méhkas szinonimái

főnév
 • kas, kaptár, köpű (régies), méhköpű (régies), kelence (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alkalmas

melléknév
 • megfelelő, felhasználható, hasznavehető, célszerű, odavaló, rátermett, képzett, ügyes, jó, hozzáértő, való (valamire), képes (valamire), beillik, alkalmatos (tájnyelvi), rávaló (tájnyelvi)

megvall

ige
 • feltár, kinyilvánít, deklarál, hitet tesz (valami mellett), megmond, koncedál (szaknyelvi), elismer, bevall, meggyón, vallomást tesz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a méhkas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megrak

ige
 • megpakol, felpakol, felmálház, megterhel, megtetejez (tájnyelvi), telerak, tetéz
 • felépít, felhúz (falat), összerak
 • megver, elver, eldönget, megruház (bizalmas), elnadrágol, elnáspángol, elpáhol, eldönget, kiporol, betakar (szleng), megkalapál (bizalmas), meggyepál (tájnyelvi), elporol, elagyabugyál, ellátja a baját

lyuk

főnév
 • rés, nyílás, hézag, pórus, lyukacs, ablak (szaknyelvi)
 • furat, fúradék (régies), perforáció
 • üreg, verem, gödör, barlang
 • odú, vacok, tanya, kotorék
 • (pejoratív): lakás, odú, zug

levelezőlap

főnév
 • lap, képeslap, levlap (bizalmas), üdvözlőlap, anziksz (idegen), anzikszkártya
 • fénykép (szaknyelvi)

kuncsaft

főnév
 • vevő, vásárló, fogyasztó, üzletfél, megrendelő, vendég
 • ügyfél, kliens, delikvens (régies), megbízó

megtérül

ige
 • kifizetődik, kiegyenlítődik, amortizálódik (idegen), visszatérül

monoton

melléknév
 • egyhangú, álmosító, unalmas, sivár, fakó, eseménytelen, sablonos, együtésű (régies), szürke, egyszínű, érdektelen

zsoltároskönyv

főnév
 • pszalterium (idegen), énekeskönyv

kivet

ige
 • kidob, kihajít, eltávolít, kipenderít, kilódít, kihány
 • kiközösít, kitaszít, kilök, kizár, száműz
 • kikerget, kiseprűz
 • (régies): kilő
 • (hálót): kifeszít
 • (valakire valamit): kiszab, kiró, előír, megállapít, kimér
 • megjósol, megjövendöl

kisszék

főnév
 • zsámoly, sámli, gyalogszék (tájnyelvi)

hazulról

határozószó
 • otthonról, otthonából (valakinek), lakásából, hazúl (tájnyelvi), onnathazul (tájnyelvi)

kontár I.

melléknév
 • szakszerűtlen, avatatlan, céhen kívüli (régies), amatőr, ügyetlen, kétbalkezes

múló

melléknév
 • átmeneti, ideiglenes, röpke, pillanatnyi, múlékony, mulandó, futó, tűnő, illanó (választékos), efemer (idegen), elrepülő, elszaladó, elszálló, eliramló, elillanó, rohanó, tovatűnő, tiszavirág-életű, kérészéletű (választékos)
 • (fájdalom): szűnő, enyhülő, csökkenő, csillapuló

névsor

főnév
 • névjegyzék, lista, névlajstrom, lajstrom, katalógus, regiszter, nómenklatúra (idegen), jelenléti ív

csíra

főnév
 • hajtás, sarj, sarjadék, rügy, szem, inda, vessző, mag, germen (szaknyelvi), cika (tájnyelvi), cikora (tájnyelvi), csimatka (tájnyelvi)
 • magzat, embrió (szaknyelvi), ivadék
 • eredet, kezdet, forrás, kezdemény
 • baktérium

puhatol, puhatolódzi

ige
 • puhatolózik, tapogatózik, fürkész, szimatol, tudakol, kémlel, vizslat, nyomoz, vizsgálódik, szaglász, érdeklődik, informálódik, faggatódzik, kérdezősködik, szondáz

összeszorul

ige
 • összepréselődik, összenyomódik
 • szorong, összezsúfolódik, összetömörül
 • összerándul, összehúzódik, összeugrik

meleg I.

melléknév
 • forró, tikkasztó, perzselő, rekkenő, égető
 • langyos, langymeleg
 • fűtött
 • szerető, szeretetteljes, szívélyes, szíves, szívbéli (bizalmas), szívből jövő, őszinte, bensőséges, meghitt, bizalmas, gyengéd, baráti
 • (helyzet): izgalmas, veszélyes, meredek (bizalmas), kockázatos, nehéz, feszült, veszedelmes, fenyegető
 • (bizalmas): homoszexuális, homokos (szleng), buzi (durva), buzeráns (durva)
 • leszbikus, leszbi (bizalmas)(idegen)

megorrol

ige
 • megneheztel, megharagszik, megsértődik, duzzog, felhúzza az orrát, rossz néven vesz, zokon vesz, megapprehendál (régies)(valamin)

militáns

melléknév
 • harcoló, harcos

összefonódik

ige
 • egybeszövődik, összetekerődzik, összekulcsolódik, összefűződik, egybefonódik
 • összekapcsolódik

menetidő

főnév
 • menettartam

magyarán

határozószó
 • világosan, nyíltan, kereken, félreérthetetlenül, kerek perec, kertelés nélkül, egyenesen, őszintén, határozottan, leplezetlenül, tartózkodás nélkül, szemtől szembe, áperte (bizalmas), nyista vaker (szleng)
 • (régies): ékesen

miskulál

ige
 • (bizalmas): kever, kotyvaszt
 • mesterkedik, csal, fő a feje

összeroppan

ige
 • összetörik, széttörik, elhasad, megreped
 • megsemmisül
 • megtörik, tönkremegy, lerobban (szleng), kiborul (bizalmas), kikészül (szleng), kipurcan (szleng), szétesik