portyázik szinonimái

ige
 • martalóckodik, rabol, fosztogat
 • megrohan, rajtaüt
 • bolyong, csapong
 • kóborol, kalandozik, cirkál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gázmérő

főnév
 • gázóra, gázfogyasztásmérő (szaknyelvi)

visszacsatol

ige
 • visszakapcsol
 • visszahódít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a portyázik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

perverz

melléknév
 • természetellenes, rendellenes, visszás, fonák, eltévelyedett, elvetemült, romlott, fajtalan

otthon II.

határozószó
 • odahaza (bizalmas)

oltalom

főnév
 • védelem, menedék, pártfogás, oltalmazás, védelmezés, segedelem (régies), istápolás, mentsvár, pajzs, védőszárny, égisz (választékos), támasz, támogatás, patronátus (régies)
 • hajlék, fedél, tető, menedékhely, menedék, palládium (régies)

nagynéni

főnév
 • néni (bizalmas), tanti (bizalmas), ángy (tájnyelvi), tante (régies), nénje (tájnyelvi), éde (tájnyelvi), édesnéne (tájnyelvi)

pocsékol

ige
 • pazarol, veszteget, fecsérel, tékozol, herdál, költekezik
 • (tájnyelvi): becsmérel, gyaláz
 • (tájnyelvi): gázol

ravatal

főnév
 • gyászemelvény, katafalk (idegen), gyászpad (tájnyelvi), nyújtóztató (tájnyelvi)

méh1

főnév
 • méhecske, méhe (régies), méhike (választékos)

megszolgál

ige
 • megérdemel, kiérdemel, megkeres
 • meghálál, revanzsál (régies), viszonoz, visszaszolgál (tájnyelvi)

kizsákmányoló

melléknév, főnév
 • népnyúzó, munkásnyúzó, élősködő, nyereséghajhász, elnyomó, vérszopó

mérővessző

főnév
 • mérőrúd, colstok (szaknyelvi)

reménység

főnév
 • remény, reménykedés, bizakodás
 • kilátás, valószínűség, lehetőség

sakkhúzás

főnév
 • lépés, húzás
 • fogás, mesterfogás, csel

felépül, fölépül

ige
 • megépül, elkészül
 • megvalósul, létrejön
 • meggyógyul, felgyógyul, kigyógyul, lábra áll, talpra áll, erőre kap, kilábal, javul, helyrejön, rendbe jön, visszanyeri erejét, visszanyeri egészségét, kiépül (régies), feliperedik (tájnyelvi), kievelődik (tájnyelvi), kipendül (tájnyelvi), kivásik (tájnyelvi), feltámbálódik (tájnyelvi), feltengül (régies)

tartalékos

melléknév
 • (katona): behívható, rezervista (választékos), tarcsás (szleng)

szeméremsértő

melléknév
 • szemérmetlen, illetlen, illemsértő, kihívó, erkölcsrontó, erkölcstelen, malac, trágár, obszcén, ocsmány, disznó, arcpirító, pornográf, közönséges, megbotránkoztató

postáz

ige
 • felad, postára ad, elküld, bedob, átutal, utalványoz
 • eljuttat, expediál

percepció

főnév
 • (szaknyelvi): észlelés, érzékelés

rag

főnév
 • toldalék, affixum (szaknyelvi), szuffixum (szaknyelvi), prefixum (szaknyelvi), posztfixum (szaknyelvi), ragaszték (régies), raggaték (régies)

székesegyház

főnév
 • dóm, katedrális, bazilika, főtemplom
 • templom

próbál

ige
 • megkísérel, megkísért (régies), próbálkozik, kísérletezik, nekifog, nekilát, igyekszik, törekszik, erőlködik, erőfeszítést tesz
 • felpróbál
 • gyakorol

önellátás

főnév
 • önélelmezés, autarkia (idegen)

rámol

ige
 • rakosgat, rendezget, rendez, rakodik, pakol (bizalmas), pakolászik (bizalmas), rendezkedik, takarít

szembogár

főnév
 • pupilla, szemfény (tájnyelvi), szembábu (tájnyelvi)