lak szinonimái

főnév
 • lakóhely, lakóház, szállás, hajlék, rezidencia (idegen), villa
 • bungaló, faház, nyári lak
 • pavilon (idegen), kioszk (idegen), bódé

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elcserél

ige
 • kicserél, elcsereberél, átvált
 • összecserél, összetéveszt, összekever

ködös

melléknév
 • párás, nyirkos, gőzös
 • borús, borongós
 • homályos, határozatlan, kialakulatlan, pontatlan, elmosódott, bizonytalan, felismerhetetlen, érthetetlen, zagyva, zavaros
 • távoli, régi, tompa, hézagos
 • fátyolos, könnyes
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lak szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

közös II.

főnév
 • közvagyon, közös vagyon, köztulajdon, közös szerzemény
 • (bizalmas): termelőszövetkezet, téesz (bizalmas)

kisded I.

melléknév
 • kis, kicsi, kicsiny, kicsike, kicsinyke, apró, aprócska, pici, picike, pöttöm, parányi, falatka, morzsányi, kicsinyded (tájnyelvi)
 • (pejoratív): szerény, ártatlan, tiszta, naiv

kiküszöböl

ige
 • megszüntet, felszámol, megakadályoz, kizár, töröl, elhárít, kikapcsol, kiiktat, kihagy, érvénytelenít, hatálytalanít, elvet, eltávolít, kirekeszt
 • mellőz, figyelmen kívül hagy
 • mentesít, segít, felold, orvosol, küszöböl (tájnyelvi), elidál (idegen), eliminál (idegen)
 • (szaknyelvi): helyettesít

kártyázik

ige
 • játszik, zsugázik (bizalmas), blattol (bizalmas) Sz: veri a blattot (bizalmas); üti a filkót (régies); üti a makkot; forgatja a harminckét levelű bibliát; forgatja az ördög bibliáját

kutatás

főnév
 • keresés, nyomozás, cserkészés, csapázás (tájnyelvi), keresgélés, felderítés, kifürkészés, kipuhatolás, szaglászás, szimatolás, invesztigáció (idegen), invesztigálás (szaknyelvi), vizslatás, kémlelés, szondázás, tudakozódás, kérdezősködés, kivizsgálás
 • tanulmányozás, stúdium, vizsgálat, búvárlat, adatgyűjtés, elemzés, analízis

leráz

ige
 • lever (gyümölcsöt)
 • elhárít, megszabadul, elutasít
 • dob (valakit)

tromf

főnév
 • adu, ütőkártya
 • ellenérv, érv, visszavágás, replika (régies), ellenargumentum (régies)

ingatag

melléknév
 • dűlékeny, düledező, dülöngélő, ingó, tántorgó, támolygó, omladozó, hintázó, billegő, rozzant
 • változékony, változó, bizonytalan, bizonytalankodó, tétova, tétovázó, határozatlan, ingadozó, problematikus, kétes, kialakulatlan, beteges, gyenge, törékeny
 • állhatatlan, csapodár, csélcsap, kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, jellemtelen, labilis, szeszélyes, habozó, csapongó, könnyelmű, felelőtlen

igézet

főnév
 • varázslat, varázslás, varázs, bűbáj, rontás, ráolvasás, bűvölet, bűvölés, bűverő, szemfényvesztés, bűvészet, bájolás, elbájolás, lenyűgözés
 • (régies): révület, hipnózis

felvonó

főnév
 • lift
 • páternoszter, folytonjáró
 • csörlő, villa, elevátor (idegen)

ítél

ige
 • dönt, határoz
 • (valamire): kötelez, obligál
 • ítéletet mond, ítélkezik, igazságot szolgáltat, törvénykezik, bíráskodik, törvényt hoz, bírósági határozatot hoz, bírósági végzést hoz, törvényt ül (régies), törvényt lát (régies), igazságot tesz, igazságot oszt, judikál (szaknyelvi)
 • büntet, elítél, sújt (valamivel)
 • megállapít, véleményt mond, véleményt alkot, vélekedik, gondol, tart, értékel, tekint, vél

levélboríték

főnév
 • boríték, kuverta (tájnyelvi), kóvert (tájnyelvi), koperta (régies)

maturitás

főnév
 • (régies): érettség, érett kor, felnőttkor

bajlódik

ige
 • vesződik, veszkődik (tájnyelvi), fáradozik, erőlködik, küszködik, nyűglődik, győzködik, viaskodik, tusakodik, bíbelődik, kínlódik, tökölődik (durva), bajmol (tájnyelvi), bajmolódik (tájnyelvi), babrákol (tájnyelvi)
 • szenved, betegeskedik, kínlódik

növényzet

főnév
 • növényvilág, növénytakaró, flóra (szaknyelvi), vegetáció (szaknyelvi)

mennykő

főnév
 • villámcsapás, villám, istennyila (bizalmas), ménkő (tájnyelvi)

lakcím

főnév
 • levélcím, postacím, címzés, adressz (idegen)
 • lakóhely, lakhely

közfigyelem

főnév
 • közérdeklődés, rivaldafény

lehetséges

melléknév
 • valószínű, feltehető, elképzelhető, várható, gondolható (régies), adódható (régies), történhető (régies), posszibilis (idegen), potenciális (idegen), virtuális (idegen)
 • meglehet, lehet, előfordulhat
 • elképzelhető, megvalósítható, járható, keresztülvihető, kivihető, realizálható

méltányos

melléknév
 • méltó, elfogulatlan, részrehajlatlan, helyes, korrekt, pontos, józan, pártatlan, helyénvaló, tárgyilagos
 • mérsékelt, igazságos, illő, jogos, törvényes, jogszerű, legitim (idegen)

látomás

főnév
 • jelenés, káprázat, képzelődés, vízió, érzékcsalódás, látás (régies), álomkép
 • rémkép, tünemény, szellem, fantazma (régies), fantom, csalkép (régies), képzelem (régies)

kiszárad

ige
 • kiürül, kiapad, elapad, kimerül
 • felszárad, elpárolog, elgőzölög
 • kiég, felperzselődik, kiszikkad, kisül, kiaszik, elpörked (tájnyelvi), kifuvakodik (tájnyelvi)
 • aszalódik, összeaszik, összezsugorodik, elsorvad, elsenyved, elfonnyad, eltöpped (tájnyelvi)

lelkipásztorkodás

főnév
 • lelkipásztorság, pasztorálás (idegen), pasztoráció, misszió
 • hitoktatás
 • hittérítés

mentőautó

főnév
 • mentőkocsi, betegszállító autó, sebesültszállító autó, mentő