flanel szinonimái

főnév
 • parget (régies), barhent (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csörte

főnév
 • asszó (szaknyelvi), összecsapás, menet

pardon I.

módosítószó
 • bocsánat, elnézést kérek, bocsásson meg, bocsánatot kérek, bocs (bizalmas), bocsi (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a flanel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felügyelet

főnév
 • felvigyázat, őrködés, vigyázat, őrizet, gyámság, gondnokság, ellenőrzés, kontroll, inspekció (idegen)

eszme

főnév
 • idea, elképzelés, gondolat, fogalom, képzet, eszmény, meggyőződés
 • elv, alapelv, vezérelv, elmélet, teória
 • terv, ötlet, elgondolás, koncepció, lelemény

eres

melléknév
 • erezett

ellenkezés

főnév
 • ellentmondás, ellenvetés, ellenszegülés, ellenállás, szembeszállás, tiltakozás, lázadás, protestálás (választékos), óvástétel, panasz, feleselés, opponálás (szaknyelvi), dac, trucc (bizalmas), kifogásolás

feszeng

ige
 • feszélyezi magát, zsenírozza magát (bizalmas), szorong, feszeleg (tájnyelvi), peckélődik (tájnyelvi), zsénben van (bizalmas), zavarban van, fészkelődik Sz: egyik lábáról a másikra áll; parázson áll

galiba2

főnév
 • (tájnyelvi): kaliba, kalyiba, házikó, kunyhó, putri

nyűglődik

ige
 • nyűgösködik, nyafog
 • bajlódik, vesződik, kínlódik

dunszt

főnév
 • kigőzölés, gőzpára
 • párakötés, borogatás, pakolás
 • (szleng): fogalom, sejtés, sejtelem, előérzet, gőz (bizalmas)

dohányzik

ige
 • cigarettázik, cigizik (bizalmas), bagózik (bizalmas), füstöl (bizalmas), eregeti a füstöt, pöfékel, szív, szí (választékos), szipákol, spanglizik (szleng), staubol (szleng), bagarettázik (szleng), szivarozik, pipázik, pipál, kojtol (tájnyelvi) Sz: füstöl, mint a gyárkémény

átevez

ige
 • átcsónakázik, áthajózik, átszel, átkel

egyhangú

melléknév
 • egyforma, egyöntetű, egységes, ugyanazon
 • unalmas, untató, szürke, színtelen, sótlan, ízetlen, száraz, lapos, élettelen, érdektelen, szellemtelen, vérszegény, tompa, fakó, eseménytelen, mindennapos, hétköznapi, prózai, közönséges, jellegtelen, jelentéktelen, változatlan, vigasztalan, elkoptatott, lerágott, szokványos, átlag, tucat, üres, sivár, kietlen, fád, monoton, sablonos, banális, együtésű (régies), nyomasztó, lélekölő, álmosító, fárasztó, kimerítő

gépjárművezető

főnév
 • gépkocsivezető, sofőr, magánautós, autós, vezető, úrvezető (régies), pilóta (bizalmas)
 • (kezdő): mazsola

gyümölcs

főnév
 • termés
 • siker, eredmény, nyereség
 • gyermek, utód, ivadék, sarj, leszármazott

jóízű

melléknév
 • ízletes, ízes, finom, zamatos, aromás, fűszeres, ínycsiklandó, étvágygerjesztő, ennivaló, gyönyörűséges (régies), deliciózus (régies), fogtekerítő (tájnyelvi), édeskedvű (tájnyelvi)
 • jóleső, kellemes, élvezetes, felszabadult, szívből jövő, kedélyes

homlokzat

főnév
 • homlok, front, mellvéd, előrész, elölnézet, falfront, házelő, előoromzat

flóta

főnév
 • fuvola

feltárás, föltárás

főnév
 • leleplezés, felfedés, felderítés, kitakarás
 • feltáró munka, ásatás

frocliz

ige
 • bosszant, piszkál, ugrat, húz (bizalmas), heccel, cukkol, cikiz (szleng), zrikál (szleng), szekál (bizalmas), szekíroz

hivalkodik

ige
 • dicsekszik, kérkedik, felvág, nagyzol, henceg, flancol (szleng), büszkélkedik, hetvenkedik, dölyfösködik, pöffeszkedik, kevélykedik, fenn hordja az orrát, fitogtat Sz: rázza a rongyot; henceg, mint árpacipó a kemencében; felvág, mint a pesti poloska
 • tetszeleg, díszeleg, cifrálkodik (tájnyelvi), páváskodik, flancol, piperézkedik (tájnyelvi), virít Sz: riszálja magát; mórikálja magát; hányja-veti a farát; feszeleg, mint a makk hetes; öli a pompa
 • (régies): lebzsel, lustálkodik

fólia

főnév
 • lemez
 • ezüstpapír, sztaniol
 • (szaknyelvi): gyógynövénylevél

évi

melléknév
 • esztendei, annalis (idegen)
 • évenkénti, éves

fül

főnév
 • hallóérzék, hallószerv, hallműszer (régies), hallóka (régies, bizalmas), halló (bizalmas, tájnyelvi), legyező (szleng), lapát (szleng), vitorla (szleng)
 • hallás
 • fogó, fogantyú, fogató (régies)
 • nyél, markolat
 • akasztó
 • (szleng): besúgó, júdás, spicli, kagyló (szleng)

holmi II.

névmás
 • valamiféle, afféle, akármiféle, akármilyen, néminemű (régies)
 • valami