jubileum szinonimái

főnév
 • évforduló, emlékünnep, évnap (régies), örömnap (régies), örömünnep, emléknap

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

párna

főnév
 • vánkos, fejpárna, fejalj (régies), főalj (régies), putok (tájnyelvi), dögönyöző (tájnyelvi)
 • tűpárna
 • bélyegzőpárna, festékpárna, pecsétpárna
 • zsírpárna, háj, zsír

grund

főnév
 • (bizalmas): telek, tér
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jubileum szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

izzás

főnév
 • parázslás, parázs, hevülés
 • forróság
 • ragyogás, fényesség, fény, tűz, tündöklés

hittan

főnév
 • hittudomány, teológia (szaknyelvi), vallástan, istentudomány (régies), istenészet (régies), dogmatika

hepehupás

melléknév
 • egyenetlen, göröngyös, buckás, gidres-gödrös, hullámos, dimbes-dombos, hegyes-völgyes, rögös, huplis (tájnyelvi), bérces (tájnyelvi), hompos (tájnyelvi), hápahupás (tájnyelvi), gerebenyes (tájnyelvi), döngörös (tájnyelvi), göcsörkös (tájnyelvi), cepecupás (tájnyelvi)

gyülekezet

főnév
 • gyülekezés, csoportosulás, társaság, társulás, csoport, sokaság, tömeg, menázs (régies), gyülevész (régies)
 • (protestáns): egyházközség, eklézsia, nyáj, fára (régies), hívők
 • (régies): tanácskozás, gyűlés

jiddis

melléknév, főnév
 • zsidó, héber, zsidónémet (régies)

képzelőerő

főnév
 • fantázia, képzelet, képzelőtehetség, imagináció (idegen)

süket

melléknév
 • siket (választékos), nagyothalló, csökkent hallóképességű, halláskárosult, töksüket (bizalmas), földsüket (bizalmas), sükebóka (tájnyelvi), nehézhalló (tájnyelvi) Sz: nem hallja a harangszót; a fülén ül; süket, mint az ágyú
 • (bizalmas): botfülű
 • figyelmetlen, szórakozott
 • közönyös, érzéketlen
 • ügyefogyott, együgyű, ostoba, fafejű, szamár, tökfilkó, nehézfejű, kuka (tájnyelvi), buta, bárgyú, tompa agyú, mafla, hülye
 • (telefon): rossz, néma
 • (szleng): unalmas, haszontalan
 • felesleges
 • (vidék): csendes, néma, elhagyatott

főleg

határozószó
 • főként, főképp, kivált, kiváltképp, leginkább, elsősorban, mindenekelőtt, leggyakrabban, különösen, jórészt, túlnyomóan, majdnem, többnyire, rendszerint

fólia

főnév
 • lemez
 • ezüstpapír, sztaniol
 • (szaknyelvi): gyógynövénylevél

éjjeliszekrény

főnév
 • éjszekrény (régies), nahtkasztli (bizalmas), kasztli (bizalmas)

gabona

főnév
 • cereália (szaknyelvi), szemes termény, gabonanemű, gabonanövény, kalászos, élet (tájnyelvi), élés (tájnyelvi), kenyérnekvaló
 • gabonaszem, mag
 • kalász
 • gabonavetés, gabonatábla, földi vetemény (régies)

késedelem

főnév
 • elmaradás, lemaradás, késés, késedelmeskedés, elcsúszás, időveszteség, hátralék, mulasztás, mora (idegen), restancia (bizalmas), lassúság, veszteség
 • halasztás, halogatás, idővontatás, késleltetés, lassítás

kimerül

ige
 • kiapad, elfogy, kiürül, megszűnik, elérctelenedik (szaknyelvi), elmeddül (szaknyelvi), elszegényedik (szaknyelvi)
 • elfárad, kifárad, elgyengül, elerőtlenedik, ellankad, elcsigázódik, eltikkad, elbágyad, kifullad, kikészül, kidöglik (durva), kipurcan (szleng), kifingik (szleng), kipuhul (tájnyelvi), elándorodik (tájnyelvi) Sz: kivan, mint a liba; alig áll a lábán
 • szorítkozik (valamire)
 • (régies): előbukkan, felbukkan, kivillan

lopva

határozószó
 • titokban, titkon, észrevétlen, észrevétlenül, orvul, orozva, a színfalak mögött, alattomban, csendben, loppal (tájnyelvi), suba alatt, szűr alatt (tájnyelvi), mutyiban (tájnyelvi), suttyomban, sutyiban (bizalmas), sub rosa (idegen), fű alatt (bizalmas), stikában (bizalmas), plenkniben (szleng)

közönséges

melléknév
 • gyakori, elterjedt, ismert, közismert, általános, egyetemes, megszokott, mindennapi, szokványos, átlagos, hétköznapi, köznapi, szimpla (bizalmas), sima (bizalmas), mezei (szleng), konvencionális, közkeletű
 • elcsépelt, elkoptatott, elnyűtt, sablonos, banális, sztereotip (idegen)
 • durva, bárdolatlan, faragatlan, műveletlen, útszéli, ordináré, parlagi, otromba, goromba, profán, triviális, vulgáris, bugris, alpári, vaskos, civilizálatlan, barbár, primitív, modortalan, tisztátalan, trágár, obszcén, ocsmány
 • hitvány, alávaló, aljas, alantas, megvetendő, elvetemült

jurista

főnév
 • jogász
 • jogtudós, törvénytudós
 • joghallgató

ível

ige
 • hajlik, görbül, kanyarodik
 • száll, repül
 • emelkedik
 • hajlít, görbít
 • (labdát): röpít, továbbít

kavarodik

ige
 • kavarog
 • csavarodik, fordul, kanyarodik
 • keveredik
 • elegyedik, vegyül(szaknyelvi)
 • bonyolódik, kuszálódik, kutyulódik, zavarodik

közbevetőleg

határozószó
 • mellékesen, mellesleg, egyébként, zárójelben, kitérésképpen

kamélia

főnév
 • japánrózsa

holdvilág

főnév
 • holdfény, holdsugár, visszfény
 • hold
 • (tréfás): kopaszság

kémcső

főnév
 • próbacső, epruvetta (szaknyelvi)

közköltség

főnév
 • közadakozás