időköz szinonimái

főnév
 • időszak, időtartam, intervallum, periódus, ciklus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szőrme

főnév
 • prém, bunda, boa
 • irha

feltüzel, föltüzel

ige
 • eltüzel, eléget
 • fellelkesít, felbuzdít, felloval, felbiztat, tűzbe hoz, felajz, felszít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a időköz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

horog

főnév
 • kampó, kankó (régies), karom, kamó (tájnyelvi), gamó (tájnyelvi), kajmó (tájnyelvi)
 • halászgamó, akasztó
 • (bizalmas): horogütés

hajtogat

ige
 • összehajt, rétegez, behajt, hajlít, redőz, berak, ráncol, tekerget, felgyűr, feldöncöl (tájnyelvi)
 • mondogat, ismételget, kardoskodik, szívózik (szleng), szívóskodik (szleng), újra elmond, repetál (régies), szajkóz
 • ragoz (régies), hajlít (régies)
 • (bizalmas): iszogat, poharazgat

gyűlölködik

ige
 • ellenségeskedik, haragoskodik, fenekedik (régies), acsarkodik, ellenkedik (régies), piszkálódik, háborúskodik, viszálykodik, ingerkedik, kötekedik, civakodik

fröcsköl

ige
 • spriccel, fröcsög, fröccsent, fecskendez, permetez, locskol (tájnyelvi)

húzódozik

ige
 • vonakodik, fanyalog, kelletlenkedik, finnyáskodik, ódzkodik, irtózik, iszonyodik, iszkódik (tájnyelvi), szabódik, szabadkozik, mentegetődzik, mentegetőzik, kibúvót keres, kéreti magát, fázik (valamitől) (bizalmas), ellenkezik, vakaródzik, vakarózik, húzódik
 • idegenkedik, kerül, undorodik

jajong

ige
 • jajveszékel, jajgat, kiáltozik, sír-rí, sírdogál, zokog, óbégat, sivalkodik, sipánkol, sivítoz (pejoratív), abajog (tájnyelvi)
 • panaszkodik, siránkozik, sopánkodik, nyafog

rom

főnév
 • maradvány, ruina (régies), omladék, düledék (választékos), omladvány (régies), romladék (régies), romhalmaz, várrom

fellendít, föllendít

ige
 • fejleszt, felvirágoztat, felemel, talpra állít, feltámaszt, feléleszt, újjáéleszt, megújít

felette, fölötte

határozószó
 • fölöttébb, igen, nagyon, igencsak, túlságosan, nagymértékben, rendkívül, szerfelett, erősen, módfelett

dagaszt

ige
 • (tésztát): gyúr, nyomkod, degeszt (tájnyelvi), dagasztal (tájnyelvi), gyömöszköl (tájnyelvi), pempetyel (tájnyelvi), pohaszt (tájnyelvi)
 • duzzaszt, puffaszt
 • (érzés): eltölt, átjár, áthat

feltűnő, föltűnő

melléknév
 • feltűnést keltő, észrevehető, szembeszökő, szembetűnő, szembeötlő, szemet szúró, felötlő, látszatós (tájnyelvi), kirívó, rikító, virító, harsány, hivalkodó
 • blikkfangos (bizalmas), eklatáns

jelez

ige
 • tudat, jelt ad, hírül ad, bejelent, értesít, beharangoz, mutat, regisztrál, indexel, indikál (szaknyelvi)
 • jósol, jövendöl, prófétál (régies), prognosztizál
 • figyelmeztet, int, sejtet, éreztet, céloz, utal (valamire), vall (valamire), demonstrál
 • elárul, tükröz, érzékeltet, kifejez
 • szemléltet, feltüntet, ábrázol, mutat, jelöl

kecskerágó

főnév
 • kecskerágító, papsapka

labirintus

főnév
 • útvesztő, tömkeleg (régies), tévkert (régies), csalkert (régies), tévút

kitolódik

ige
 • későbbre kerül, eltolódik, elhalasztódik, prolongálódik, elodázódik
 • (tájnyelvi): kinyomul

időveszteség

főnév
 • késedelem, időhátrány, halogatás, haladék, időhiány

hónap

főnév
 • hó, holdhónap (szaknyelvi)

irattár

főnév
 • levéltár, okmánytár, dokumentumgyűjtemény, archívum

kisszék

főnév
 • zsámoly, sámli, gyalogszék (tájnyelvi)

illemtudó

melléknév
 • illedelmes, finom modorú, udvarias, jólnevelt, szerény, előzékeny, figyelmes, tisztelettudó

halogat

ige
 • halaszt, húz-halaszt, háringál (tájnyelvi), szöszörészik, elodáz, elnapol, kitol, haladékot ad, elnyújt, későbbre tesz, későbbre hagy, patópáloskodik (választékos), késleltet, lassít, hátráltat Sz: húzza-halasztja, mint cigány az akasztást

iszapos

melléknév
 • sáros, mocsaras, süppedős, felázott, sankos (tájnyelvi), ingoványos (régies)
 • szennyezett, szennyes, piszkos, zavaros, felkavarodott

kiterít

ige
 • széthajt, kihajt, kibont
 • kitár, széttár, kiterjeszt, kifeszít
 • szétszór, szétterít
 • kiakaszt, kiaggat, kitereget
 • felravataloz, ravatalra tesz, elnyújtóztat (tájnyelvi), kinyújtóztat (tájnyelvi)