hidegen szinonimái

határozószó
 • barátságtalanul, komoran, hűvösen, fagyosan, kimérten, érzéketlenül, zárkózottan, közönyösen, közömbösen, egykedvűen, részvétlenül, szívtelenül, elfásultan, gépiesen, hivatalosan, szenvtelenül, szenvedélytelenül, szenvedélymentesen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bemutat

ige
 • (valakit valakinek): megismertet, összeismertet, összehoz (bizalmas), összeboronál
 • megmutat, felmutat, kirak, kitesz, szemlére tesz, kiállít, demonstrál, elétár, feltár, eléterjeszt, prezentál
 • előad, színre visz, eljátszik, tolmácsol, tálal (bizalmas), prezentál
 • (gyakorlatot) végrehajt, elvégez, (áldozatot) felajánl, (misét) celebrál
 • ábrázol, megjelenít, leír, lefest, szemléltet, érzékeltet, ismertet, fejteget, példáz, jellemez, megvilágít, megmagyaráz, illusztrál

drága

melléknév
 • borsos, méregdrága, expenzív (idegen), megfizethetetlen, költséges, drágás (tájnyelvi), ökörérő (tájnyelvi), pénzízű (tájnyelvi), áros (régies) Sz: Bécsben van az eladója; borsos az ára; drága, mint a muzsikaszó; egy vagyonba kerül; az Isten pénze is kevés hozzá; kész rablás; megkérik az árát; nem adják bagóért; olyan, mint a jóféle sáfrány; sok annak a farka alja
 • értékes, becses, nagybecsű, felbecsülhetetlen, megbecsülhetetlen, nagy értékű, drágalátos (régies), drágás (tájnyelvi)
 • kedves, szeretett, aranyos, édes, szerelmetes (régies), szerelmes, kedvenc, drágalátos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hidegen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hátrapillant

ige
 • hátranéz, hátratekint, visszapillant, visszanéz, visszatekint, hátravillant (tájnyelvi)

gőgicsél

ige
 • gagyog, gügyög, gagyatol (régies), dödög (tájnyelvi), csácsorog (tájnyelvi)

gázrezsó

főnév
 • rezsó, gázfőző, gázfőzőlap, gázforraló, gázmelegítő, gázégő

fennhatóság

főnév
 • felsőbbség, fensőbbség, felségjog, szupremácia (szaknyelvi), főhatalom (régies), főuraság (régies)
 • uralom, hatalom, irányítás, autoritás (idegen), rendelkezés

helyre

melléknév
 • ügyes, derék, talpraesett, fürge (régies)
 • helyes, jóképű, szemrevaló, csinos, nyalka, fess

idején

határozószó
 • jókor, idejében, idejekorán, időben, a kellő időben, időnek idejében (tájnyelvi)
 • előre

rajta I.

határozószó
 • felületén, tetején
 • át, keresztül

faggatózik

ige
 • kérdezősködik, tudakozódik, érdeklődik, informálódik, felvilágosítást kér, puhatolózik, firtat, faggatolózik (tájnyelvi)

eszméletlenség

főnév
 • önkívület, eszméletvesztés, paroxizmus (szaknyelvi), ájulás, aléltság, kóma (szaknyelvi), kollapszus (idegen), bódultság, kábulat, bódulat

cukortartó

főnév
 • cukorpikszis (régies)
 • bonbonniere (idegen)

fejkendő

főnév
 • kendő, fejrevaló, fityula (szaknyelvi), fédel (tájnyelvi), fidel (tájnyelvi)

ijedség

főnév
 • félénkség, félelem, páni félelem, ijedelem, megijedés, félsz, rémület, rémüldözés, riadalom, riadtság, megrettenés, elborzadás, pánik, vakrémület, fejvesztettség, majrézás (szleng), beszariság (szleng), megijedsz (tájnyelvi)

jegenyefenyő

főnév
 • ezüstfenyő, fésűsfenyő, simafenyő

könny

főnév
 • könnycsepp, könnyár (választékos), örömkönny, könyű (régies)

kiegyensúlyoz

ige
 • egyensúlyba hoz, harmonizál, kiegyenlít, összhangba hoz

hidroplán

főnév
 • vízirepülőgép
 • siklócsónak

határtalan

melléknév
 • végtelen, vég nélküli, véget nem érő, végeérhetetlen, végeláthatatlan, beláthatatlan, illimitált (idegen)
 • hatalmas, óriási
 • nagyfokú, nagyarányú, mértéktelen, szertelen, túláradó, kitörő, éktelen, hallatlan, kimeríthetetlen, kifogyhatatlan, kiapadhatatlan, parttalan, feneketlen
 • engesztelhetetlen (gyűlölet)

hozzávetőleg

határozószó
 • körülbelül, megközelítőleg, mintegy, csaknem, hozzávetőlegesen, nagyjából, approximatíve (idegen), cirka (bizalmas), kábé (bizalmas)

kiállás

főnév
 • tűrés, szenvedés, kibírás, elviselés
 • támogatás, mersz, bátorság, állásfoglalás
 • fellépés, megjelenés, külső

hiu

főnév
 • (tájnyelvi): padlás, szénapadlás
 • (tájnyelvi): füstfogó (tűzhelyé)

gulyásleves

főnév
 • bográcsgulyás

huzal

főnév
 • drót, fémszál, vezeték, fémvezeték, kábel, sodrony, vashuzal, drótkötél

kidolgozás

főnév
 • megmunkálás, véghezvitel, alakítás, formálás, kiformálás, kivitelezés, szerkesztés, tervrajz, előkészítés
 • kiállítás, alak, forma, kivitel