kicsinyell szinonimái

ige
 • kicsinek tart
 • kevesell, kevésnek tart

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kötény

főnév
 • kötő, előkötő (régies), körülkötő (tájnyelvi)

leültet

ige
 • hellyel kínál
 • bebörtönöz, börtönbe zár, bezár, lezár, elzár, becsuk, lecsuk, bedutyiz (bizalmas), bekasztliz (tájnyelvi), hűvösre tesz (bizalmas), sittre vág (szleng), lesittel (szleng), bevarr (szleng), megmázsál (szleng), kivon a forgalomból (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kicsinyell szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kereset

főnév
 • pénz, díjazás, zsold, lé (szleng), zsozsó (szleng), fizetés, fizetség, bér, munkabér, jövedelem, javadalmazás, járandóság, illetmény, illeték, keresmény (régies), szerzemény, tiszteletdíj, honorárium, munkadíj, vagyon (régies)
 • nyeremény, hozadék, bevétel
 • foglalkozás, megélhetés, kenyérkereset, kenyér, mesterség, hivatás, egzisztencia (idegen), életfenntartás
 • üzlet
 • beadvány, követelés, kérelem, vád, vádolás, panasz, per, pör, pereskedés, perbe fogás, instancia (idegen), rekvizíció (idegen), feljelentés, perirat, ügy, petíció
 • (régies): keresnivaló

ismérv

főnév
 • ismertetőjegy, ismertetőjel, kritérium, megkülönbözető jegy, sajátosság, jelleg, jellegzetesség, karakterisztikum (idegen), specialitás (idegen), kórtünet, tünet

infantilis

melléknév
 • visszamaradt, fejletlen, kialakulatlan
 • éretlen, gyerekes, gyermeteg, gyermekded, naiv, zöldfülű, kiforratlan, komolytalan, felelőtlen

heverészik

ige
 • hever, pihen, lustálkodik, henyél, lopja a napot, tétlenkedik, tesped, lébecol, lebzsel, lézeng, tunyálkodik (régies), döglődik (pejoratív), ejtőzik, elbivalykodik (tájnyelvi), hencsikél (tájnyelvi), hencserkedik (tájnyelvi)

kezd

ige
 • nekifog, nekivág, nekilát, hozzáfog, hozzálát, megkezd, pedz, belefog, szedelőzködik, kezdeményez, lanszíroz (idegen), rákezd, belekap, nekiáll, bevezet, indít, kezdegel (tájnyelvi)

kiszárad

ige
 • kiürül, kiapad, elapad, kimerül
 • felszárad, elpárolog, elgőzölög
 • kiég, felperzselődik, kiszikkad, kisül, kiaszik, elpörked (tájnyelvi), kifuvakodik (tájnyelvi)
 • aszalódik, összeaszik, összezsugorodik, elsorvad, elsenyved, elfonnyad, eltöpped (tájnyelvi)

színtársulat

főnév
 • színház (bizalmas), társulat, együttes, kompánia, trupp (régies)

gyűjtemény

főnév
 • kollekció, készlet, garnitúra
 • archívum, képcsarnok, műcsarnok, múzeum, galéria
 • antológia, album, almanach (régies), válogatás, csokor
 • felsorolás, jegyzék, lajstrom

gyászbeszéd

főnév
 • búcsúztató, búcsúbeszéd, halotti beszéd, sírbeszéd, emlékbeszéd, nekrológ, parentáció

elrejt

ige
 • eldug, elrekkent (tájnyelvi)
 • elbújtat, elrejtőztet
 • eltakar, elfed
 • (választékos): eltitkol, magába zár, magába fojt, elpalástol, elkendőz, leplez Sz: véka alá rejt

hál

ige
 • alszik, megszáll, éjszakázik, fekszik, nyugszik, meghál
 • (valakivel): összefekszik, közösül

kívánalom

főnév
 • (régies): kívánság, óhaj, vágy, desideratum (régies)
 • követelmény, elvárás, feltétel, előírás, szabály, igény, posztulátum (szaknyelvi)

körforgalom

főnév
 • körforgás, keringés, cirkulálás (régies), cirkuláció (régies)

megkopaszt

ige
 • letollaz, lecsupaszít, lekopoz (tájnyelvi), megkoppoz (tájnyelvi), megköpeszt (tájnyelvi), megtép (régies), megmelleszt (tájnyelvi), megtisztít, megpucol (bizalmas)
 • lenyír, levág, megnyír, lekopaszt
 • (bizalmas): kifoszt, kiforgat, megrövidít, megrabol, meglop, kizsebel, kisemmiz, kizsigerel (választékos), kipucol (szleng), kirabol, kirámol, kipakol (szleng)

leszázalékolás

főnév
 • rokkant-nyugdíjasítás, rokkantosítás (bizalmas)

kicsúfol

ige
 • kigúnyol, kifiguráz, csipkelődik, gúnyt űz (valakiből), kiviccel, nevetségessé tesz, csúfot űz, szatirizál (régies), kipellengérez, persziflál (idegen), lecsúfol (tájnyelvi)

képzettség

főnév
 • végzettség, kiképzés, felkészültség, készültség, erudíció (idegen), műveltség, tudás, jártasság, tanultság, kvalifikáció, szakképzettség, képesítés, gyakorlat, szakavatottság, szakértelem

kint

határozószó
 • kinn, künn, odakint, odakinn, odaki (régies), kívül
 • a szabadban
 • külföldön, a határon túl

lengés

főnév
 • ingás, lendülés, himbálózás, himbálódzás
 • ingalengés
 • lobogás (zászlóé), lebegés

kiforratlan

melléknév
 • éretlen, gyermekes, gyermeteg, kezdő, zöldfülű, újonc, serdülő, infantilis

izgatott

melléknév
 • ideges, nyugtalan, felindult, zaklatott, felkavart, dúlt, ingerlékeny, nervózus (régies), irritált (idegen)
 • türelmetlen
 • feszült, lélegzetvisszafojtott, lázas, heves, túlfűtött, idegfeszítő

kisasszony

főnév
 • hajadon, leány, leányka, leányzó, kislány, fiatal lány, ifjú hölgy, fiatal nő, szűz, leányasszony (régies), hölgyecske (régies), növendék lány, süldő lány, kamasz lány, serdülő lány, fruska
 • úrilány
 • nevelőnő, társalkodónő

lesújt

ige
 • lecsap
 • letaglóz, leterít, földhöz vág, földhöz csap, földhöz teremt, affligál (idegen)
 • kimér, rámér
 • megbüntet, porig aláz
 • megrendít, letör, lever, elszomorít, elkeserít, összetör, bánt, porig sújt, kedvét szegi, megdöbbent, megráz, megsemmisít, deprimál, elkedvetlenít, lehangol, elcsüggeszt