosz, szánalmat nem ismerő, ádáz, állatias
 • hajthatatlan, kemény, engesztelhetetlen, keményszívű, kőszívű, kérlelhetetlen, szigorú, rideg, szívós, erélyes, vaskezű, hajlíthatatlan, eltökélt, rendületlen, szőrösszívű (bizalmas)

járat2

főnév
 • (régies): út, járóföld (régies), járás
 • vágat, folyosó, tárna, odú, üreg, kotorék
 • csatorna (szaknyelvi), nyílás
 • (szaknyelvi): járás, forgás, működés
 • (közlekedési eszközé): viszonylat (szaknyelvi), reláció (szaknyelvi), menet
 • vonal
 • (régies): cél

indítványoz

ige
 • javasol, előterjeszt, tanácsol, proponál (régies), megpendít, megemlít, felvet, ajánl, iniciál (idegen), javall, sugall

kakas

főnév
 • kokas, kukori (bizalmas), gyura (tájnyelvi), égbekiáltó (tájnyelvi), kópé (tájnyelvi)
 • nőcsábász, szoknyavadász, szoknyapecér
 • (régies): hímvessző, kuki (bizalmas), pöcs (durva)
 • ravasz, elsütő billentyű, ütőszeg, sárkány (régies)

koszorú

főnév
 • füzér, virágfüzér, girland
 • párta
 • hajkoszorú
 • karéj

jelentőség

főnév
 • fontosság, horderő, súly, lényeg, kihatás, nyomaték, relevancia (szaknyelvi)
 • érdem, érték, becs

herceg

főnév
 • princ (régies), dux (idegen), országnagy (régies), (orosz) knyáz
 • (királyi herceg): trónörökös, koronaherceg, királyfi (bizalmas), (spanyol, portugál) infáns

káosz

főnév
 • zűrzavar, bábeli zűrzavar, összevisszaság, felfordulás, kavarodás, rendetlenség, fejetlenség, tohuvabohu (választékos), zavarék (régies), keverék (régies)

könny

főnév
 • könnycsepp, könnyár (választékos), örömkönny, könyű (régies)