körüli szinonimái

melléknév
 • környéki, táji
 • körülbelüli

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csomópont

főnév
 • gócpont, központ, útkereszteződés, kereszteződés, találkozási hely, elágazás (úté), metszéspont

vallásfelekezet

főnév
 • felekezet, hitfelekezet (régies), konfesszió (régies)
 • egyház
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a körüli szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

konzervatórium

főnév
 • zeneművészeti főiskola, zeneakadémia, konzi (bizalmas)

kialakulatlan

melléknév
 • ködös, homályos, határozatlan, bizonytalan, zavaros, képlékeny, változékony, ingatag, megoldatlan, elintézetlen, elmosódott, rendezetlen, kétséges, problematikus

keresztülmegy

ige
 • végigmegy, átjut, átvonul, áthalad, végighalad, átkel, átvág, átjön, átmegy, továbbjut
 • átfúródik, áthatol, keresztülhatol, átfér, keresztülfér
 • átível, átszel
 • (valakin): elgázol, elüt
 • túljut, kibír, kiáll, végigcsinál, megél, átél, elszenved, elvisel, eltűr, átesik

jegenyefenyő

főnév
 • ezüstfenyő, fésűsfenyő, simafenyő

kölcsön I.

főnév
 • hitel, adósság
 • tartozás, kölcsönösszeg, kölcsönpénz

lakónegyed

főnév
 • lakótelep, fertály (régies)

tetszés

főnév
 • gyönyörűség, kedv
 • siker, helyeslés, jóváhagyás, elismerés, elfogadás
 • választás, szabad belátás
 • kívánság, óhaj, elképzelés, szándék

hosszan

határozószó
 • végtelenül, határtalanul, korlátlanul, végeláthatatlanul
 • részletesen, terjengősen, elnyújtottan, végeérhetetlenül

hivatali

melléknév
 • hatósági, hivatalos, szolgálati, ügykezelési (választékos), adminisztrációs, munkaköri, officiális (idegen), funkcionális, bürokratikus

feldolgoz, földolgoz

ige
 • felhasznál, átalakít
 • megemészt, asszimilál (szaknyelvi)
 • átír, átformál
 • elkészül, végez (valamivel), elvégez, elkészít

lazul

ige
 • tágul, lazodik (tájnyelvi)
 • gyengül, oldódik, enged
 • (szleng): pihen, lazít

levéltáros

főnév
 • irattáros, levéltárnok (régies), archivista (idegen), archivárius (idegen)

archeológia

főnév
 • régészet, régiségtan

műbírálat

főnév
 • bírálat, kritika, színikritika
 • recenzió (szaknyelvi), ismertetés

megoldás

főnév
 • megfejtés, eredmény, nyitja (valaminek), kulcsa (valaminek), kiút, dűlő, elintézés, rendezés
 • kifejlet, végkifejlet, kibontakozás

körülvesz

ige
 • (több személy): körülfog, körüláll, körbevesz, körégyűlik, közrefog, köréje gyülekezik
 • (dolog): övez, környez, keretez, szegélyez, határol, körülölel
 • (tömeg, ellenség): bekerít, körülzár
 • (régies): megkörnyékez, behálóz, körülkörnyékez
 • (körülveszi magát vmivel): körülbástyázza magát (valamivel)

konferanszié

főnév
 • műsorközlő, bemondó, kommentátor, műsorvezető

kuncog

ige
 • nevetgél, vihog, ihog-vihog, kacag, kacarászik, heherészik, göcög (régies), cincog (tájnyelvi)

meglát

ige
 • megpillant, észlel, érzékel
 • észrevesz, felfigyel, rajtaér (régies), pillantást vet, felismer, felfog, felfedez, rábukkan, rácsodálkozik, azonosít, megismer, ráismer, viszontlát, ráébred, kiszúr (bizalmas), kivesz
 • meggyőződik, megfigyel, megtapasztal, rájön, belát, bizonyosságot szerez

közéje

határozószó
 • közé, közibe (tájnyelvi)

kidug

ige
 • kitol, kiölt, kinyom, kinyújt

külső II.

főnév
 • forma, alak, látszat, alkat, megjelenés, küllem, külcsín (választékos), külszín, exteriőr (idegen), kinézés, kinézet, arculat, fizimiska (bizalmas), kiállítás, habitus, felépítés, külalak, kiállás, fellépés
 • felszín
 • gumiabroncs

megnyír

ige
 • megrövidít, megkurtít, lenyír, levág, megkopaszt, megmetél, megstuccol
 • megmetsz, megnyes