központosítás szinonimái

főnév
 • összpontosítás, centralizálás (idegen), centralizáció (idegen), tömörítés, koncentráció (idegen), egyesítés, összevonás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

forgács

főnév
 • hulladék, töredék, morzsalék, szilánk, reszelék, szálka, törmelék, diribdarab, fenyőfáklya, szíjács (tájnyelvi), háncs, eselék (tájnyelvi), hulkács (tájnyelvi), faradék (régies)
 • sziporka

kiélezett

melléknév
 • éles
 • élére állított, feszült, kiéleződött
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a központosítás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

könyörög

ige
 • kér, kérlel, kérve kér, eseng, instál (régies), esedez, esedezik, rimánkodik, koldul (valamit), zsirmálkodik (régies), keserveskedik (tájnyelvi), pitiz (bizalmas), kunyerál, kuncsorog, kunyermálódik (tájnyelvi), kunnyog (tájnyelvi), kéricsél (tájnyelvi), apprekál (idegen)
 • imádkozik, folyamodik, leborul, letérdel, fohászkodik (választékos), segítségül hív, istenkedik (tájnyelvi), imád (régies), orál (idegen), szuplikál (idegen)

kihelyez

ige
 • kitesz, kirak, kipakol, kirámol
 • kölcsönad, bérbe ad, befektet, kiad

kibicsaklik

ige
 • megrándul, kificamodik, kicsuklik (tájnyelvi), kimegy, kifordul, kimarjul (tájnyelvi)
 • elakad, megbotlik

jutalom

főnév
 • díj, versenydíj, kitüntetés, koszorú (régies)
 • prémium, anyagi ösztönző, sikerdíj, ajándék, pályabér (régies)
 • elismerés, köszönet, dicséret, megbecsülés

közbenjárás

főnév
 • közbelépés, pártfogás, pártfogolás, védelem, protekció, közvetítés, segédkezés, interveniálás (szaknyelvi)

lefut

ige
 • lesiet, leszalad, lerohan
 • lejátszódik, végigfut, lepereg
 • befejeződik, lebonyolódik, elmúlik, letelik

torpedóromboló

főnév
 • torpedónaszád, romboló

hőköl

ige
 • megtorpan, hátrál, hátralép, visszatántorodik, visszariad, visszaijed, visszafarol (régies)

fellelkesít, föllelk

ige
 • felélénkít, feltüzel, tűzbe hoz, felgyújt, fellobbant, felvillanyoz, elektrizál (idegen), felpezsdít, felhevít, felráz, megindít, rávesz, ösztönöz, stimulál, sarkall, serkent, buzdít, hajt

impregnál

ige
 • átitat, áthat, telít
 • vízhatlanít, tartóssá tesz, tűzállóvá tesz

lejt

ige
 • ereszkedik, hajlik, dől, esik, aláfut, alávezet
 • (táncot): lépeget, jár, rop, táncol
 • megy, vezet

magamutogatás

főnév
 • kérkedés, dicsekvés, hetvenkedés
 • tetszelgés, páváskodás, exhibicionizmus

átfon

ige
 • átsző, átfűz
 • átölel, körülfog, karjába zár, átkarol, átnyalábol

naturalista

melléknév
 • természetutánzó, természethű, élethű
 • képzetlen, naiv (művész)

megtermett

melléknév
 • termetes, derék, szép szál, tagbaszakadt, erős, daliás, szálas (régies), húsosfazék (tájnyelvi), keménykötésű, robusztus, jókora, markos, nagydarab, testes, drabális (bizalmas), behemót (bizalmas), mahomet (régies), öles termetű, deltás (bizalmas), vállas (bizalmas), kajakos (bizalmas)

közteher

főnév
 • közadó, adó, illeték

költ1

ige
 • kelt, ébreszt, felkelt, feléleszt
 • életre kelt
 • kikölt, kotlik, tojásokon ül, fiadzik, fészkel, kikotol (tájnyelvi)

lankad

ige
 • fárad, bágyad, ernyed, kókad, pilled, hervad, konyul, lanyhul, fonnyadozik, csügged, törődik, zsibbad (régies), engyeledik (tájnyelvi), szonnyad (tájnyelvi)
 • gyöngül, csökken

megszakítás

főnév
 • félbeszakítás, felfüggesztés, szüneteltetés, leállítás, elhalasztás, elnapolás, interrupció (idegen), intermezzo (idegen)
 • szétkapcsolás
 • közbeszólás, közbelépés
 • szünet, cezúra, pauza (idegen), intervallum
 • túlerőltetés

kultusz

főnév
 • vallásgyakorlat, tisztelet, istentisztelet, imádat
 • dicsőítés

kikürtöl

ige
 • elárul, elhíresztel, közhírré tesz, világgá kürtöl, kifecseg, kilocsog, kikotyog (bizalmas), kipletykál (bizalmas), dobra ver, kidobol, kitrombitál, kibeszél (régies), eljár a szája, tereferél, kofálkodik, proklamál (idegen)

leállít

ige
 • megállít, feltartóztat
 • lestoppol (bizalmas), megszüntet
 • abbahagy, felhagy (valamivel)

megtapogat

ige
 • megfogdos, fogdos, megbirbitél (tájnyelvi)
 • taperol (szleng)
 • (tájnyelvi): megver, meglapogat (bizalmas)