gyilkos I. szinonimái

melléknév
 • halálos, pusztító, öldöklő, megsemmisítő, brutális, végzetes, mérges, toxikus (szaknyelvi), emberöldöklő (régies)
 • kegyetlen, elvetemedett, embertelen, rosszindulatú
 • lesújtó, ledorongoló, megsemmisítő
 • megerőltető, rendkívüli, halált hozó

gyilkos II. szinonimái

főnév
 • gonosztevő, bandita, emberütő (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lökdös

ige
 • taszigál, döföl (tájnyelvi), lökötöl (tájnyelvi), gyeszetel (tájnyelvi), hány-vet (tájnyelvi)

bepakol

ige
 • becsomagol, berak, betesz, behelyez, berámol
 • (tréfás): elfogyaszt, megeszik, belakik (valamivel), befal, bekebelez, felhabzsol, bezabál (durva), bekajol (szleng), beburkol (szleng), bepofáz (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyilkos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gondnok

főnév
 • kurátor, vagyonkezelő, felügyelő
 • gyám, tutor (idegen), gondviselő

fennakadás

főnév
 • elakadás, megakadás, felakadás
 • zökkenő, zökkenés, nehézség, buktató, zavar, szünet
 • meglepődés, megütközés, megbotránkozás, kifogás

félrenevel

ige
 • elkényeztet, elront, elnevel

esztendő

főnév
 • év

gyakorta, gyakran

határozószó
 • sokszor, derűre-borúra, egyre-másra, számos esetben, folyton, lépten-nyomon, elégszer, nyakra-főre, minduntalan, rendszerint, rendesen, sűrűn, több esetben, többször, ismételten, újra meg újra, unos-untalan, nemritkán, rendszeresen

hányinger

főnév
 • émelygés, öklendezés, nausea (szaknyelvi), gyomorháborgás (tájnyelvi)
 • undor, undorodás, utálat, utálkozás, rosszullét, csömör, megcsömörlés

paraj

főnév
 • spenót, spinót (tájnyelvi), pinóta (tájnyelvi)
 • paréj (tájnyelvi), gyom, dudva, laboda (tájnyelvi)

előfordul

ige
 • megtörténik, megesik, adódik, előáll, előadódik, előadja magát, felmerül, jelentkezik, bekövetkezik
 • létezik, van, előkerül, feltűnik, mutatkozik, szerepel, található, fellelhető, felbukkan

ellenkezés

főnév
 • ellentmondás, ellenvetés, ellenszegülés, ellenállás, szembeszállás, tiltakozás, lázadás, protestálás (választékos), óvástétel, panasz, feleselés, opponálás (szaknyelvi), dac, trucc (bizalmas), kifogásolás

beszennyez

ige
 • bepiszkol, bepiszkít, bemocskol, összesároz, bemaszatol, bemázol, összekoszol, besároz, összeken, foltot ejt (valamin), összefröcsköl, összespriccel, összepacáz, bepocskol (tájnyelvi), összecsúnyít (régies)
 • meggyaláz, megbecstelenít, megront, pocskondiáz, becsmérel, ócsárol, megrágalmaz, sárba ránt, befeketít, szeplősít, megszentségtelenít, profanizál (választékos)

elszáll

ige
 • elrepül, elrebben, elhúz, elrajzik, felröppen, elröppen, tovaszáll, szárnyra kel, elberren (tájnyelvi)
 • (érzés, állapot): elenyészik, eltűnik, elmúlik, elpárolog, ellobban, elillan, eloszlik, szertefoszlik

haszon

főnév
 • nyereség, profit, előny, hozadék, hozam, plusz (bizalmas), rebach (régies)
 • eredmény, gyümölcs, látat (tájnyelvi), siker, foganat

hízott

melléknév
 • kövér, telt, gömbölyű, hájas, hizlalt, hízánkos (tájnyelvi)
 • tömött (baromfi)
 • (ökör): göböly

kifinomult

melléknév
 • pallérozott, csiszolt, finom, választékos, előkelő, kulturált, művelt, disztingvált, civilizált, tanult, igényes, tapintatos, érzékeny, elegáns, nemes, ízléses, jól nevelt, differenciált (idegen)

II.

főnév
 • jótett, jócselekedet
 • négyes, daru (szleng), fotel (szleng), jojó (szleng), kapufa (szleng), nózi (szleng), nyúl (szleng), szögletes jegy (szleng), csitiri (szleng)

gyógyír

főnév
 • ír, kenőcs, kenet (régies), kence, balzsam, csodaszer, elixír, panácea (idegen), arkánum (régies)
 • vigasz, vigasztalás, együttérzés
 • orvoslat

girhes

melléknév
 • sovány, cingár, ösztövér, vékony, vézna, szikár, vékonydongájú, vékonypénzű, keszeg (bizalmas), konyhagyalázó (tréfás), csontos, csont és bőr, ványadt, geher (tájnyelvi)
 • göthös (tájnyelvi), beteges, gyenge, nyápic, nyüszüge Sz: zörögnek a csontjai

halálbüntetés

főnév
 • kivégzés, likvidálás
 • lefejezés, nyakazás
 • akasztás

javul

ige
 • jobbul, tökéletesedik, csiszolódik, pallérozódik (régies), nemesedik, okosodik, finomodik, jó útra tér
 • fellendül, fejlődik, emelkedik
 • (ember): gyógyul, lábadozik, erősödik, épül, füremedik (régies), kiüdül (tájnyelvi)
 • (seb): heged, hegesedik, forrad, varasodik
 • (időjárás): enyhül, melegszik, melegedik

gyülekezet

főnév
 • gyülekezés, csoportosulás, társaság, társulás, csoport, sokaság, tömeg, menázs (régies), gyülevész (régies)
 • (protestáns): egyházközség, eklézsia, nyáj, fára (régies), hívők
 • (régies): tanácskozás, gyűlés

fertőz

ige
 • inficiál (szaknyelvi)
 • szennyez, mocskol
 • (választékos): bomlaszt, zülleszt, szétzilál, megront, mételyez (régies)

hamiskártyás

főnév
 • hamisjátékos, svindler (bizalmas), imposztor (régies), spíler (szleng), kókler, sipista (régies)

jelmondat

főnév
 • mottó, alapgondolat, jelige, szlogen, maxima (régies)