jiddis szinonimái

melléknév, főnév
 • zsidó, héber, zsidónémet (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rabló I.

melléknév
 • tolvajló, fosztogató, harácsoló, haramiáskodó, garázdálkodó, zsákmányoló, prédáló (régies), zabráló (pejoratív)

merénylet

főnév
 • támadás, gyilkosság, inzultus, merény (régies)
 • kísérlet, merészség, megrohanás
 • aljas terv, sértés, kíméletlenség, sérelem, bűncselekmény
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jiddis szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ismeretség

főnév
 • összeköttetés, kapcsolat, ismeretségi kör
 • társaság, érintkezés

hibbant

melléknév
 • őrült, eszelős, gyengeelméjű, elmebeteg, megbomlott agyú, ütődött (bizalmas), buggyant (szleng), megzavarodott, megháborodott, féleszű, félcédulás, félkegyelmű, hiányzik egy kereke, eszeficamodott, agyalágyult, hülye, bolond, gyagyás, dilis, lökött (szleng), flúgos (szleng), meg van húzatva, bogaras, eceboca (tájnyelvi), csihés (tájnyelvi)

házszám

főnév
 • számozás, numera (régies)

gyilkos I.

melléknév
 • halálos, pusztító, öldöklő, megsemmisítő, brutális, végzetes, mérges, toxikus (szaknyelvi), emberöldöklő (régies)
 • kegyetlen, elvetemedett, embertelen, rosszindulatú
 • lesújtó, ledorongoló, megsemmisítő
 • megerőltető, rendkívüli, halált hozó

játszik

ige
 • játszadozik, játszódik (tájnyelvi), hancúrozik, rajcsúrozik
 • fogad (valamire), tippel, megtesz, megjátszik
 • zenél, húz, muzsikál, hangicsál (régies)
 • föllép, szerepel, megjelenít, alakít, előad, megszemélyesít, komédiázik, jelenetez, domborít (régies)
 • színlel, mímel, tettet, alakoskodik, színészkedik
 • babrál, birizgál (bizalmas), matat, piszkál
 • bolondozik, szórakozik, tréfál, viccel
 • cicázik, kacérkodik, enyeleg, flörtöl, kokettál
 • elő-előtűnik, meg-megjelenik, mutatkozik, irizál (régies), szivárványozik (régies)
 • mérkőzik, kiáll (valaki ellen)

kelengye

főnév
 • hozomány, stafírung (bizalmas), móring (régies), jegyjószág (régies), jegyruha (régies), készület (tájnyelvi), parafernum (idegen), nászkészület

spontán II.

határozószó
 • önként, szabadon
 • ösztönösen, önkéntelenül, őszintén, közvetlenül, egyenesen, rögtön

fordít

ige
 • elforgat, elmozdít, penderít, pöndörít, senderít (tájnyelvi), pödörít (tájnyelvi), pördít (tájnyelvi), serdít (tájnyelvi)
 • lapoz, átvált
 • hengerít, gördít, gurít, forgat
 • borít, dönt, dűt, billent
 • csavar, csavarint, teker
 • változtat, módosít, megmásít, átalakít, átformál, más formába önt
 • (pénzt): ad, költ, áldoz, befektet, beruház, felhasznál
 • átültet, áttesz, tolmácsol

flanel

főnév
 • parget (régies), barhent (régies)

egyezményes

melléknév
 • szerződéses, közmegegyezéses, közkeletű, szokásos, konvenciós, köteles, elfogadott, megállapított
 • szövetségi, államközi, konvencionális

fúródik

ige
 • (valamibe): behatol, beleáll
 • tolakodik (tájnyelvi), furakodik (régies), furakszik (régies)

képző I.

melléknév
 • kialakító, formáló

kijár

ige
 • ki-kimegy
 • (tájnyelvi): kiárad
 • kieszközöl, kimódol, kivív, elintéz, kitalpal
 • (iskolát): elvégez, befejez, kikínoz (tájnyelvi)
 • (lábbelit): kitapos
 • kicsúszkál, kiesik
 • megérdemel, megillet, dukál

levert

melléknév
 • letört, megtört, nyomott, szárnyaszegett, kedveszegett, kedvét vesztett, elkedvetlenedett, melankolikus, búvalbélelt (tréfás), csüggedt, elkenődött, elcsüggedt, reményvesztett, depressziós, deprimált
 • spleenes (régies), letargikus, rezignált, desperált (idegen)
 • lehangolt, szomorú, apatikus, életunt, egykedvű, rosszkedvű, bánatos, lógatja a fejét, lógatja az orrát, elengedi fülét-farkát, konya (tájnyelvi), lelombozódott (szleng), elkeskenyedett (szleng)(szleng)

köz2

főnév
 • közösség
 • társadalom, nemzet, állam
 • kapcsolat, viszony

jobbra-balra

határozószó
 • erre-arra, ide-oda, itt-ott
 • mindenütt, mindenfelé, mindenhol, mindenhon (tájnyelvi)

irkál

ige
 • írogat, firkál, firkant, papírra vet, irkafirkál, firkálgat (bizalmas), írsokál (tájnyelvi)

karakterisztikus

melléknév
 • jellegzetes, jellemző, sajátos, sajátságos, tipikus, specifikus, meghatározó, releváns (szaknyelvi)
 • egyéni, egyedi, személyi, individuális, markáns, megkülönböztető

körte

főnév
 • körtefa
 • körtvély (tájnyelvi)
 • égő, villanyégő, villanykörte, izzó, izzólámpa
 • (tájnyelvi): ádámcsutka
 • (tájnyelvi): lócitrom

jubileum

főnév
 • évforduló, emlékünnep, évnap (régies), örömnap (régies), örömünnep, emléknap

hirtelenszőke

melléknév
 • lenszőke, világosszőke, platinaszőke, kenderhajú, szöszi, szöszke, kese (tájnyelvi), baláj (tájnyelvi)

katlan

főnév
 • üstház, tűzhely, góc (régies)
 • (régies): kazán
 • kemence
 • szenelő (régies), hamulyuk (régies)
 • serpenyő, vasfazék
 • kráter
 • völgykatlan, hegykatlan
 • teknő, gödör, akna

követelés

főnév
 • parancs, elvárás, sürgetés, kikényszerítés, kierőszakolás, vindikálás (idegen)
 • járandóság, tartozás