irkál szinonimái

ige
 • írogat, firkál, firkant, papírra vet, irkafirkál, firkálgat (bizalmas), írsokál (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szerelem

főnév
 • vonzalom, szenvedély, erósz (idegen), odaadás, rajongás
 • szívszerelem, ideál, választott, szerelmes
 • viszony, kapcsolat, kaland
 • szeretkezés, szerelmeskedés, közösülés
 • (régies): szeretet, imádat
 • vesszőparipa, hobbi, mánia

drapéria

főnév
 • díszfüggöny, falfüggöny, függöny
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a irkál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

igéző

melléknév
 • elbűvölő, elbájoló, lenyűgöző, elragadó, bűbájos, mámorító, csábító, csábos, kacér, hódító, vonzó, megejtő, magával ragadó, varázslatos
 • bűvölő, megrontó, boszorkányos, bűvös-bájos, ráolvasó, ördögűző, varázsló

határozatlanság

főnév
 • tétovaság, tétovázás, bizonytalanság, bizonytalankodás, tanácstalanság, ingadozás, habozás, döntésképtelenség, vacillálás (régies), vacilláció (régies), hezitálás, tehetetlenség

hangszer

főnév
 • zeneszerszám, zeneeszköz (régies), instrumentum (régies), muzsika (tájnyelvi)

girhes

melléknév
 • sovány, cingár, ösztövér, vékony, vézna, szikár, vékonydongájú, vékonypénzű, keszeg (bizalmas), konyhagyalázó (tréfás), csontos, csont és bőr, ványadt, geher (tájnyelvi)
 • göthös (tájnyelvi), beteges, gyenge, nyápic, nyüszüge Sz: zörögnek a csontjai

ingoványos

melléknév
 • mocsaras, süppedéses, lápos, posványos, vizenyős, vadvizes, semlyékes (tájnyelvi)
 • kétes, bizonytalan

kaland

főnév
 • élmény
 • viszontagság, megpróbáltatás, hányattatás, hányódás, kockázat
 • vállalkozás
 • viszony, liezon (idegen), flört
 • (szaknyelvi): epizód, betét

séma

főnév
 • rajz, vázlatrajz, vonalrajz, vázlat, előírás
 • sablon, kaptafa
 • rendezőelv, forma
 • tervezet

fércel

ige
 • összeölt, aggat (tájnyelvi), összeaggat (tájnyelvi), áglál (tájnyelvi), baggat (tájnyelvi)

feltárás, föltárás

főnév
 • leleplezés, felfedés, felderítés, kitakarás
 • feltáró munka, ásatás

dorgálás

főnév
 • szidás, feddés, korholás, dorgatórium, dörgedelem

fogház

főnév
 • börtön, büntetés-végrehajtási intézet, büntetőintézet, tömlöc (régies), fegyház, fegyencház (régies), fogház, foghely (régies), áristom (régies), javítóintézet (régies), dologház (régies), toloncház (régies), karcer (régies), zárka, cella, kaszni (bizalmas), josó (tájnyelvi), cukház (tájnyelvi), siti (szleng), fapados (szleng), kóter (régies), dutyi (bizalmas), susogó (szleng), akvárium (szleng), csukda (szleng), szanatórium (szleng), sitt (szleng), internátus (szleng), kukkoló (szleng)

kápolna

főnév
 • templom, imaház, szentély, bálványház (régies)
 • (tájnyelvi): nárcisz, kápolnavirág (tájnyelvi), imola (régies)

lehengerel

ige
 • lesimít, elegyenget
 • meghengerel
 • legyőz, lerohan (bizalmas), lemos (bizalmas), tönkrever (bizalmas), elhallgattat
 • kikészít (szleng)

korcsolyázik

ige
 • korizik (bizalmas), csúszkál, iringál (tájnyelvi)

iromba

melléknév
 • (tájnyelvi): kendermagos, pettyegetett, tarka, babos
 • otromba, ormótlan

igazándi

melléknév
 • (tájnyelvi): valódi, hamisítatlan, igazi

jobboldali

melléknév, főnév
 • konzervatív, maradi, haladásellenes (szaknyelvi), reakciós

kondíció

főnév
 • erőnlét, kondi (bizalmas), forma, egészségi állapot, állóképesség
 • feltétel, kikötés
 • (régies): társadalmi helyzet, körülmény

ível

ige
 • hajlik, görbül, kanyarodik
 • száll, repül
 • emelkedik
 • hajlít, görbít
 • (labdát): röpít, továbbít

hazafias

melléknév
 • hazaszerető, hazafiúi, nemzeti, honfias (régies), patriotikus (régies), nacionális (régies)

jövendöl

ige
 • jósol, jövendőt mond, előrevet, prófétál (régies), előrej elez, prognosztizál, anticipál (szaknyelvi), előre lát, megsejt, megérez
 • borítékol (bizalmas)

koporsó

főnév
 • szarkofág (szaknyelvi), láda, sélye (régies)