spontán I. szinonimái

melléknév
 • szabad, önkéntes
 • ösztönös, önkéntelen, akaratlan, keresetlen, automatikus
 • őszinte, közvetlen, átérzett
 • rögtönzött, pillanatnyi, esetleges

spontán II. szinonimái

határozószó
 • önként, szabadon
 • ösztönösen, önkéntelenül, őszintén, közvetlenül, egyenesen, rögtön

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elcsépelt

melléknév
 • banális, elkoptatott, elkopott, lejáratott, agyoncsépelt, ócska, semmitmondó, érdektelen, közhelyszerű, triviális, sablonos, lapos, mindennapi, közepes

vékony

melléknév
 • hajszálvékony, leheletvékony, lapos, hártyaszerű, hártyavékony, áttetsző, átlátszó, könnyű, finom
 • sovány, keskeny, karcsú, filigrán, nyúlánk, cingár, cinege, vézna, girhes, keszeg, csontkollekció, csihás (tájnyelvi), hígóc (tájnyelvi), peszlek (tájnyelvi), szilimán (tájnyelvi)
 • híg, üres
 • gyenge, gyér
 • kevés, szűkös
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a spontán szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sereglik

ige
 • gyűlik, gyülekezik, csoportosul, összejön (bizalmas), összeverődik
 • tódul, csődül, özönlik, árad, ömlik

rájár

ige
 • eszeget, nassol (bizalmas), kieszeget, torkoskodik, nyalakodik, pákosztoskodik (tájnyelvi)

publikáció

főnév
 • írásmű, kiadvány, közlemény, közlés
 • közzététel, nyilvánosságra hozatal, kiadás, megjelentetés

paragrafus

főnév
 • törvénycikk, rendelet, kaccs (régies)
 • szakasz, passzus, cikkely, bekezdés, fejezet, egység

sokrétű

melléknév
 • bonyolult, összetett, szerteágazó, sokoldalú, átfogó, komplex (idegen), sokszínű, széles körű, szövevényes

székesegyház

főnév
 • dóm, katedrális, bazilika, főtemplom
 • templom

olaj

főnév
 • étolaj
 • kőolaj, ásványolaj
 • kenet, tömjén, balzsam, ír (régies)
 • olajfesték
 • olajfestmény

nyűg

főnév
 • béklyó, gúzs, kolonc, kölönc (tájnyelvi), kötél, súly
 • teher, bajlódás, gond, strapa (bizalmas), vesződség, fáradság

levéltár

főnév
 • oklevéltár, okmánytár, okiratgyűjtemény, irattár, levelestár (szaknyelvi), archívum, kutri (tájnyelvi), limbus (idegen)

osztójel

főnév
 • perjel

szemfüles

melléknév
 • szemes, élelmes, éber, leleményes, dörzsölt (bizalmas), látó-halló (tájnyelvi), vizsla (tájnyelvi)
 • elővigyázatos, figyelmes, körültekintő

szórványos

melléknév
 • elszórt, szétszórt, ritka, ritkás, elszigetelt, gyér, kisszámú, sporadikus (idegen)

gyámság

főnév
 • felügyelet, gondoskodás, gondviselés
 • gyámkodás, kuratéla (régies), tutéla (idegen), tutorság (idegen), gondnokság

vacog

ige
 • remeg, didereg, cidrizik, reszket, cebeg (tájnyelvi), keceg (tájnyelvi)
 • fázik, fagyoskodik

tisztelettudó

melléknév
 • tiszteletteljes, becsülettudó (régies), respektuózus (régies), tisztességtudó, udvarias, előzékeny, illedelmes, illemtudó, alázatos, jól nevelt, jó magaviseletű, szófogadó, ildomos

sportos

melléknév
 • kisportolt, izmos, atlétikus, erős, keménykötésű, edzett, mozgékony, vállas, muszklis (bizalmas)(pejoratív)

sem

kötőszó
 • se, nem, szintén nem, nem is

szamárság

főnév
 • ostobaság, badarság, baromság, butaság, oktalanság, csacsiság, csacskaság (választékos), bohóság, bolondság, idétlenség, zöldség (bizalmas), képtelenség, sületlenség, süketség (bizalmas), blődség, zagyvaság, buta beszéd, hülyeség, marhaság (bizalmas)

tetőcserép

főnév
 • cserép, cserépzsindely (tájnyelvi)

suttyomban

határozószó
 • titokban, titkon, lopva, leplezve, alattomban, sutyiban (bizalmas), észrevétlenül, stikában (bizalmas), sundám-bundám (bizalmas), rejtegetve, orozva, dugva, feltűnés nélkül, suba alatt

ráönt

ige
 • ráborít, rázúdít, rálocsol, rácsorgat

szarvasbika

főnév
 • hímszarvas

tisztás

főnév
 • rét, láz (tájnyelvi)
 • irtás, erdővágás, nyiladék