lék szinonimái

főnév
 • rés, nyílás, nyiladék (régies), hasadék (régies), vék (tájnyelvi)
 • repedés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jegyzetfüzet

főnév
 • jegyzetfüzet, jegyzettömb, notesz (bizalmas), zsebkönyv, zsebnaptár, blokk, kisokos, napló, diárium (idegen), agenda (idegen), vademecum (idegen)

alkalmazott II.

főnév
 • dolgozó, munkavállaló, munkaerő, beosztott, segéd
 • cseléd, szolgáló, bejárónő, szolga (régies), béres (régies), szegődményes (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lék szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lapszéli

melléknév
 • marginális (idegen)

komikus I.

melléknév
 • vígjátéki
 • nevetséges, kacagtató, nevettető, humoros, vicces, tréfás, mókás, muris, mulatságos, szórakoztató

kiutalás

főnév
 • juttatás, elosztás

készakarva

határozószó
 • szándékosan, szándékoltan, szántszándékkal, akarattal, akarva, tervezetten, tudatosan, célzatosan, direkte, eltökélve, meggondolva, önszántából, önként, önnön-kényen (tájnyelvi), direkt, tudva, kiszámítva, tervszerűen, kifejezetten, előre megfontolt szándékkal

legel

ige
 • legelészik, füvel (tájnyelvi), gyepel (tájnyelvi), füvez (régies), harapdos (tájnyelvi), parézik (tájnyelvi)
 • bitangol (tájnyelvi)

magasodik

ige
 • nő, növekedik, növekszik, nyúlik, nagyobbodik, emelkedik
 • kimagaslik, magaslik, kiemelkedik

úri tök

főnév
 • főzőtök, spárgatök, tök
 • (tájnyelvi): sütőtök

jéghideg

melléknév
 • dermesztő, fogcsikorgató, farkasordító, zimankós, zord, fagyos
 • rideg, fagyos, hűvös, kemény, visszautasító, barátságtalan, könyörtelen, irgalmatlan, keményszívű, kimért

iszapos

melléknév
 • sáros, mocsaras, süppedős, felázott, sankos (tájnyelvi), ingoványos (régies)
 • szennyezett, szennyes, piszkos, zavaros, felkavarodott

folyamodvány

főnév
 • kérvény, pályázat, kérelem, beadvány, petíció, kérelmezés, igénylés, instancia (régies)

kába

melléknév
 • kábult, bódult, mámoros, kótyagos, szédelgő, tántorgó, álmos, narkotizált (szaknyelvi), gagyós (tájnyelvi), bóka (tájnyelvi), zavart
 • eszméletlen, öntudatlan, ájult, alélt
 • ostoba, balga, buta, hóbortos, eszelős, füves, tébolyodott, eszefordult (tájnyelvi) Sz: olyan, mint a szédült liba

mankó

főnév
 • segítség, támasz
 • istáp (régies), hónaljgamó (tájnyelvi), gajmó (tájnyelvi)
 • (szleng): puska, gépágyú (szleng), sorozatlövő (szleng)

meghibásodik

ige
 • elromlik, megrongálódik, tönkremegy, felmondja a szolgálatot, bedöglik (bizalmas), meghibál (tájnyelvi), lerobban (szleng), bekrepál (szleng), tropára megy (szleng), kipurcan (szleng),
 • (tájnyelvi): megzavarodik, megbolondul, megőrül, megtébolyodik, megháborodik, meghibban, meggárgyul (tájnyelvi), bedilizik (bizalmas)
 • (tájnyelvi): megnyomorodik, megrokkan, megbénul

békebontó

melléknév
 • békeszegő, békétlen, békétlenkedő, kötekedő, verekedő, civakodó, bajszerző, galibaszerző, egységbontó, pártoskodó

oklevél

főnév
 • diploma, képesítés, bizonyítvány, jeleslevél (régies), képesítőlevél (régies)
 • okirat, okmány, adománylevél (régies), pergamen (régies)
 • bulla, dekrétum

morajlik

ige
 • zúg, háborog
 • hánykolódik
 • dübörög, dörög, zeng
 • zajong, lármázik, ricsajozik
 • zúgolódik, elégedetlenkedik

lekonyul

ige
 • lekókad, lehervad (bizalmas), elhervad, lekornyad, elfonnyad, lefittyen, lehajlik, lekajlad (tájnyelvi), lehajlad (régies), lecsutul (tájnyelvi)
 • elszontyolodik, elkedvetlenedik, elszomorodik, elcsügged

lámpaüveg

főnév
 • cilinder, lámpacilinder

likvidál

ige
 • felszámol, feloszlat, megszüntet
 • kivégez, megöl, meggyilkol, elintéz, elpaterol (szleng), megsemmisít, kicsinál (szleng), kinyír (szleng), kinyuvaszt (durva), kivon a forgalomból (szleng), eltesz láb alól, félretesz az útból (szleng)

miskulál

ige
 • (bizalmas): kever, kotyvaszt
 • mesterkedik, csal, fő a feje

leolt

ige
 • kikapcsol, lekapcsol, lelő (szleng)
 • (tájnyelvi): beolt (tejet, meszet)

kontrollál

ige
 • ellenőriz, felügyel, szemmel tart, figyel

lösz

főnév
 • sárgaföld

mondvacsinált

melléknév
 • (pejoratív): látszólagos, keresett, színlelt, mesterkélt, erőltetett, hamis, hajánál fogva előrángatott, kiagyalt, kitalált
 • (tájnyelvi): megrendelt, megrendelésre készült
 • törvénytelen (gyermek)