iskolarendszer szinonimái

főnév
 • tanügyi rendszer (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

átruházás

főnév
 • ráruházás, átengedés

lián

főnév
 • kúszónövény, futónövény, indás növény
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a iskolarendszer szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

iksz-lábú

melléknév
 • csámpás, görbe lábú, erőtlen lábú (régies), cibekelő (régies), csabajkos (tájnyelvi), csajtorás (tájnyelvi), dévaj (tájnyelvi), kaszibás (tájnyelvi), csimpi-limpi (tájnyelvi), juhtérdű (tájnyelvi) Sz: úgy áll a lába, mint az ekeló

hátra

határozószó
 • hátulra, hátrafelé
 • visszafelé, vissza, curukk (tájnyelvi), curikk (tájnyelvi), farta (tájnyelvi), rükvercbe (szaknyelvi)
 • későre
 • vissza a múltba

hányados

főnév
 • eredmény, kvóciens (idegen), arány
 • arányszám, viszonyszám

gombfesték

főnév
 • vízfesték, akvarellfesték

intenzitás

főnév
 • hatásfok, erősség
 • erőkifejtés, lendület, hatékonyság, teherbírás

kamarás

főnév
 • kincstárnok, kincstartó, kamerárius (régies)
 • (régies): hivatalnok

serbli

főnév
 • éjjeliedény, éjjeli, bili, bimbi (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): serpenyő

fertőző

melléknév
 • ragályos, ragadós, járványos, szeptikus (szaknyelvi), infekciózus (szaknyelvi), epidemikus (idegen)

feltűnő, föltűnő

melléknév
 • feltűnést keltő, észrevehető, szembeszökő, szembetűnő, szembeötlő, szemet szúró, felötlő, látszatós (tájnyelvi), kirívó, rikító, virító, harsány, hivalkodó
 • blikkfangos (bizalmas), eklatáns

döntetlen

főnév
 • remi, eldöntetlen (játszma), holtverseny, patthelyzet
 • (szleng): vécé (szleng), budi (szleng), retyó (szleng), retyi (szleng), rötyi (szleng), klozet (bizalmas), kló (szleng), slózi (szleng)

fogva

névutó
 • (valaminél): folytán, következtében, következőleg (valamiből)
 • (valamitől): kezdve, kezdődően, számítva

karbantart

ige
 • gondoz, szervizel, fenntart, rendben tart, kezel, tisztít

kézbesít

ige
 • átad, eljuttat, átnyújt, meghoz, odaad, továbbad, továbbít, közvetít, kiad, kiszolgáltat

leitat

ige
 • lerészegít, berúgat, becsípet, felöltöztet (tájnyelvi)
 • felitat, felszárít

kormányzó II.

főnév
 • helytartó, elöljáró, bán, nádor, gubernátor (régies), régens (régies), alkirály (régies), satrapa (régies), adminisztrátor (régies)

ismeretség

főnév
 • összeköttetés, kapcsolat, ismeretségi kör
 • társaság, érintkezés

igény

főnév
 • kívánság, követelés, óhajtás, szükséglet, kívánalom, jogosultság, kereslet, kereset (szaknyelvi)

jóindulatú

melléknév
 • jó szándékú, jóakaratú, jóérzésű, emberséges, emberszerető, humánus, türelmes, toleráns, együtt érző, megértő, irgalmas, könyörületes, kegyes (régies), szeretetteljes, segítőkész, benignus (régies), kuláns (régies)
 • szelíd, békés, jámbor, kezes, nyájas, barátságos, szívélyes
 • ártalmatlan
 • fájdalommentes, enyhe lefolyású, könnyű

kontár I.

melléknév
 • szakszerűtlen, avatatlan, céhen kívüli (régies), amatőr, ügyetlen, kétbalkezes

ízlik

ige
 • jólesik, fogára van (valakinek) (bizalmas), kedvére van (valakinek), smakkol (bizalmas), ínyére való (bizalmas), tetszik, csúszik Sz: a tíz ujját is megnyalja utána

házbeli

melléknév, főnév
 • szomszéd
 • otthoni, ott lakó

kába

melléknév
 • kábult, bódult, mámoros, kótyagos, szédelgő, tántorgó, álmos, narkotizált (szaknyelvi), gagyós (tájnyelvi), bóka (tájnyelvi), zavart
 • eszméletlen, öntudatlan, ájult, alélt
 • ostoba, balga, buta, hóbortos, eszelős, füves, tébolyodott, eszefordult (tájnyelvi) Sz: olyan, mint a szédült liba

korhű

melléknév
 • stílszerű, stílusos
 • korabeli, egyidejű