külső I. szinonimái

melléknév
 • kinti, kívülálló, extern (idegen), kint levő, kívülről jövő, külsődleges, periferikus (idegen)

külső II. szinonimái

főnév
 • forma, alak, látszat, alkat, megjelenés, küllem, külcsín (választékos), külszín, exteriőr (idegen), kinézés, kinézet, arculat, fizimiska (bizalmas), kiállítás, habitus, felépítés, külalak, kiállás, fellépés
 • felszín
 • gumiabroncs

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

áttelepedik, áttelep

ige
 • átköltözik, elköltözik, kivándorol, emigrál, disszidál (pejoratív)
 • átül, átvánszorog, áthelyezkedik

mintagazdaság

főnév
 • példánygazdászat (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a külső szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

középiskola

főnév
 • líceum (régies)
 • gimnázium, gimi (szleng), gimcsi (szleng)
 • szakközép (bizalmas)

kiötlik1

ige
 • kiötöl, kieszel, kitalál, kifundál, kiókumulál

kiizzad

ige
 • megizzad, verítékezik, verejtékezik, kiveri a víz
 • kiválaszt
 • kierőlködik, létrehoz
 • előteremt, kiprésel, kifizet

karattyol

ige
 • (tyúk): kárál
 • (béka): kuruttyol, brekeg, vartyog, ümmög (tájnyelvi)
 • hadar, locsog, fecseg, bagyog (tájnyelvi), karatyál (tájnyelvi), karicsol (tájnyelvi), kerettyel (tájnyelvi), lübög (tájnyelvi)

kulcscsont

főnév
 • vállperec, vállcsont, clavicula (idegen)

lemos

ige
 • megmos, letisztít, lesikál, lemosál (tájnyelvi), lepucol (bizalmas), (foltot) eltávolít
 • eltüntet
 • lemosdat, megmosdat, megfüröszt
 • (szleng): legyőz, lehengerel, leköröz (bizalmas), lepipál (bizalmas), hazavág (szleng), lefőz (bizalmas), leradíroz (szleng), letöröl (szleng), zsebre tesz, zsebre vág, megsemmisít

trafik

főnév
 • dohánybolt, dohányáruda, dohánykereskedés

impérium

főnév
 • birodalom, világbirodalom
 • államhatalom, uralom

időköz

főnév
 • időszak, időtartam, intervallum, periódus, ciklus

feltétlen, föltétlen I.

melléknév
 • teljes, abszolút, tökéletes, rendíthetetlen, feltétel nélküli, fenntartás nélküli, minden kétséget kizáró, korlátlan, korlátozatlan, ellentmondást nem tűrő, elkerülhetetlen, elengedhetetlen, múlhatatlan (régies)

iskolarendszer

főnév
 • tanügyi rendszer (régies)

leszűr

ige
 • lecsapol, megszűr, átszűr
 • kikövetkeztet, következtetést levon, kihámoz

másfelől

határozószó
 • máshonnan, egyebünnét (tájnyelvi)
 • másrészt, másrészről, más tekintetben, ezzel szemben, amellett, különben, máskülönben, egyébként, azonkívül, ráadásul

axióma

főnév
 • alapigazság, alaptétel, alapelv, sarkigazság, kánon (régies), zsinórmérték

nézet

főnév
 • világnézet, szemlélet, álláspont, felfogás
 • állásfoglalás, elgondolás, vélemény, vélekedés, meggyőződés

memoár

főnév
 • emlékirat, visszaemlékezés, napló, önéletrajz, biográfia (szaknyelvi), élettörténet

kürtő

főnév
 • szelelőlyuk, légakna, légcsatorna
 • (régies): kémény, kéménycső, füstkieresztő (régies)
 • (tájnyelvi): kályhacső

közbenjár

ige
 • szót emel, segít, támogat, pártfogol, protezsál, véd, síkraszáll (valamiért), segédkezik, felkarol, előmozdít

légió

főnév
 • sereg, tömeg, sokaság, népség
 • (régies): csapategység

méhkas

főnév
 • kas, kaptár, köpű (régies), méhköpű (régies), kelence (régies)

láng

főnév
 • tűz
 • lángnyelv, lobogvány (régies)
 • indulat, hév, szenvedély

kísérő I.

melléknév
 • követő, védelmező
 • velejáró, együttjáró, párhuzamos, együtt előforduló, egyidejű, járulékos, mellékes, másodlagos, érintkező, kapcsolódó, kiegészítő, szinkrón (idegen), szimultán, konkomitáns (idegen), akcesszórius (idegen)

lék

főnév
 • rés, nyílás, nyiladék (régies), hasadék (régies), vék (tájnyelvi)
 • repedés

mely

névmás
 • melyik
 • mi
 • (választékos): mennyire, milyen
 • amely