kockás szinonimái

melléknév
 • négyzethálós, négyzetrácsos
 • pepita, sakktáblaszerű

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

történeti

melléknév
 • történelmi, történettudományi, historikus
 • diakrón (idegen), diakronikus (idegen)

ragályos

melléknév
 • fertőző, járványos, ragadós, tapadós, vészes, veszélyeztető, epidemikus (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kockás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kísérletezik

ige
 • kutat, vizsgálódik, elemez, búvárkodik, tanulmányoz, tesztel, analizál, experimentál (idegen)
 • próbálgat, próbálkozik, fáradozik (valamin), vállalkozik (valamire), bajlódik (valamivel)

kebelbarát

főnév
 • bizalmas, jó barát, kenyeres pajtás, testi-lelki jó barát
 • cimbora, haver (bizalmas)

kanyaró

főnév
 • morbilli (szaknyelvi), csécs (régies), ripacs (tájnyelvi)

imakönyv

főnév
 • imádságoskönyv, zsolozsmáskönyv, misekönyv, missale (idegen), breviárium

kiüzen

ige
 • (valakiért, valamiért): behív, behívat, behozat

következetes

melléknév
 • konzekvens, elvhű, határozott, logikus, kitartó, céltudatos, ésszerű, állhatatos

taszít

ige
 • lök, nyom, tol, taszajt (tájnyelvi), lódít
 • juttat, dönt (valamibe), sodor
 • undorít, visszatart

hegyoldal

főnév
 • lejtő, lanka, ereszkedő, kapaszkodó, rézsű, gudó (régies), gerli (régies), part (tájnyelvi), meredély (választékos)
 • szakadály (régies)

hátborzongató

melléknév
 • félelmetes, rémületes, rémítő, szörnyű, ijesztő, kísérteties, borzalmas, borzasztó, dermesztő, iszonyú, iszonyatos, lidérces, hajmeresztő, vérfagyasztó, vérfagylaló (régies), vészjósló

étvágytalan

melléknév
 • étevesztett (tájnyelvi), finnyás, bélebűzhödt (tájnyelvi), egyszálbélű, kákabélű (tájnyelvi), konyhagyalázó, kis étkű Sz: mintha a háta mögé hányná

híresztelés

főnév
 • szóbeszéd, mesebeszéd, kacsa (bizalmas), pletyka, pletyi (bizalmas)

közmunka

főnév
 • robot, úrdolga (régies)
 • közösségi munka, társadalmi munka, kaláka (tájnyelvi)
 • kényszermunka, munkaszolgálat

leég

ige
 • porig ég, elég, tűz martaléka lesz, elhamvad Sz: megeszi a vörös bika
 • (étel): odaég, odakap, odakozmál, lekozmál
 • (szleng): veszít, bukik, tönkremegy, legatyásodik (bizalmas), eladósodik
 • rajtaveszt
 • megszégyenül, felsül, lebőg (szleng), kudarcot vall

áldás

főnév
 • kegyelem, kegy, malaszt, jóakarat
 • jóváhagyás, beleegyezés, igenlés, hozzájárulás
 • haszon, előny, nyereség, szerencse
 • bőség

metsző I.

melléknév
 • (tájnyelvi): levágnivaló
 • (fájdalom, hideg): éles, hasító, csontig ható, dermesztő, átható, kegyetlen
 • (megjegyzés): sértő, maró, gúnyos, szúrós, csípős, mardosó, szarkasztikus (választékos), fülsértő, elevenbe vágó, szatirikus, kíméletlen, fullánkos, égető, epés

megcsíp

ige
 • belecsíp, megmar, csipked, megmarkol, megfullánkol (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): megüt
 • elfog, elkap, elcsíp
 • rajtakap, rajtacsíp

kocsis

főnév
 • hajtó, fogatos, fuvaros, szekeres

kiránt1

ige
 • kitép, kihúz, kiszakít, kikap, kivesz, kivon, kiszed, kiemel, kiragad, kimozdít, kirándít (régies)
 • kiment, kihúz (csávából), megszabadít, megsegít

költ1

ige
 • kelt, ébreszt, felkelt, feléleszt
 • életre kelt
 • kikölt, kotlik, tojásokon ül, fiadzik, fészkel, kikotol (tájnyelvi)

megalázkodó

melléknév
 • meghunyászkodó, szolgalelkű, csúszó-mászó, szolgai, talpnyaló, hódoló, hajbókoló, szervilis (pejoratív), lakájtermészetű

konfekció

főnév
 • készruha

kémcső

főnév
 • próbacső, epruvetta (szaknyelvi)

körömvirág

határozószó
 • borongóvirág, kenyérbélvirág, kenyérvirág, körmice, körömke

megbök

ige
 • megszúr, megdöf
 • megpöccent (tájnyelvi), meglök