körmöl szinonimái

ige
 • ír, másol, irkafirkál
 • (régies): karmol, karcol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rézvirág

főnév
 • cinnia, legényrózsa (tájnyelvi), legényvirág (tájnyelvi)

tartásdíj

főnév
 • gyermektartás
 • apanázs (régies), járadék, juttatás
 • nőtartás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a körmöl szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

konkurens

főnév
 • vetélytárs, versenytárs, rivális

kéziszerszám

főnév
 • kézbeli (tájnyelvi)

kérész

főnév
 • tiszavirág

játszódik

ige
 • történik, zajlik
 • (tájnyelvi): játszik, játszadozik

kovácsol

ige
 • alakít, kalapál
 • megedz, tesz (valamilyenné)
 • kialakít, megalkot
 • sző

lak

főnév
 • lakóhely, lakóház, szállás, hajlék, rezidencia (idegen), villa
 • bungaló, faház, nyári lak
 • pavilon (idegen), kioszk (idegen), bódé

tesz-vesz

ige
 • tevékenykedik, dolgozgat, munkálkodik, sürög-forog, sürgölődik, foglalatoskodik (valamivel), tüsténkedik
 • matat, motoszkál, téblábol, teszeget (régies), babrál, piszmog, pepecsel, bíbelődik, szöszmötöl, bajmolkodik (tájnyelvi), mókol (tájnyelvi)

horgonyoz

ige
 • áll, kiköt, vesztegel

hites I.

melléknév
 • esküdt, felesküdött, felesketett, törvényes, hivatalos
 • (régies): megbízható, hű, valódi, igazi, igaz, igazándi (tájnyelvi), eredeti

felbujtó, fölbujtó

főnév
 • bujtogató, lázító, provokátor, bűnpártoló, főkolompos (pejoratív)

iddogál

ige
 • boroz, ivogat, iszogat, pityizál (tájnyelvi), hörpöget, kortyol, kortyolgat, poharaz, italozik, öblöget (szleng), tütükél (szleng), szörpölget

látszólag

határozószó
 • látszatra, színleg, névleg, mintegy, kvázi (bizalmas), látra (tájnyelvi)
 • külsőleg

leülepedik, leülepsz

ige
 • leszáll, lerakódik, megtisztul, letisztul, megszáll (tájnyelvi)
 • lehiggad, (bor, must) meghiggad (tájnyelvi)
 • (benyomás): letisztul, megemésztődik

arányszám

főnév
 • viszonyszám, mértékszám, tényező, mutatószám, jelzőszám, indexszám, modulus (szaknyelvi)

muszáj II.

főnév
 • szükség, kötelem (régies), kényszer, kényszerűség, kényszerhelyzet, obligó (régies)

megnyilatkozás

főnév
 • kijelentés, beszéd, közlés, állásfoglalás, nyilatkozat, véleménynyilvánítás, kifejezési forma, manifesztáció (idegen), megnyilvánulás, reveláció (idegen), kinyilvánítás, megjegyzés, közzététel, bemutatás

körömolló

főnév
 • manikűrolló, kisolló

komplikál

ige
 • bonyolít, nehezít, összekuszál, összezavar, összegabalyít, összegubancol (bizalmas)

kulacs

főnév
 • csutora, csobolyó (régies), gula (régies), klipiklapatórium (tájnyelvi), kotyogó (tájnyelvi), fagyurka (tájnyelvi)

megkoszorúz

ige
 • felékesít, megkoronáz, koszorúval övez, megemlékezik
 • megjutalmaz, díjaz

köz2

főnév
 • közösség
 • társadalom, nemzet, állam
 • kapcsolat, viszony

kicsinyell

ige
 • kicsinek tart
 • kevesell, kevésnek tart

külön I.

melléknév
 • más, másik, elkülönített, különálló, önálló, elkülönült
 • extra, különleges, rendkívüli
 • sajátos, saját, egyéni, jellemző, jellegzetes

megmozdulás

főnév
 • megindulás, belendülés
 • akció, támadás, játék
 • felkelés, felbolydulás, tüntetés, sztrájk, népgyűlés, demonstráció, forrongás, zavargás