hogyha szinonimái

kötőszó
 • feltéve, ha, amennyiben
 • valahányszor, amikor csak
 • (tájnyelvi): hátha, talán

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rendel

ige
 • hozat, küldet, megrendel
 • leköt, lefoglaltat
 • citál, idéz, kéret, hív, hí, küld
 • beoszt, alárendel
 • (régies): elrendel, előír, parancsol, utasít, végez, határoz, szab
 • predesztinál (régies), meghatároz
 • felír, javasol, javall, előír
 • rendelést tart, fogad

minthogy

kötőszó
 • mert, mivel, miután, miérthogy, tekintve hogy, tekintettel arra, hogy
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hogyha szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

helyőrség

főnév
 • védőrség (régies), garnizon (régies), garnizonőrség (régies)
 • laktanya, katonai állomáshely

gyári

melléknév
 • üzemi, nagyipari, nagyüzemi, üzemszerű
 • tömeges

gonoszkodik

ige
 • kötődik, incselkedik, huncutkodik, csintalankodik, mókázik, heccelődik, cicázik, évődik, ingerkedik, enyeleg, böllenkedik (tájnyelvi), latorkodik (régies), tolvajkodik (régies)
 • bánt, kínoz, gyötör

finom

melléknév
 • bársonyos, selymes, lágy
 • habkönnyű, lenge
 • kecses, vékony, törékeny, filigrán, légies, kecsteli (régies)
 • gyengéd, kíméletes, disztingvált, szubtilis (választékos), delikát (választékos), decens (választékos), csiszolt, kifinomult, kifinomodott
 • előkelő, úri
 • aprólékos, apró, precíz, hajszálfinom, leheletfinom, árnyalatos, árnyalt, rafinált
 • ízletes, ízes, jóízű, zamatos, ínycsiklandó, étvágygerjesztő, kitűnő, nagyszerű, jóféle, pompás, deliciózus (régies), delikát, difinyós (tájnyelvi), fájin (tájnyelvi), fínom-fánom (tájnyelvi) Sz: mind a tíz ujját megnyalhatja utána; megnyalja a száját utána
 • (pejoratív): haszontalan, mihaszna, semmirekellő, semmirevaló
 • (műszer): pontos, precíziós

hirdetés

főnév
 • közzététel, közlés, népszerűsítés, hírverés, propagálás, reklámozás, kidobolás (tájnyelvi), kikürtölés, propaganda
 • felhívás, közlemény, hirdetmény, reklám, reklámcédula, falragasz, plakát, szórólap, prospektus

illúzió

főnév
 • látszat, érzékcsalódás, káprázat, tévedés, képzelgés, ábrándkép
 • alaptalan remény, hiú ábránd, önámítás, önáltatás

referátum

főnév
 • beszámoló, jelentés, jelentéstétel, előterjesztés, előadmány (régies), referáda (idegen)
 • kifejtés, kidolgozás

fedőnév

főnév
 • álnév, felvett név, művésznév, inkognitó, kriptonima (szaknyelvi)

fagylaltozik

ige
 • fagyizik (bizalmas), jégkrémezik

cselszövés

főnév
 • ármány, fondorlat, mesterkedés, cselvetés, áskálódás, tőrvetés (régies), cselszövény (régies), összeesküvés, összebeszélés, összejátszás, intrika, machináció (bizalmas), sikanéria (régies), sikán (idegen), komplott (régies), megtévesztés, becsapás, átverés (bizalmas), csalás, beugratás

feleszmél, föleszmél

ige
 • eszméletre tér, észre jön (régies), öntudatra ébred, magához tér, felocsúdik, felébred, felneszel, felüdül (tájnyelvi)
 • megért, észbe kap, rájön (valamire)

inspekciós

melléknév
 • ügyeletes, szolgálatos, napos

jottányi

melléknév
 • kevés, kicsi, parányi, csipetnyi, cseppnyi, hajszálnyi, szikrányi, szemernyi, fikarcnyi

kövez

ige
 • burkol, kirak (kővel)
 • megdobál (kővel)

kikerekedik

ige
 • kigömbölyödik, megpofásodik, kitelik
 • kialakul, megformálódik
 • kiderül, kisül

hoki

főnév
 • jégkorong, jégkorongozás, jéghoki
 • gyeplabda
 • lovaspóló

hegyoldal

főnév
 • lejtő, lanka, ereszkedő, kapaszkodó, rézsű, gudó (régies), gerli (régies), part (tájnyelvi), meredély (választékos)
 • szakadály (régies)

kiforgat

ige
 • kifordítgat, kitúr, kiemel
 • (valakit valamiből): kifoszt, kisemmiz, megkopaszt (bizalmas), kirabol, kiszipolyoz, kiemészt (tájnyelvi), kinulláz (bizalmas)
 • kivetkőztet
 • kimozdít, kibillent, kizökkent
 • elferdít, kifacsar, félremagyaráz, eltorzít, csűr-csavar, deformál, meghamisít
 • kifaggat, kikérdez, sarokba szorít

hosszabbít

ige
 • megnyújt, elnyújt, nyújt, kinyújt, megtold, hosszít (tájnyelvi)
 • prolongál

gyógyítható

melléknév
 • kezelhető, orvosolható, megmenthető, enyhíthető

ige

főnév
 • verbum (szaknyelvi)
 • (régies): szó

kijön

ige
 • kibújik, előbújik, előjön, előmászik, kilép, kicammog, kitántorog, kivánszorog, kisétál, kiballag, kimászik, kikecmereg, kitámolyog, kivonul, kisiet, kiszalad, kiugrik
 • kigyalogol, kinéz, kilátogat
 • előtűnik, kifolyik, kiömlik, kiárad, kiáramlik
 • kijár, ki-kiesik
 • érzékelhetővé válik, kiütközik
 • kinő
 • nyilvánosságra kerül, forgalomba kerül, kikerül
 • (kártyalapot) hív
 • (gyakorlatból): elszokik, kitanul (valamiből), kizökken
 • sikerül, összejön (bizalmas)
 • megél
 • kikerül, kitelik, futja (valamiből), elég (valamire)
 • (valakivel): megfér, összefér, egyezik, megvan
 • kiveszi magát