határállomás szinonimái

főnév
 • határátkelő, átkelő, határváros, határátlépő hely

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felgyorsul, fölgyors

ige
 • fellendül, megélénkül, felpezsdül, fokozódik, megszalad

alapkő

főnév
 • talpkő, fenékkő (régies), fundamentum (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a határállomás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hallás

főnév
 • hallgatás, hallgatódzás, fülelés, megneszelés, neszelés
 • hallóképesség, hallóérzék
 • zenei hallás

füles

főnév
 • szamár, csacsi
 • nyúl, tapsifüles
 • (tájnyelvi): kancsó
 • (bizalmas): pofon, nyakleves, tasli (bizalmas)
 • (szleng): értesülés, előrejelzés, jóslat, tipp, drót (szleng)
 • hír, információ, pletyka
 • (bizalmas): fülhallgató, fejhallgató

föl2

főnév
 • (ételen): hártya, bőr
 • java, legjava, színe

felkapott, fölkapott

melléknév
 • divatos, népszerű, közkedvelt, időszerű, divatban lévő, keresett, kurrens, felvett (régies), nagymenő (szleng), felkapi (tájnyelvi), en vogue (idegen)

harántsüllyedés

főnév
 • bokasüllyedés, lúdtalp (bizalmas), rucatalp (tájnyelvi)

hóhányó

melléknév, főnév
 • szélhámos, csaló, megbízhatatlan, kókler, simlis (szleng), svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), malmos (szleng), firkás (szleng), széltoló (bizalmas)

pózna

főnév
 • cölöp, rúd, pilótafa, oszlop, bot, celőke (tájnyelvi), karó, szálfa, csuzna (tájnyelvi), dúc

érintetlen

melléknév
 • sértetlen, intakt (szaknyelvi), illetetlen (régies), felbontatlan, megbontatlan, töretlen, csorbítatlan, teljes, egész, osztatlan, hiánytalan, ép
 • (választékos): romlatlan, ártatlan, szeplőtelen, makulátlan, szűz, tiszta, szűztiszta

említés

főnév
 • utalás, célzás, hivatkozás

bukkan

ige
 • (valamire): rábukkan, rátalál, ráakad, rálel

etióp

melléknév, főnév
 • abesszin (régies), abesszíniai (régies), etiópiai

hoz

ige
 • juttat, szállít, helyez
 • vezet, kísér
 • hurcol, hord, cipel
 • okoz, szerez, eredményez
 • közöl, közread
 • jövedelmez, (hasznot) hajt, gyümölcsözik
 • terem

inkvizíció

főnév
 • kínvallatás, vallatás, tanúvallatás, vizsgálat
 • eretnekbíróság (régies)

kocsonya

főnév
 • aszpik (idegen), zselé, gél (idegen)

kerekedik1

ige
 • csucsorodik, csücsörödik
 • hízik, gömbölyödik, terebélyesedik
 • kialakul, befejeződik, tökéletesedik

határozószó

főnév
 • adverbium (idegen)

haladék

főnév
 • halasztás, hosszabbítás, halogatás, késedelem, moratórium (szaknyelvi), prolongálás

hibbant

melléknév
 • őrült, eszelős, gyengeelméjű, elmebeteg, megbomlott agyú, ütődött (bizalmas), buggyant (szleng), megzavarodott, megháborodott, féleszű, félcédulás, félkegyelmű, hiányzik egy kereke, eszeficamodott, agyalágyult, hülye, bolond, gyagyás, dilis, lökött (szleng), flúgos (szleng), meg van húzatva, bogaras, eceboca (tájnyelvi), csihés (tájnyelvi)

kémszer

főnév
 • (szaknyelvi): reagens (szaknyelvi), vegyszer, kémlelőszer (régies)

házasságkötés

főnév
 • esküvő, egybekelés, nász, menyegző, lakodalom, frigyre lépés
 • családalapítás
 • házasodás, nősülés
 • férjhezmenetel

gall

melléknév, főnév
 • francia, gallus, gál (régies), csigaevő (pejoratív)

hisztérikus

melléknév
 • (szaknyelvi): hisztériás (idegen), ingerlékeny, eszeveszett, eszelős, zaklatott, őrült, őrjöngő
 • tomboló, mániákus, felindult, felkorbácsolt

képző II.

főnév
 • szuffixum (szaknyelvi), formáns (szaknyelvi)
 • (bizalmas): tanítóképző, preparandia (régies)
 • szeminárium (régies)