hibbant szinonimái

melléknév
 • őrült, eszelős, gyengeelméjű, elmebeteg, megbomlott agyú, ütődött (bizalmas), buggyant (szleng), megzavarodott, megháborodott, féleszű, félcédulás, félkegyelmű, hiányzik egy kereke, eszeficamodott, agyalágyult, hülye, bolond, gyagyás, dilis, lökött (szleng), flúgos (szleng), meg van húzatva, bogaras, eceboca (tájnyelvi), csihés (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sziklás

melléknév
 • köves, szirtes (választékos)
 • (szleng): kemény, szigorú, kegyetlen

alkotó II.

főnév
 • teremtő, kreátor, Isten
 • feltaláló, kitaláló, géniusz
 • művész, szerző, komponista
 • alkotóelem, elem, alkotórész, összetevő, komponens (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hibbant szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hátramarad

ige
 • visszamarad, lemarad, elmarad
 • öröklődik, testálódik, hagyományozódik
 • marad, megmarad, hátravan, hiányzik

göböly

főnév
 • hizlalt ökör, hízómarha, sőre (tájnyelvi), csira (tájnyelvi)

gázló

főnév
 • zátony, átkelő, átkelőhely

fennakadás

főnév
 • elakadás, megakadás, felakadás
 • zökkenő, zökkenés, nehézség, buktató, zavar, szünet
 • meglepődés, megütközés, megbotránkozás, kifogás

helyezkedik

ige
 • fészkelődik, izeg-mozog, helyhezkedik (tájnyelvi)
 • igazodik, illeszkedik, alkalmazkodik, simul, ügyeskedik
 • törtet, nyalizik (bizalmas), dörgölődzik, dörgölőzik, pedálozik (szleng)

idegösszeomlás

főnév
 • ideg-összeroppanás, idegkimerültség, idegkimerülés, kiborulás (bizalmas), neurózis (szaknyelvi)

rajcsúroz

ige
 • futkározik, futkos, viháncol, hancúrozik, hajcsúroz (tájnyelvi), hancúzik (tájnyelvi), szaladgál, rendetlenkedik, rosszalkodik, rakoncátlankodik

facér

melléknév
 • magányos, társtalan, egyedülálló, nőtlen
 • szabad, szalma (tréfás)
 • állástalan, állás nélküli, munka nélküli, munkátlan, dologtalan
 • csellengő, kallódó, ráérős
 • (tájnyelvi): romlott, erkölcstelen (leány)
 • (tájnyelvi): hitvány, haszontalan
 • nélkülözhető
 • (tájnyelvi): furcsa, egyedi

eszme

főnév
 • idea, elképzelés, gondolat, fogalom, képzet, eszmény, meggyőződés
 • elv, alapelv, vezérelv, elmélet, teória
 • terv, ötlet, elgondolás, koncepció, lelemény

cukorbetegség

főnév
 • cukorbaj, cukor (bizalmas), diabétesz (szaknyelvi), cukros húgyár (régies)

fejetlenség

főnév
 • zűrzavar, kapkodás, összevisszaság, fejvesztettség, rendetlenség, felfordulás, anarchia, kavarodás, káosz, vakrémület, pánik, konfúzió (választékos), ribillió, zűr, rumli (bizalmas), bordély (tájnyelvi), kupleráj (pejoratív), kupi (szleng), gubanc (szleng), virbli (szleng)

ihlet1

főnév
 • sugallat, inspiráció, lendület, tűz, alkotóerő

javítóvizsga

főnév
 • pótvizsga, utóvizsga, úvé (bizalmas), pótka (bizalmas), bakugrató (szleng), utolsó összecsapás (szleng), éretlenségi (szleng)

költségvetés

főnév
 • költségterv, költség-előirányzat, előszámítás, büdzsé (szaknyelvi)
 • felbecsülés, értékmegállapítás, felmérés, árvetés, számvetés, kalkuláció

kiegészül

ige
 • pótlódik, rekrutálódik (idegen), feltöltődik, kompletálódik (idegen)

hidegtál

főnév
 • imbisztál

határozatlanság

főnév
 • tétovaság, tétovázás, bizonytalanság, bizonytalankodás, tanácstalanság, ingadozás, habozás, döntésképtelenség, vacillálás (régies), vacilláció (régies), hezitálás, tehetetlenség

hozzátartozik

ige
 • hozzájárul, hozzászámít, odaszámít, összefügg (valamivel), együtt jár (valamivel), velejár, benne rejlik

kiaknáz

ige
 • kibányász, kitermel, kifejt, bányászik, leművel (szaknyelvi)
 • kihasznál, hasznosít, felhasznál, értékesít, kizsákmányol, kiuzsoráz, kiszipolyoz, kimerít

hittan

főnév
 • hittudomány, teológia (szaknyelvi), vallástan, istentudomány (régies), istenészet (régies), dogmatika

gubó

főnév
 • báb, selyemgubó
 • gubacs, suska (tájnyelvi)
 • dudor, daganat

hús-vér

melléknév
 • életszerű, realista, valóságos, életszagú

kicsúszik

ige
 • kisiklik, kibújik, megugrik (bizalmas), kisurran, kicsesszen (tájnyelvi), kisuvad (tájnyelvi)
 • kiszabadul, kimenekül