költ1 szinonimái

ige
 • kelt, ébreszt, felkelt, feléleszt
 • életre kelt
 • kikölt, kotlik, tojásokon ül, fiadzik, fészkel, kikotol (tájnyelvi)

költ2 szinonimái

ige
 • kifizet, kiad, elkölt
 • ráfordít, áldoz, beleöl
 • költekezik, költségeskedik (tájnyelvi), költségekbe veri magát, legombol (szleng), eltapsol (szleng)
 • (ennivalót) fogyaszt

költ3 szinonimái

ige
 • ír, szerez, alkot, versel, versez (régies), (zeneművet) komponál, létrehoz, papírra vet, megfogalmaz, formába önt
 • kitalál, kigondol, kieszel, ráfog, kohol (választékos), fundál (régies), sző (választékos)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bábáskodik

főnév
 • (választékos): segédkezik, közreműködik

vasérc

főnév
 • vas, vaskő, termésvas (régies)
 • gyepvasérc, lápvasérc, taviérc, vörösvasérc, hematit (szaknyelvi), barnavasérc, barnavaskő, limonit (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a költ szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kolónia

főnév
 • telep, település, lakótelep
 • gyarmat, tartomány

kétes

melléknév
 • bizonytalan, kétséges, kérdéses, enigmatikus (idegen), problematikus, ingadozó, ingatag, határozatlan, ködös, kósza
 • vitatható, homályos, zavaros, vitás, eldöntendő, kétségbevonható, obskúrus (régies)
 • gyanús, dubiózus (idegen) Sz: gyanús, mint a szegvári gúnárzsiba
 • (szleng): biszex, langyos (bizalmas), sztereó (szleng)

képeskönyv

főnév
 • album, ábrakötet, cifráskönyv (régies), illusztrált könyv, képesalbum

izgalom

főnév
 • izgatottság, idegesség, nyugtalanság, zaklatottság, idegfeszültség, felindulás, excitáció (idegen)
 • izgulás (bizalmas), lámpaláz, szurkolás, szorongás, drukk (bizalmas), várakozás
 • gerjedelem, vágy

korlátolt

melléknév
 • korlátozott, behatárolt, meghatározott, előírt, szabályozott, megszorított
 • szűk látókörű, rövidlátó, vaskalapos, maradi, szemellenzős, nyárspolgár
 • buta, együgyű, hatökör, nehézfejű, ostoba, hülye, bornírt (idegen), stupid

különbözet

főnév
 • különbség, differencia, eltérés
 • többletjövedelem
 • különbözeti vizsga

termék

főnév
 • gyártmány, iparcikk, cikk, termés, produktum (idegen), készítmény, áru, termelvény (régies), származék, eredmény, alkotás, gyümölcse (valaminek)

hokedli

főnév
 • konyhaszék

higgad

ige
 • megnyugszik, csillapodik, csihad (tájnyelvi), lanyhul, mérsékelődik, juházik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): ülepszik, tisztul (víz)

fejlődik

ige
 • kibomlik, kibontakozik, nő, növekszik, gyarapodik, cseperedik, serdül, virul, virágzik, tenyészik, prosperál, erősödik
 • változik, alakul, formálódik
 • halad, előrelép, mozdul, terjed, bővül, terjeszkedik
 • finomodik, csiszolódik, tökéletesedik, javul

humusz

főnév
 • televény (szaknyelvi), televényföld, termőföld, termőtalaj

lámpaláz

főnév
 • izgalom, félsz, tréma (idegen)
 • mikrofonláz

lesül

ige
 • (étel): odasül, megég, lekap (bizalmas), lekozmásodik
 • (bőr): lebarnul, leég, lepirul, megbarnul, megfogja a nap
 • (növény): leszárad, elszárad, kiszikkad

apály

főnév
 • apadás
 • pangás, visszaesés, mérséklődés, megfogyatkozás

moziszínész

főnév
 • filmszínész, filmcsillag, filmsztár

megközelíthető

melléknév
 • elérhető, hozzáférhető, megszerezhető, közeli, rendelkezésre álló
 • barátságos, kedves, nyájas, melegszívű, szívélyes, jóakaratú, joviális, közvetlen, nyílt, fesztelen, atyafiságos (régies)

költözködés

főnév
 • hurcolkodás, lakhelyváltoztatás, helyváltoztatás, áttelepedés, áttelepülés, hordozkodás (tájnyelvi), elutazás

kocsirakomány

főnév
 • fuvar, rakomány

közte

határozószó
 • közötte, közepette

megígér

ige
 • ígér, beígér, megfogad, szavát adja, megesküszik, ígéretet tesz, fogadalmat tesz, fogadkozik, kilátásba helyez, garantál, felfogad (régies), elhatároz, eltökél
 • kecsegtet, ígérget

körülötte

határozószó
 • körös-körül, körötte, közelében, környékén, közel, körben, körüle (tájnyelvi)

kézitáska

főnév
 • retikül, ridikül, válltáska, táska, szatyor, tarsoly (régies)

kulissza

főnév
 • díszlet, színfal, szárnyfal (régies)

megkockáztat

ige
 • merészel, megkísérel, megpróbál, felvállal, megreszkíroz (bizalmas), megreszkírol (tájnyelvi)
 • fogad, feltesz, kockára tesz
 • megemlít, felemlít, előhoz, előhozakodik, előáll, szóvá tesz, közbevet