megkettőz szinonimái

ige
 • kettőztet, megdupláz, megkétszerez, duplikál (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

idegrendszer

főnév
 • idegzet, dúcrendszer (régies)

lakcím

főnév
 • levélcím, postacím, címzés, adressz (idegen)
 • lakóhely, lakhely
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megkettőz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megdől

ige
 • oldalra dől, elferdül, elmozdul
 • meghajlik, lefekszik, félredől
 • meginog, megbillen, félrebillen, megroggyan, megtántorodik, megrendül (választékos)
 • megbukik, hatalmát veszti
 • érvénytelenné válik
 • tévesnek bizonyul
 • (szleng): elfárad, kikészül, kimerül

lejtő

főnév
 • lanka, rézsű, lejtmenet, hajlat, bukkanó, hegyoldal, ereszkedő, hágó, csúszkató (tájnyelvi), menedék (tájnyelvi)
 • sípálya, lesiklópálya
 • csúszda
 • züllés, romlás, hanyatlás

lebír

ige
 • legyűr, leteper, legyőz, leküzd, felülkerekedik

kozmás

melléknév
 • odaégett, odakozmált, pörzsszagú (régies)
 • szerelmes

meghallgatás

főnév
 • kihallgatás, audiencia (régies), udvarlás (régies)

mellette

határozószó
 • szomszédban, elmenőben, tőszomszédságában
 • érdekében, pártján, részén

visszatáncol

ige
 • visszalép, meghátrál, megfutamodik, visszavon, visszakozik, visszacsinál, felmond, visszaszív (bizalmas)(valamihez)

kijön

ige
 • kibújik, előbújik, előjön, előmászik, kilép, kicammog, kitántorog, kivánszorog, kisétál, kiballag, kimászik, kikecmereg, kitámolyog, kivonul, kisiet, kiszalad, kiugrik
 • kigyalogol, kinéz, kilátogat
 • előtűnik, kifolyik, kiömlik, kiárad, kiáramlik
 • kijár, ki-kiesik
 • érzékelhetővé válik, kiütközik
 • kinő
 • nyilvánosságra kerül, forgalomba kerül, kikerül
 • (kártyalapot) hív
 • (gyakorlatból): elszokik, kitanul (valamiből), kizökken
 • sikerül, összejön (bizalmas)
 • megél
 • kikerül, kitelik, futja (valamiből), elég (valamire)
 • (valakivel): megfér, összefér, egyezik, megvan
 • kiveszi magát

kiég

ige
 • elég, elfogy, elhasználódik
 • kialszik
 • kihűl
 • kilyukad, tönkremegy
 • kivágódik, kicsapódik, kiolvad, kimegy
 • megsemmisül, porig ég, a tűz martaléka lesz
 • (növény): kiszárad, kisül, kiperzselődik, elszárad, elsül (tájnyelvi)
 • elfásul, közönyös lesz
 • kiapad, kivész

haláltusa

főnév
 • haldoklás, agónia (választékos), halálküzdelem (választékos), végvonaglás, agonizálás, önkívület
 • élethalálharc (választékos)

kirámol

ige
 • kitesz, kirakodik, kipakol, szétrak
 • kivisz, kiürít, kihord, kirámol, kihurcolkodik, kirakoszik (tájnyelvi), kivonszolkodik (tájnyelvi)
 • (szleng): kifoszt, kirabol, kicsontoz (szleng)

meredt

melléknév
 • megmerevedett, dermedt, merev, mozdulatlan, elgémberedett, kemény, feszes, megingathatatlan
 • (szem): kidülledt, kitágult, kinyílt

munkanélküliség

főnév
 • állástalanság, munkátlanság, foglalkozásnélküliség, kenyérgond (tájnyelvi)

cici

főnév
 • (bizalmas): mellbimbó, emlőbimbó
 • mell, kebel, emlő, begy (bizalmas), didi (bizalmas), csecs, csöcs (durva), tőgy (durva), tejcsárda (szleng), tejcsarnok (szleng), didkó (szleng), duda (szleng), lökhárító (szleng), csucsuka (tájnyelvi)

pia

főnév
 • (szleng): alkohol, szesz, szeszes ital, itóka (bizalmas), tinta (szleng), tütü (szleng)

orrol

ige
 • duzzog, neheztel, pikkel (bizalmas), bosszankodik, haragszik, érzékenykedik, zokon vesz, apprehendál (régies)

megkondul

ige
 • megszólal, megzendül, felhangzik
 • megcsendül, kolompol

megbök

ige
 • megszúr, megdöf
 • megpöccent (tájnyelvi), meglök

megtapogat

ige
 • megfogdos, fogdos, megbirbitél (tájnyelvi)
 • taperol (szleng)
 • (tájnyelvi): megver, meglapogat (bizalmas)

olvasmány

főnév
 • olvasnivaló, könyv, lektűr
 • szentlecke
 • lecke, szemelvény

megnyilvánul

ige
 • kifejeződik, megmutatkozik, előtűnik, jelentkezik, kibontakozik, manifesztálódik (idegen), megnyilatkozik, megszólal, érvényre jut, felfoghatóvá válik, kisugárzik

lemez

főnév
 • réteg, lap, tábla, lamella, furnér
 • farostlemez
 • bádog, horgany, pléh
 • hanglemez, korong (bizalmas), gramofonlemez
 • mágneslemez, floppy (idegen), disc (idegen), CD
 • klisé, nyomóforma, nyomódúc
 • pikkely

megvénül

ige
 • megöregszik, megőszül, megvénhedik (régies), elagg (választékos), megaggik (régies), megaggul (régies), megkorosodik, megidősödik, megtörődik

orientáció

főnév
 • irány, irányzat, irányvonal, közeledés
 • beállítottság
 • tájékozódás, eligazodás, iránykeresés