haladék szinonimái

főnév
 • halasztás, hosszabbítás, halogatás, késedelem, moratórium (szaknyelvi), prolongálás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

far

főnév
 • fenék, ülep, hátulsó fél, hátsó, popsi (bizalmas), popó (bizalmas), alfél, hátsó fertály, ülőgumó (tréfás), koffer (bizalmas), tompor, segg (durva), valag (durva)
 • tat, hátsó rész, hátoldal

maradéktalan

melléknév
 • hiánytalan, teljes, százszázalékos, sértetlen, kerek, befejezett, kifogástalan, csonkítatlan, csorbítatlan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a haladék szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gyorsaság

főnév
 • sebesség, iram, tempó, lendület, rapiditás (régies), celeritás (régies)
 • élénkség, fürgeség, elevenség, virgoncság
 • hamarság (régies), hirtelenség, elhamarkodottság, kapkodás

fokozatosan

határozószó
 • lassan, fokonként, lépésenként, fokról fokra, lépésről lépésre

figyel

ige
 • odafigyel, idefigyel, megfigyel, figyelmet szentel, figyelemmel kísér, nyomon követ, kémlel, leskel, figyelmez (régies), fürkész, vizslat, vizsgál, fülel, hegyezi a fülét, hegyez (régies), les, figyuz (szleng), stíröl (szleng), skubiz (szleng), cserkél (tájnyelvi), neszel (tájnyelvi)
 • megfigyelés alatt tart
 • vigyáz, ügyel, szemmel tart, résen van, résen áll, lesben áll, ügyít (tájnyelvi) Sz: nem téveszt szem elől; rajta tartja a szemét; szemmel tartja, mint a rosszra indulót

fegyverviselés

főnév
 • hadviselés, harc, háború
 • katonáskodás, fegyverhordozás

hágcsó

főnév
 • létra, lábtó (régies), lajtorja (régies), kötéllétra, felhágó (régies)
 • lépcső, fok, fellépő, grádics (régies)

hej

indulatszó
 • haj, ihaj, sej, sejhaj, csuhaj, ihaj-csuhaj, recece

petárda

főnév
 • rakéta, tűzkígyó (régies), kígyóröppentyű (régies)

eltüntet

ige
 • eldug, eltesz, eltávolít, megsemmisít, eloszlat, elsikkaszt, eltöröl, elvarázsol, elsinkófál (bizalmas), elsuvaszt (tájnyelvi), eltökint (tájnyelvi), elpaterol (szleng)
 • (foltot) kivesz
 • ellop, eloroz, elemel, elcsór

elromlik

ige
 • tönkremegy, elhasználódik, meghibásodik, leáll, befullad, felmondja a szolgálatot, bedöglik (bizalmas), bekrepál (szleng), lerobban (szleng), kikészül (bizalmas), bemondja az unalmast (szleng), bekrachol (bizalmas), lerohad (szleng), kipurcan (szleng), beszarik (durva), kifingik (szleng), fuccsba megy (bizalmas), gajra megy (szleng), gajdeszra megy (szleng), tropára megy (szleng)
 • megromlik, megrothad, megbüdösödik, megavasodik, megposhad, megpenészedik, megbuggyan, elbecsekedik (tájnyelvi)

bohém II.

melléknév
 • könnyelmű, gondtalan, kedélyes

épeszű

melléknév
 • épelméjű, normális, beszámítható, komplett (bizalmas)

hévíz

főnév
 • termálvíz, hévvíz (régies)
 • gyógyvíz, hőforrás, meleg forrás
 • termálforrás, hévfürdő (régies), gyógyfürdő, termálfürdő

hűvös II.

főnév
 • (szleng): börtön, fogda, fogszi (szleng), dutyi (bizalmas), kaptár (szleng), kaszni (bizalmas), kóter (régies), sitkó (szleng), sitt (szleng)

kirúg

ige
 • kiüt, kiver, kitaszít, kitol
 • (szaknyelvi): kipasszol, kilő
 • kidob, kitesz, kirak, kivág, kiűz, kikerget, kiutasít, elbocsát, elmozdít, áthelyez, meneszt, felmond, felment, eltávolít, kipenderít, kiteszi a szűrét, kizamekol (szleng), kiszuperál (bizalmas)
 • (valakire): pikkel (bizalmas)
 • (kirúgja magát): kisimul
 • kiáll, kiszögellik, előrenyúlik

karaj2

főnév
 • bordaszelet, kotlett, karmonádli (régies)

halálozás

főnév
 • haláleset, meghalás, halandóság

gyógyászat

főnév
 • gyógykezelés, orvostudomány, terapeutika (szaknyelvi)

határozatlanság

főnév
 • tétovaság, tétovázás, bizonytalanság, bizonytalankodás, tanácstalanság, ingadozás, habozás, döntésképtelenség, vacillálás (régies), vacilláció (régies), hezitálás, tehetetlenség

kamu

főnév
 • (szleng): csalás, becsapás, félrevezetés, rászedés, megtévesztés, átejtés (bizalmas), átverés (bizalmas)
 • (szleng): mellébeszélés, zagyvaság, mese, mesebeszéd, halandzsa (bizalmas), maszlag (bizalmas), süket duma (szleng), süketelés (szleng), blabla (bizalmas), rizsa (szleng), sóder (szleng), hanta (szleng), hadova (szleng)

handabandázik

ige
 • hangoskodik, henceg, szövegel (szleng), szájaskodik, hőbörög, szájhősködik, háryjánoskodik, halandzsázik (bizalmas), blöfföl (bizalmas), hadovál (szleng), hantál (szleng), hamukál (szleng), nagy hűhót csap (valaminek), nagy garral van, süketel (szleng), karingyál (tájnyelvi)
 • nagyzol, kérkedik, hetvenkedik, felvág (bizalmas)

formál

ige
 • létrehoz, alkot, formába önt, mintáz, megjelenít
 • metsz (valamibe), farag, ábrázol (régies)
 • alakít, változtat, idomít, nevel

hazamegy

ige
 • hazatér, hazaérkezik, hazaér, hazasétál, hazaballag, hazakecmereg (bizalmas), hazavánszorog, hazaszalad, hazaugrik, hazanéz, hazautazik, hazavakarodik (régies), megtér (régies), hazatakarodik (pejoratív), hazaszerződik (tájnyelvi), hazahajít (tájnyelvi), elpakol (tájnyelvi)

kapós

melléknév
 • kelendő, keresett, kurrens, népszerű, kapatos, kelős (tájnyelvi) Sz: veszik, mint a borsot; viszik, mint a cukrot
 • közkedvelt, becsült, divatos, menő (bizalmas), dívás (régies)