másfelől szinonimái

határozószó
 • máshonnan, egyebünnét (tájnyelvi)
 • másrészt, másrészről, más tekintetben, ezzel szemben, amellett, különben, máskülönben, egyébként, azonkívül, ráadásul

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felvirágzik, fölvirá

ige
 • fellendül, virágzásnak indul, felvirul

buzerál

ige
 • fogdos, tapogat, tapizik (szleng), izgat, ingerel, nyúlkál, babrál, birizgál (bizalmas)
 • zaklat, zargat (bizalmas), zavar, háborgat, idegesít, bosszant, piszkál, inzultál, molesztál, szekál (bizalmas), szekíroz (bizalmas), macerál, vegzál (régies), abajgat, cseszeget (durva), csesztet (szleng), baszogat (durva)(valakiről)(szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a másfelől szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

löncs

főnév
 • ebéd, délebéd (régies), diner (régies), délétel (régies), déllakás (régies), asztalvetés (tájnyelvi)

kun

melléknév, főnév
 • kunsági

középiskola

főnév
 • líceum (régies)
 • gimnázium, gimi (szleng), gimcsi (szleng)
 • szakközép (bizalmas)

kiszellőztet

ige
 • huzatot csinál, kiszellőz (tájnyelvi)

malária

főnév
 • váltóláz, mocsárláz (régies), sárgaláz, harmadnapos hideglelés (régies), forróbetegség (tájnyelvi), gyujtoványhideg (tájnyelvi)

megkeresztelkedik

ige
 • felveszi a keresztséget, keresztvíz alá hajtja a fejét
 • kikeresztelkedik, áttér

végtisztesség

főnév
 • temetés, gyászszertartás

képzel

ige
 • gondol, elgondol, hisz, sejt, gyanít, gyanakszik, gyanakodik, vél, vélekedik, vélelmez (régies), feltételez, posztulál (szaknyelvi)
 • beleképzel, elképzel, képzeleg, álmodik, álmodozik, fantáziál, ábrándozik
 • felidéz

kecskerágó

főnév
 • kecskerágító, papsapka

gratulál

ige
 • felköszönt, szerencsét kíván, üdvözöl
 • megtapsol, megéljenez, elismer

kézbesít

ige
 • átad, eljuttat, átnyújt, meghoz, odaad, továbbad, továbbít, közvetít, kiad, kiszolgáltat

megnyilvánul

ige
 • kifejeződik, megmutatkozik, előtűnik, jelentkezik, kibontakozik, manifesztálódik (idegen), megnyilatkozik, megszólal, érvényre jut, felfoghatóvá válik, kisugárzik

menyegző

főnév
 • esküvő, esketés, nász (választékos), frigy (választékos), egybekelés, lakodalom, lagzi

bojtorján

főnév
 • bogáncs, szamártövis

ösztönzés

főnév
 • késztetés, indítás, indíttatás, impulzus (szaknyelvi), lökés, inspiráció
 • biztatás, buzdítás, unszolás, nógatás, rábeszélés, serkentés, indíték

nyakatekert

melléknév
 • tekervényes, kacifántos, mesterkélt, csavaros, körülményes, bonyolult, komplikált, kusza, zavaros, kitekert, körmönfont, cifra, kacskaringós, bakafántos (bizalmas)

másként

határozószó
 • másképp, másképpen, eltérően, különbözően, máskülönben, máshogyan, másformán, ellenben, alias (idegen), aliter (idegen)

lókötő

főnév
 • lótolvaj, lócsiszár
 • betyár (régies), szegénylegény
 • csirkefogó, csibész, gézengúz, gazember, gazfickó, zsivány (régies), kópé, mákvirág, rosszcsont, himpellér, pernahajder
 • naplopó, munkakerülő, dologkerülő, léhűtő, haszontalan, mihaszna

megfiatalodik

ige
 • megújul, megifjodik

névsor

főnév
 • névjegyzék, lista, névlajstrom, lajstrom, katalógus, regiszter, nómenklatúra (idegen), jelenléti ív

megalakít

ige
 • létrehív, létrehoz, megalapít, megszervez, konstituál (idegen), fundál (régies), felállít, megindít, megteremt

különítmény

főnév
 • osztag, szakasz, kommandó, rohamcsapat, brigád

meghibásodik

ige
 • elromlik, megrongálódik, tönkremegy, felmondja a szolgálatot, bedöglik (bizalmas), meghibál (tájnyelvi), lerobban (szleng), bekrepál (szleng), tropára megy (szleng), kipurcan (szleng),
 • (tájnyelvi): megzavarodik, megbolondul, megőrül, megtébolyodik, megháborodik, meghibban, meggárgyul (tájnyelvi), bedilizik (bizalmas)
 • (tájnyelvi): megnyomorodik, megrokkan, megbénul

növeszt

ige
 • terem, hoz, hajt, nevel, ereszt
 • nagyít, növel, fejleszt