hisztérikus szinonimái

melléknév
 • (szaknyelvi): hisztériás (idegen), ingerlékeny, eszeveszett, eszelős, zaklatott, őrült, őrjöngő
 • tomboló, mániákus, felindult, felkorbácsolt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megfiadzik

ige
 • megfial, lefial (tájnyelvi), megkölykezik, megellik
 • megmalacozik
 • megborjadzik
 • megcsikózik
 • (tájnyelvi): megszaporodik, sokasodik
 • (tájnyelvi): összetörik, széttörik

gázbojler

főnév
 • gáz-vízmelegítő (szaknyelvi), vízmelegítő, átfolyó, melegvíztároló, autogejzír (régies), bojler
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hisztérikus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

házszám

főnév
 • számozás, numera (régies)

gumó

főnév
 • dudorodás, csomó, gümő (tájnyelvi), kinövés, bütyök, dudor, daganat

gézengúz

főnév
 • csibész, kópé, semmirekellő, csirkefogó, mákvirág, rosszcsont, lurkó, mihaszna, naplopó, betyár, zsivány (régies), selma (régies), huncut, imposztor (régies), pernahajder, sehonnai, kurittyoló (régies)

festmény

főnév
 • kép, tabló, piktúra (régies), festvény (régies), mázolmány (pejoratív), pingálmány (pejoratív), vászon, táblakép, pannó (idegen), freskó

hézagpótló

melléknév
 • hiánypótló, nélkülözhetetlen, szükséges, fontos

igenis I.

módosítószó
 • igen, jó, úgy van, rendben, nagyon is, igaz, mindenesetre, természetesen, persze, ühüm (bizalmas), oké (bizalmas)

ráront

ige
 • rátámad, megtámad, rárohan, ráveti magát, rátör, nekiesik, nekimegy, nekitámad, rajtaront (régies), rajtaüt, lecsap, megrohamoz

fáradhatatlan

melléknév
 • lankadatlan, kitartó, töretlen, bizakodó, tántoríthatatlan, ernyedetlen (választékos), csüggedetlen, állhatatos, állóképes, szívós, szorgalmas, szorgos, serény, aktív, igyekvő, iparkodó, buzgó, dolgos

évszázados

melléknév
 • százéves, centenáris, szekuláris (idegen)

csapos

főnév
 • kocsmáros, csaplár (régies), csapláros (régies), csárdás, vendéglős

felbőszül, fölbőszül

ige
 • feldühödik, tűzbe jön, méregbe gurul, dühbe gurul, megvadul, fölmérgesedik, elfogja a méreg, dührohamot kap, dühöng, felháborodik, begerjed, begurul, fölindul

improduktív

melléknév
 • terméketlen, meddő
 • eredménytelen, haszontalan, hiábavaló, nem jövedelmező

jiddis

melléknév, főnév
 • zsidó, héber, zsidónémet (régies)

körülmény

főnév
 • adottság, helyzet, tény, állapot, kondíció, feltétel, kikötés, lehetőség, sajátosság, környülállás (tájnyelvi)
 • részlet, mozzanat, tényező, momentum

kifüstöl

ige
 • kiűz, exorcizál (idegen)
 • fertőtlenít, kitisztít
 • (tájnyelvi): megver, elver

hitelképes

melléknév
 • fizetőképes

hazamegy

ige
 • hazatér, hazaérkezik, hazaér, hazasétál, hazaballag, hazakecmereg (bizalmas), hazavánszorog, hazaszalad, hazaugrik, hazanéz, hazautazik, hazavakarodik (régies), megtér (régies), hazatakarodik (pejoratív), hazaszerződik (tájnyelvi), hazahajít (tájnyelvi), elpakol (tájnyelvi)

hús-vér

melléknév
 • életszerű, realista, valóságos, életszagú

kiegészül

ige
 • pótlódik, rekrutálódik (idegen), feltöltődik, kompletálódik (idegen)

holtpont

főnév
 • nyugvópont
 • zsákutca, csőd, válság

gyarló

melléknév
 • gyatra, csekély, hiányos, silány, gyenge, erőtlen, tökéletlen, tévedő, hibázó
 • esendő, bűnre hajló, bűnös, veszendő, halandó

idejétmúlt

melléknév
 • ósdi, avatag, elavult, régimódi, túlhaladott, elmaradott, maradi, divatjamúlt, ódivatú, ásatag, avas, korszerűtlen, időszerűtlen, levitézlett
 • régi vágású Sz: lejárt róla a világ, mint a régi kétkrajcárosról

kifogyhatatlan

melléknév
 • bőséges, gazdag, kimeríthetetlen, kiapadhatatlan, mérhetetlen, határtalan, végtelen, végeérhetetlen, fogyhatatlan (tájnyelvi)