meglel szinonimái

ige
 • megtalál, rátalál, rábukkan, felfedez, ráakad, visszaszerez, fellel, feltalál (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

helyett

névutó
 • képviseletében (valakinek), gyanánt, fejében (valaminek), enyett (tájnyelvi)

környező

melléknév
 • körülvevő, körülzáró, szomszédos, határos, környéki, környezeti
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a meglel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megérint

ige
 • illet (választékos), hozzányúl, hozzáér, megtapint, megbök, súrol, megtapogat, megtapaszt (tájnyelvi), megpedz (tájnyelvi)
 • hat (valakire), meghat, megindít
 • megihlet
 • említ, megemlít, felemleget, szóba hoz

leleplez

ige
 • fölfed
 • felavat
 • felgöngyölít, feltár, elárul, közzétesz, napvilágra hoz, lerántja a leplet (valamiről), fényt derít (valamire), kimutat, leálorcáz (régies), felplankol (idegen), detektál (idegen)

lefekszik

ige
 • lepihen, ledől, leheveredik, elnyúlik (bizalmas), elnyújtózik, ledöglik (durva), ellappan (régies), lenyugszik, aludni tér, nyugovóra tér, elkussodik (régies), leszuny (tájnyelvi), legebed (tájnyelvi), lehencseredik (tájnyelvi), levackol (szleng), behéderol (szleng) Sz: egyenesbe veti a szekeret; leteszi a fejét; nyugalomra hajtja a fejét; vízszintesbe helyezkedik; elteszi magát holnapra; tollasbálba megy
 • (valakivel): közösül, együtt hál, odaadja magát (valakinek)
 • (bizalmas): lepaktál
 • behódol, megalázkodik, meghajol

könny

főnév
 • könnycsepp, könnyár (választékos), örömkönny, könyű (régies)

megigéz

ige
 • elvarázsol, megront, megbűvöl, megbabonáz, hatalmába ejt, hipnotizál (idegen), delejez (régies), megbűzöl (régies), babonál (régies), boszorkányol (régies), szemmel ver
 • elbűvöl, meghódít, elbájol, megszédít (bizalmas), elkápráztat, elkábít, elbódít, gyönyörködtet, lenyűgöz, elámít (választékos), rabul ejt (választékos), lebilincsel, magával ragad, elragadtat, csalogat, csábít, megbájol (régies), megköt (régies)

memória

főnév
 • emlékezőtehetség, emlékezet, emlékezés, emlékezőképesség, visszaemlékezés
 • memóriaegység, RAM

viteldíj

főnév
 • menetdíj, fuvardíj, szállítási díj, tarifa, taksa

kikristályosodik

ige
 • kijegecesedik (választékos), megszilárdul, összeáll
 • (oldatból) kiválik
 • megvilágosodik, kiderül, egyértelművé válik

kifárad

ige
 • elfárad, kimerül, kidöglik (durva), kikészül, elgyöngül, eltörődik, összetörik, kitikkad (tájnyelvi), kiáll
 • kimegy, kijön
 • elkopik, elhasználódik

halmoz

ige
 • összehord, felhalmoz, halomra gyűjt, tezaurál (szaknyelvi), kumulál (idegen)
 • eláraszt (valamivel)
 • tetéz, ont, ömleszt

kísértés

főnév
 • csábítás, ámítás, megrontás, kedveskedés, hízelgés
 • ösztönzés, sugallat, sugalmazás, kísértet (régies)

mérsékel

ige
 • csillapít, enyhít, csökkent, tompít, halkít
 • moderál (bizalmas), visszafog, visszatartóztat, kisebbít, temperál (idegen), visszavesz, türtőztet, megnyugtat, csitít, csöndesít, redukál, elfojt, fékez, korlátoz, szabályoz, megszorít, apaszt, leszállít, leenged, leértékel, levisz, olt, elhomályosít, gyengít, letör, lefokoz, megzaboláz, visszaszorít, csorbít

műbírálat

főnév
 • bírálat, kritika, színikritika
 • recenzió (szaknyelvi), ismertetés

címke

főnév
 • cédula, jegy, árujegy, szelvény, felirat, védjegy, márka, jelzés, bélyeg, embléma, gyári jel, vignetta, etikett (régies), bárca, devise (régies)

pincérlány

főnév
 • pincérnő, felszolgálónő, csáringer (szleng), kabinos (szleng)

oszlopos

melléknév
 • jelentős, törzsökös, régi

meglódul

ige
 • megindul, nekiindul, nekilódul, meggyorsul, belelendül, nekilendül, nekirugaszkodik
 • (tájnyelvi): inog, meglazul, lötyög (bizalmas)

megég

ige
 • odakap, odaég, odakozmál, megporkál (tájnyelvi), megszenesedik
 • elég
 • lesül, megperzselődik
 • (tájnyelvi): megfülled, befülled, megpenészedik (takarmány)

megtréfál

ige
 • megviccel, felültet (bizalmas), rászed, ugrat, behúz (bizalmas), elbolondít, csúffá tesz, kitréfál (tájnyelvi), megfiguráz (tájnyelvi), tréfát űz, kiviccel, beugrat, átejt (bizalmas), lóvá tesz Sz: áprilist járat vele

óra

főnév
 • kronométer, időjelző, horológium (régies), krumpli (bizalmas), hőmérő (tréfás), ketyegő (bizalmas)
 • időpont, terminus
 • tanóra, foglalkozás
 • tantárgy

megpattan

ige
 • pattan, megpercen (tájnyelvi)
 • megreped, kifakad
 • (szleng): meglép (bizalmas), elszökik, távozik, kereket old, elillan, dobbant (szleng), lepattan (szleng), lelép (bizalmas), elpucol (szleng), eldönget, elhúz (szleng), lelécel (szleng), fölszívódik (szleng)

lépeget

ige
 • lép, lépked, lépdel, jár, megy, mendegél, ballag, battyog, slattyog (bizalmas), bandukol, baktat, cammog, ballagdál (tájnyelvi), lépik (tájnyelvi)

melankolikus

melléknév
 • bánatos, bús, szomorú, búbánatos, rosszkedvű, mélabús, búskomor, borongós, borús, örömtelen, lehangolt, levert, reményvesztett, csüggedt, búvalbélelt, elégikus, deprimált, kedélytelen, kedélybeteg, bánatbeteg (tájnyelvi), pesszimista, borúlátó

oson

ige
 • lopakodik, lopódzik, surran, elillan, ellábal (régies), sompolyog, oldalog, slisszol (bizalmas), settenkedik, somfordál