képző I. szinonimái

melléknév
 • kialakító, formáló

képző II. szinonimái

főnév
 • szuffixum (szaknyelvi), formáns (szaknyelvi)
 • (bizalmas): tanítóképző, preparandia (régies)
 • szeminárium (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tiszta I.

melléknév
 • patyolattiszta, hótiszta, kristálytiszta, folttalan, makulátlan
 • szennyezetlen, higiénikus, átlátszó
 • kifogástalan, hibátlan, sértetlen, kóser (szaknyelvi)
 • takaros, rendes, rendszerető, nett (bizalmas), tipp-topp (bizalmas), ápolt, gondozott
 • színtiszta, keveretlen, százszázalékos, vegytiszta, elegyítetlen (régies), valódi, hamisítatlan
 • fajtiszta, fajtatiszta (szaknyelvi)
 • (papírlap): fehér, üres, beíratlan
 • biankó, kitöltetlen
 • (idő): derült, derűs, felhőtlen, fellegtelen (választékos), verőfényes
 • (levegő): üde, friss, frissítő, ózondús
 • szabályos, rendezett, logikus, áttekinthető, érthető, közérthető, világos, nyilvánvaló, kézenfekvő, egyenes
 • kifogástalan, feddhetetlen, erkölcsös, bűntelen, vétlen, ártatlan, tisztaságos, szeplőtlen (régies), liliomos (régies), romlatlan, szűz, szűzi, szűzies, hamvas, mocsoktalan, makulátlan
 • merő, csupa, puszta, kész, abszolút, merőadta (tájnyelvi), totál (szleng), tök (szleng)

janicsár

főnév
 • áruló, hitehagyott, bérenc
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a képző szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kardoskodik

ige
 • kiáll (valami mellett), erősködik, szívózik (szleng), szívóskodik (szleng)
 • erőszakoskodik
 • (régies): veszekedik, viaskodik, villong, pörlekedik, éleskedik (tájnyelvi), kapcáskodik (tájnyelvi), viszálykodik (valamivel)

ihlet1

főnév
 • sugallat, inspiráció, lendület, tűz, alkotóerő

húzódzkodik

ige
 • kapaszkodik, fogódzkodik, fogózkodik
 • (tájnyelvi): húzódozik, vonakodik

haszon

főnév
 • nyereség, profit, előny, hozadék, hozam, plusz (bizalmas), rebach (régies)
 • eredmény, gyümölcs, látat (tájnyelvi), siker, foganat

kelet3

főnév
 • kelendőség, keresettség, kapósság, futamat (tájnyelvi)

kikapar

ige
 • kivakar, kiváj, kikotor, kitúr, kimélyít
 • kiürít, kitisztít
 • megszerez

szemgolyó

főnév
 • szemteke, szemgömb (régies)

görcsös

melléknév
 • csomós, göcsörtös, gacsos, bogas, ágas-bogas, bütykös, gircses-görcsös, rücskös, göbös (tájnyelvi), csimbókos (tájnyelvi)
 • bogos, összebogozott, megkötött
 • spazmatikus (idegen)
 • merev, darabos
 • szívós, kitartó, állhatatos, makacs, vasfejű
 • gátlásos, erőltetett

gépjárművezető

főnév
 • gépkocsivezető, sofőr, magánautós, autós, vezető, úrvezető (régies), pilóta (bizalmas)
 • (kezdő): mazsola

ellenére II.

határozószó
 • bosszantására, ingerlésére

gyilkos II.

főnév
 • gonosztevő, bandita, emberütő (tájnyelvi)

kínálat

főnév
 • ajánlat, felajánlás, felhozatal, áruválaszték, áru

kompánia

főnév
 • társaság, baráti kör, csapat, csoport, banda, bagázs, brancs (bizalmas), galeri (szleng)
 • (régies): század, centuria (idegen)

megcsapol

ige
 • csapra ver, csapra üt, meglékel, kilyukaszt
 • kiereszt, kienged
 • megkatéterez
 • (szleng): megkopaszt, kiforgat, megzsarol, megvág (szleng), megpumpol (szleng)

lefolyik

ige
 • lecsorog, leszivárog, lemegy, lezúdul, lehömpölyög
 • végbemegy, lezajlik
 • eltelik, elmúlik
 • (tájnyelvi): lehull

kérdezősködik

ige
 • kérdez, kérdezget, kérdedzkedik (tájnyelvi), érdeklődik, informálódik, tudakozódik, tudakol, tudakolódik, megtudakoz, kíváncsiskodik, kurkász (tájnyelvi), horgászódik (régies), értekeződik, puhatolódzik, faggatózik, puhatolózik, vizsgálódik, kémlelődik, tapogatózik, nyomozgat

kápolna

főnév
 • templom, imaház, szentély, bálványház (régies)
 • (tájnyelvi): nárcisz, kápolnavirág (tájnyelvi), imola (régies)

kicsúfol

ige
 • kigúnyol, kifiguráz, csipkelődik, gúnyt űz (valakiből), kiviccel, nevetségessé tesz, csúfot űz, szatirizál (régies), kipellengérez, persziflál (idegen), lecsúfol (tájnyelvi)

lázít

ige
 • biztat, izgat, hergel, felbujt, bujtogat, uszít, heccel, agitál, zendít (régies), dekomponál (régies), turbál (régies)

késedelem

főnév
 • elmaradás, lemaradás, késés, késedelmeskedés, elcsúszás, időveszteség, hátralék, mulasztás, mora (idegen), restancia (bizalmas), lassúság, veszteség
 • halasztás, halogatás, idővontatás, késleltetés, lassítás

imperializmus

főnév
 • gyarmatosítás, hódítás

kifogy

ige
 • elfogy, kiapad, kikopik (valamiből), elkel, kimelled (tájnyelvi)
 • kimerül, kiürül, kiszárad

leereszkedő

melléknév
 • lenéző, fölényes, kegyes, vállveregető, affabilis (régies)