kulcsár szinonimái

főnév
 • cselédtiszt, házvezető, sáfár (régies)
 • pincemester
 • kulcscsináló (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kísérletezik

ige
 • kutat, vizsgálódik, elemez, búvárkodik, tanulmányoz, tesztel, analizál, experimentál (idegen)
 • próbálgat, próbálkozik, fáradozik (valamin), vállalkozik (valamire), bajlódik (valamivel)

fióka

főnév
 • kicsinye (valaminek), utód, sarj, fia (választékos), fiók (tájnyelvi), kölyök
 • madárfióka
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kulcsár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

köszörű

főnév
 • köszörűkő, fenőkő

kilengés

főnév
 • kitérés, elmozdulás, kibillenés, elhajlás, elongáció (idegen)
 • ingás, hintázás, himbálózás
 • eltérés, deviáció (szaknyelvi)
 • kimaradás, mulatozás, dorbézolás
 • rendzavarás, rendbontás, zavargás
 • túlkapás, önkényeskedés, kihágás, excesszus (idegen)

kiérdemel

ige
 • rászolgál, megszolgál, érdemes (valamire)

kamatozik

ige
 • kamatot hoz, gyarapodik, jövedelmez, fiadzik (tájnyelvi)
 • gyümölcsözik

közöl

ige
 • tudat, jelent, jelez, mond, megmond, kifejez, elbeszél, kijelent, értesít, üzen, bejelent, tudtul ad, hírül ad, tudomására hoz, értésére ad, megsúg, informál, tájékoztat, tudósít, megír, leír, elújságol, elmesél, beszámol, kinyilvánít, feltüntet
 • leközöl, lehoz (bizalmas), megjelentet, lead, közread, közrebocsát, közzétesz, kiad, kihoz (bizalmas), publikál, kinyomtat

lehív

ige
 • lekér, lekérdez
 • átutaltat, kiutaltat, elküldet
 • (kártyalapot): kihív, kijátszik

tömítés

főnév
 • szigetelés
 • fojtás, tömecs (régies)
 • dugó
 • izoláció

ige

főnév
 • verbum (szaknyelvi)
 • (régies): szó

húzódik

ige
 • húz, feszül
 • húzódozik, vonul, lapul, rejtőzik, bújik, kushad (bizalmas)
 • halasztódik, tolódik, halasztást szenved, késik, késedelmet szenved
 • nyúlik, elterül, halad, vezet, fut
 • húzódozik, vonakodik, szabódik

félreérthetetlen

melléknév
 • egyértelmű, világos, nyilvánvaló, érthető, magától értetődő, szemmel látható, kétségtelen, kétségbevonhatatlan, megkérdőjelezhetetlen, félremagyarázhatatlan, vitathatatlan, bizonyos, leplezetlen, kézenfekvő, szembeszökő, szembetűnő, határozott, csalhatatlan, tevőleges (régies), igenleges (régies), kategorikus, szabatos, pontos, egyenes, evidens

intelligens

melléknév
 • értelmes, eszes, okos, fogékony, gyors felfogású, logikus, gondolkodó, éles eszű, éles elméjű, intellektuális
 • tanult, képzett, pallérozott, csiszolt
 • tanulékony

lendület

főnév
 • nekilendülés, lendületvétel, nekirugaszkodás, elán, nekibuzdulás, svung (bizalmas), buzgalom, hév, erőbedobás, intenzitás, tempó, rukk (idegen), gőz, iram, iramat (régies), ugrás
 • dinamika (idegen), dinamizmus (idegen), rös (régies)

maláj

melléknév
 • maláji, filippínó (idegen)

atommag

főnév
 • nukleusz

nemeslevél

főnév
 • címerlevél (régies), armális (régies), kutyabőr (tréfás), nemesi oklevél

megvilágosodik

ige
 • kivilágosodik, virrad, felvirrad
 • fény derül (valamire), világosság derül (valamire), tisztázódik, világossá válik, dereng (bizalmas)

kullancs

főnév
 • atka, óvantag (tájnyelvi), cék (tájnyelvi), csiglanc (tájnyelvi), ragadály (tájnyelvi)
 • (személy): pióca (szleng)
 • középhátvéd, stopper (bizalmas)

körömvirág

határozószó
 • borongóvirág, kenyérbélvirág, kenyérvirág, körmice, körömke

leállít

ige
 • megállít, feltartóztat
 • lestoppol (bizalmas), megszüntet
 • abbahagy, felhagy (valamivel)

megtermett

melléknév
 • termetes, derék, szép szál, tagbaszakadt, erős, daliás, szálas (régies), húsosfazék (tájnyelvi), keménykötésű, robusztus, jókora, markos, nagydarab, testes, drabális (bizalmas), behemót (bizalmas), mahomet (régies), öles termetű, deltás (bizalmas), vállas (bizalmas), kajakos (bizalmas)

külsejű

melléknév
 • alakú, formájú, küllemű

kínzás

főnév
 • gyötrés, kínvallatás, szorongatás, zaklatás, kegyetlenkedés, sanyargatás, büntetés, üldözés, kínfaggatás (régies), csigázás (régies), heccelés (állaté), tortúra, szekatúra (idegen), mortifikáció (idegen)
 • kín, kínlódás, gyötrelem, nyomorúság, megpróbáltatás

legátus

főnév
 • követ, küldött, parlamenter (régies)
 • mendikáns (idegen)

megvénül

ige
 • megöregszik, megőszül, megvénhedik (régies), elagg (választékos), megaggik (régies), megaggul (régies), megkorosodik, megidősödik, megtörődik