fogadtatás szinonimái

főnév
 • fogadás, üdvözlés, recepció (műé) (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cinke

főnév
 • cinege, párismadár (régies), cince (tájnyelvi), cinkusmadár (tájnyelvi), cicitár (tájnyelvi), kimpics (tájnyelvi), csincsara (tájnyelvi), nyitnikék (tájnyelvi)

kompatibilis

főnév
 • összeillő, összekapcsolható, összeilleszthető
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fogadtatás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felvidít, fölvidít

ige
 • felderít, jókedvre derít, jókedvre hangol, megnevettet, felhangol, feldob (bizalmas), felstimmol (bizalmas), felvidámít (régies) Sz: mosolyt csal az arcára

esztéta

főnév
 • esztétikus
 • (régies): széplélek

erkölcstelenség

főnév
 • tisztességtelenség, feslettség, léhaság, ledérség, istentelenség (régies), szabadosság, szemérmetlenség, züllöttség
 • becstelenség, aljasság, romlottság, immoralitás (idegen)

ellenvetés

főnév
 • kifogás, ellenszegülés, szembeszállás, tiltakozás, óvás, ellenkezés, apelláta, protestáció (régies), antitézis (szaknyelvi), kontradikció (régies), replika (régies), objekció (régies)

fickó

főnév
 • kölyök, legény, siheder, suhanc, ifjonc, fiatalember, srác, suttyó (tájnyelvi), surbankó (tájnyelvi), bikfic (tájnyelvi)
 • fráter, alak, pacák, pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), pali (bizalmas), hapsi (bizalmas), szivar (szleng), szerzet, figura

gargarizál

ige
 • gargalizál, öblöget (torkot), gargajáz (tájnyelvi), gurgulázik (tájnyelvi)

oda

határozószó
 • arra, amoda
 • afelé
 • (tájnyelvi): ott

dülleszt

ige
 • kidülleszt, kidomborít
 • (tájnyelvi): támaszt

melléknév
 • buckás, dimbes-dombos, egyenetlen, púpos, hepehupás, hegyes, dönyörös (tájnyelvi), partos (tájnyelvi), hoporcsos (tájnyelvi), halmos, bérces (tájnyelvi)
 • emelkedő
 • domború, kidomborodó

áthatolhatatlan

melléknév
 • átjárhatatlan, járhatatlan, áthághatatlan (választékos), sűrű, úttalan, felderíthetetlen, megközelíthetetlen, szövevényes, kusza, impermeábilis (szaknyelvi), impenetrábilis (régies)

egymillió

számnév
 • millió, töményezer (régies)

gesztenye

főnév
 • gesztenyefa, vadgesztenyefa, szelídgesztenyefa, szelídgesztenye, vadgesztenye
 • maróni (bizalmas), gubacs (tájnyelvi)
 • gesztenyemassza, gesztenyepüré

háborgó

melléknév
 • viharos, zivataros, örvénylő, tajtékos, fergeteges, dühöngő, zaklatott, felkavart, felbőszült, fodrosodó, szilaj, vad, zabolátlan, féktelen, hánykódó
 • lázadó, zavargó, békétlen, zendülő, zajongó, csendetlen (régies), veszekedő, csendzavaró, viszálykodó, elégedetlen, forrongó, nyugtalan
 • indulatos
 • émelygő, kavargó, kevergő, kóválygó

jószántából

határozószó
 • magától, önként, önnön-kényen (tájnyelvi)

hord

ige
 • visz, hoz, cipel, hordoz, szállít, fuvaroz, továbbít, szállítmányoz, hurcolkodik, keccsöl (szleng), trógerol (szleng), cepel (tájnyelvi), cepekedik (tájnyelvi)
 • (hírt): terjeszt, közzétesz, továbbít
 • (szél): sodor, visz, összehord, fúj
 • (ruhát): visel, használ
 • elnyű, elkoptat, elhusol (tájnyelvi)
 • hordoz, hurcol, cipel, visz, tart (magánál)
 • (lőfegyver): repít, visz, lő

fogas1

főnév
 • ruhaakasztó, akasztó, ruhafogas, állófogas
 • vállfa
 • előszobafal
 • fogaskerekű vasút, fogaskerekű, hegyi vasút

feltüntet, föltüntet

ige
 • felír, kiír, megad, közöl, jelez
 • részletez, felsorol
 • (valamilyennek): ábrázol, mutat, beállít, megrajzol, kikiált, minősít, nyilvánít, felharangoz (tájnyelvi)

fúrás

főnév
 • áskálódás, ármánykodás, aknamunka, intrika
 • (régies): furat, lyuk, vájat, üreg

hóbelevanc

főnév
 • (szleng): holmi, cókmók, batyu, motyó (bizalmas), cucc (bizalmas), cula, betyárbútor (régies), gönc, cumó (szleng), hacuka (bizalmas)

fon

ige
 • sodor, összesodor, összefűz, köt, hurkol, teker

extraprofit

főnév
 • többletjövedelem, különprofit, többletnyereség

fürt

főnév
 • hajcsomó, tincs, bibola (régies), boncs (régies), hajfürt
 • hajzat
 • buga, gerezd, szőlőfürt, biling (tájnyelvi), virágfürt

hon

főnév
 • (választékos): haza, pátria (választékos), szülőföld, szülőhely, anyaország
 • (régies): otthon, lakhely, lakóhely, hajlék, lakás