korhad szinonimái

ige
 • bomlik, porlad, rothad, oszlik, mállik, redvesedik, odvasodik, szuvasodik, pudvásodik, töredezik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bérkocsi

főnév
 • konflis, fiáker, bérhintó, komfortábli (régies), társaskocsi (régies), birzsa (tájnyelvi)
 • bérautó, taxi, géperejű bérkocsi (régies)

savtúltengés

főnév
 • savbőség, savasság, acidózis (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a korhad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kivételez

ige
 • előnyben részesít, kedvez, favorizál, preferál

kerengő

főnév
 • kreuzgang (idegen)
 • folyosó, körfolyosó, keresztfolyosó

kedvezményes

melléknév
 • engedményes, leszállított, jutányos
 • kiváltságos, kivételes, protekciós, preferenciális (idegen), kedvezményezett

irodalom

főnév
 • literatúra (régies), szépirodalom, belletrisztika (szaknyelvi)
 • szakirodalom, bibliográfia
 • kitalálás, kitaláció, mese

kompót

főnév
 • befőtt
 • gyümölcssaláta

krumplinudli

főnév
 • burgonyametélt, angyalbögyörő (tájnyelvi), billemácsik (tájnyelvi), dudlimácsik (tájnyelvi), koratyogó (tájnyelvi)

temetés

főnév
 • sírba tétel, elhantolás, elföldelés, elásás, gyászszertartás, végtisztesség, búcsúztatás, búcsúztató
 • temetkezés

hirdetés

főnév
 • közzététel, közlés, népszerűsítés, hírverés, propagálás, reklámozás, kidobolás (tájnyelvi), kikürtölés, propaganda
 • felhívás, közlemény, hirdetmény, reklám, reklámcédula, falragasz, plakát, szórólap, prospektus

helytáll

ige
 • kitart, küzd, megállja a helyét, állja a sarat, kiállja a próbát, elvisel, elbír, kitesz magáért, bírja idegekkel, bírja cérnával (szleng) Sz: lyukra áll; ember a gáton
 • jótáll, felel, kezeskedik, kiáll (valakiért)
 • megfelel a valóságnak

farkasordító

melléknév
 • (időjárás): zord, hideg

horpasz I.

melléknév
 • beesett, csappant, sovány

külön II.

határozószó
 • szétválasztva, más-más helyen, más-más helyre, ketté, elkülönítve, külön-külön, egyenként, megkülönböztetve, megkülönböztetett módon
 • egymagában, magában, egyedül
 • kiemelve, hangsúlyozottan, nyomatékosan
 • csupán, csak

lelkesít

ige
 • lelkesedéssel tölt el, szárnyakat ad, biztat, buzdít, fűt, hevít, tüzel, izgat, feltüzel, felbátorít, serkent, élénkít, tűzbe hoz, sarkall, motivál, ihlet, bátorít, ösztökél, ösztönöz, inspirál, animál (idegen), stimulál

alternatíva

főnév
 • lehetőség, esély, kilátás, sansz (bizalmas), választás, posszibilitás (idegen)

moll

melléknév
 • mineur (szaknyelvi), minore (szaknyelvi)
 • lágy, finom

megházasodik

ige
 • megesküszik, összeházasodik, házasságot köt, örök hűséget esküszik (választékos), házasságra lép, egybekel (választékos), frigyre lép, esküvőt tart, lakodalmat ül, menyegzőt ül, bedobja a törülközőt (szleng), beadja a derekát (szleng)
 • megnősül, elvesz (valakit), feleségül vesz (valakit), nőül vesz (valakit), feleséget vesz (tájnyelvi), megfeleségesedik (tájnyelvi), papucskormány alá jut (tréfás), asszonyt vesz a házhoz (tájnyelvi)
 • férjhez megy, feleségül megy (valakihez), hozzámegy (valakihez), nőül megy (valakihez) (választékos), nejévé lesz, bekötik a fejét, főkötő alá kerül (tájnyelvi)

korlátoz

ige
 • megszorít, megköt, korlátok közé szorít, szabályoz, megszab, határt szab (valaminek), előír, meghatároz, restringál (régies), redukál
 • akadályoz, fékez, gátol, zaboláz, szárnyát szegi, visszatart
 • elnyom, leigáz
 • mérsékel, csökkent, kisebbít, megkurtít, megnyirbál, limitál

kiüzen

ige
 • (valakiért, valamiért): behív, behívat, behozat

közbenjárás

főnév
 • közbelépés, pártfogás, pártfogolás, védelem, protekció, közvetítés, segédkezés, interveniálás (szaknyelvi)

megfeszül

ige
 • meghúzódik, kifeszül

köhögés

főnév
 • köhécselés, köhintés, fulladozás, keh (régies)

kesernyés

melléknév
 • fanyar, keserédes, keserés (tájnyelvi), kesernyős (tájnyelvi), keserőcske (tájnyelvi)
 • epés, gúnyos, maró, metsző, éles, szúró, szarkasztikus (választékos), fullánkos, gonoszkodó, csúfondáros

közöl

ige
 • tudat, jelent, jelez, mond, megmond, kifejez, elbeszél, kijelent, értesít, üzen, bejelent, tudtul ad, hírül ad, tudomására hoz, értésére ad, megsúg, informál, tájékoztat, tudósít, megír, leír, elújságol, elmesél, beszámol, kinyilvánít, feltüntet
 • leközöl, lehoz (bizalmas), megjelentet, lead, közread, közrebocsát, közzétesz, kiad, kihoz (bizalmas), publikál, kinyomtat

meghallgatás

főnév
 • kihallgatás, audiencia (régies), udvarlás (régies)