köhögés szinonimái

főnév
 • köhécselés, köhintés, fulladozás, keh (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nevezetesen

határozószó
 • úgymint, mégpedig, név szerint
 • főképp, kivált, elsősorban

tiktakol

ige
 • ketyeg, jár, perceg, pötyög, ketyetel (tájnyelvi), klattyog (tájnyelvi), pityeg (tájnyelvi), kotyog (tájnyelvi)
 • ver, üt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a köhögés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kólint

ige
 • (fejbe kólint): fejbe üt, lecsap, somodorint (régies)
 • (fejbe kólint): meglep, megdöbbent, elképeszt

készülődés

főnév
 • készülés, készülgetés, kászálódás, kászolódás (tájnyelvi), hozzákészülés, nekigyürkőzés, nekivetkőzés
 • előkészítés, ráhangolódás

kénytelen

melléknév
 • (állítmányként): muszáj, köteles, szükséges, kikerülhetetlen, elkerülhetetlen
 • (régies): kényszerű, erőltetett, szükséges, kényszeredett

izé I.

főnév
 • dolog, izémizé (bizalmas), bigyó (bizalmas), hogyishívják (bizalmas), minekhívják (bizalmas), micsoda, miskulancia (bizalmas), nyavalya, vacak
 • valami, valaki, akárki, akármi

korhad

ige
 • bomlik, porlad, rothad, oszlik, mállik, redvesedik, odvasodik, szuvasodik, pudvásodik, töredezik

küldöttség

főnév
 • delegáció, deputáció (idegen), követség, bizottság, misszió

terjeszkedik

ige
 • terjed, szétágazik, nyújtózik, kiterjed, szétterül
 • tért hódít, elfoglal
 • megszáll, leigáz, bekebelez, annektál (szaknyelvi)
 • (hatókör): nő, növekedik, növekszik, szélesedik, bővül, fejlődik

hogyha

kötőszó
 • feltéve, ha, amennyiben
 • valahányszor, amikor csak
 • (tájnyelvi): hátha, talán

hidrogén

főnév
 • köneny (régies), könlég (régies)
 • hidrogén-peroxid (szaknyelvi), szőkítő

fejhang

főnév
 • falzett hang, falzett, fisztulahang, kappanhang (pejoratív), eunuchhang (pejoratív)

hullócsillag

főnév
 • meteor, meteorit, tűzgömb, bolida (régies), futócsillag (tájnyelvi)

lakosztály

főnév
 • lakás, lakrész, apartman (idegen)
 • rezidencia

lesétál

ige
 • lemegy, leballag, lebandukol (bizalmas)

annyi

melléknév
 • olyan sok, olyan nagy

mozgató

melléknév
 • hajtó, lökő, mozgási, kinetikus (szaknyelvi), motorikus (szaknyelvi)
 • éltető, serkentő, ösztönző, stimuláló, motiváló
 • előidéző

megkönnyít

ige
 • egyszerűsít, leegyszerűsít, könnyít, csökkent, előmozdít, támogat, felkarol, segít, felment, tehermentesít
 • enyhít, megenyhít, javít, mérsékel, csökkent, tompít, visszafog, csitít, csillapít

költ2

ige
 • kifizet, kiad, elkölt
 • ráfordít, áldoz, beleöl
 • költekezik, költségeskedik (tájnyelvi), költségekbe veri magát, legombol (szleng), eltapsol (szleng)
 • (ennivalót) fogyaszt

kockás

melléknév
 • négyzethálós, négyzetrácsos
 • pepita, sakktáblaszerű

központosítás

főnév
 • összpontosítás, centralizálás (idegen), centralizáció (idegen), tömörítés, koncentráció (idegen), egyesítés, összevonás

meghökkent

ige
 • meglep, elképeszt, megdöbbent, megzavar, összekavar, megijeszt, megrendít, felkavar, megdermeszt, feldúl, megriaszt, kiborít (bizalmas), frappíroz (idegen)

körül

névutó
 • táján, környékén
 • tájt, tájban, felé

kezesség

főnév
 • jótállás, szavatosság, szavatolás, garancia

kulcsár

főnév
 • cselédtiszt, házvezető, sáfár (régies)
 • pincemester
 • kulcscsináló (régies)

megkettőz

ige
 • kettőztet, megdupláz, megkétszerez, duplikál (idegen)