impérium szinonimái

főnév
 • birodalom, világbirodalom
 • államhatalom, uralom

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csille

főnév
 • bányakocsi, gurítókocsi, görgőkocsi, lóré, kutya (tájnyelvi)

tölt

ige
 • megtölt, teletölt, feltölt, telerak, telepakol, teletöm, telegyömöszöl
 • (folyadékot): kitölt, önt, zúdít, ereszt
 • (időt): eltölt, múlat (régies), fordít (valamire), szán (valamire)
 • veszteget, fecsérel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a impérium szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

huzal

főnév
 • drót, fémszál, vezeték, fémvezeték, kábel, sodrony, vashuzal, drótkötél

hangszigetelés

főnév
 • hangvédelem, zajvédelem

hajókirándulás

főnév
 • vízitúra, vízi séta, hajókázás, hajóutazás, hajóút

gagyog

ige
 • gőgicsél, gügyög, pöntyög, bugyog (régies)
 • (pejoratív): makog, beszél, jártatja a száját

igeidő

főnév
 • tempus (szaknyelvi)

jóakarat

főnév
 • igyekezet, jó szándék, törekvés, készség, hajlandóság, buzgalom, lelkesedés, iparkodás, érdeklődés
 • segítőkészség, jóindulat, jólelkűség, szívélyesség, kegyesség, emberség, nemesszívűség, kedvesség
 • pártfogás, irgalom, részvét, benevolentia (régies)

rút

melléknév
 • csúnya, ronda, csúf, csúfos, rusnya, ocsmány, ocsmonda (tájnyelvi), formátlan, alaktalan, idétlen, torz, idomtalan, difformis (idegen), butura (tájnyelvi)
 • kellemetlen, visszataszító, utálatos, undok, fertelmes, irtóztató, visszatetsző, éktelen
 • felháborító, aljas, gyalázatos, szégyenletes

felszel, fölszel

ige
 • felszeletel, felvág, felszeldel (régies), felszegdel (tájnyelvi), szétvág, trancsíroz, felszabdal

fellendít, föllendít

ige
 • fejleszt, felvirágoztat, felemel, talpra állít, feltámaszt, feléleszt, újjáéleszt, megújít

dezorganizál

ige
 • szétzülleszt, szétbomlaszt(bizalmas)

fertőző

melléknév
 • ragályos, ragadós, járványos, szeptikus (szaknyelvi), infekciózus (szaknyelvi), epidemikus (idegen)

június

főnév
 • nyárelő, Szent Iván hava (régies), Rák hava (régies), hatodhó, nyárhó, cseresel (tájnyelvi)

képzel

ige
 • gondol, elgondol, hisz, sejt, gyanít, gyanakszik, gyanakodik, vél, vélekedik, vélelmez (régies), feltételez, posztulál (szaknyelvi)
 • beleképzel, elképzel, képzeleg, álmodik, álmodozik, fantáziál, ábrándozik
 • felidéz

lazaság

főnév
 • ernyedés, ernyedtség, lezserség
 • hanyagság, fegyelmezetlenség
 • engedékenység

kódex

főnév
 • törvénykönyv, szabályzat, szabálygyűjtemény, kánon (régies)

improduktív

melléknév
 • terméketlen, meddő
 • eredménytelen, haszontalan, hiábavaló, nem jövedelmező

humán

melléknév
 • emberi, emberies, humánus

izmosodik

ige
 • erősödik, acélosodik, izmosul, köpcösödik (régies)
 • (kapcsolat): elmélyül, megszilárdul
 • erősödik, fejlődik, gazdagodik, gazdagszik

kivet

ige
 • kidob, kihajít, eltávolít, kipenderít, kilódít, kihány
 • kiközösít, kitaszít, kilök, kizár, száműz
 • kikerget, kiseprűz
 • (régies): kilő
 • (hálót): kifeszít
 • (valakire valamit): kiszab, kiró, előír, megállapít, kimér
 • megjósol, megjövendöl

intés

főnév
 • figyelmeztetés, intelem, dorgálás, leteremtés, szidás, feddés, rendreutasítás, megrovás, szemrehányás, pirongatás, rosszallás, letolás (bizalmas), fejmosás (bizalmas), prédikáció (bizalmas), lelkifröccs (bizalmas)
 • hívás, jeladás, sürgetés, biztatás, jel, jelzés, buzdítás, felszólítás

haris

főnév
 • guvat (régies)

jéghideg

melléknév
 • dermesztő, fogcsikorgató, farkasordító, zimankós, zord, fagyos
 • rideg, fagyos, hűvös, kemény, visszautasító, barátságtalan, könyörtelen, irgalmatlan, keményszívű, kimért

kocka

főnév
 • (szaknyelvi): hexaéder (szaknyelvi), hatlap (régies)
 • dobókocka
 • négyzet, mező, négyzetrács