hóhányó szinonimái

melléknév, főnév
 • szélhámos, csaló, megbízhatatlan, kókler, simlis (szleng), svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), malmos (szleng), firkás (szleng), széltoló (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

előretol

ige
 • előretaszít, tuszkol, előrevesz, előrehoz, előretesz
 • (előretolja magát): tolakodik, nyomakodik
 • előmozdít, előtérbe helyez, elősegít, előrelendít, pártol, támogat, pártfogol

megalakul

ige
 • létrejön, létesül, keletkezik, képződik, összeáll, organizálódik (idegen), megvalósul
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hóhányó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

helyreigazít

ige
 • visszahelyez, visszaállít, visszatesz, visszarak, helyrerak, reponál (szaknyelvi)
 • helyesbít, kijavít, kiigazít, korrigál, rektifikál (régies), restituál (szaknyelvi), emendál (régies)

gyarmatosít

ige
 • kolonizál (szaknyelvi), meghódít, leigáz, elfoglal

gordonkázik

főnév
 • csellózik

finnyás

melléknév
 • finnyáskodó, kényes, kényeskedő, válogatós, bélebűzhödt (tájnyelvi), pipónyás (tájnyelvi), nyaska (tájnyelvi)
 • háklis (bizalmas), szőröző (bizalmas)

híresség

főnév
 • hírnév, jelentőség, fontosság, nevezetesség, presztízs, nimbusz, autoritás (idegen), reputáció (idegen), renomé (bizalmas), ismertség, ázsió, híreslét (régies), tekintély
 • kiválóság, kitűnőség, notabilitás (idegen), celebritás (idegen), sztár

ilyesmi

névmás
 • ilyesféle, efféle, effajta
 • hasonló

református

melléknév, főnév
 • protestáns, kálvinista, helvét (régies), lóformátus (tréfás, régies), kálomista (régies), csancsó (tájnyelvi), vastagnyakú, egyoltáros, keresztyén

fegyenc

főnév
 • fogoly, rab, elítélt, őrizetes (szaknyelvi), zebrás (szleng), börtöntöltelék, gazfickó, akasztófavirág, gonosztevő

faház

főnév
 • gerendaház, bungaló, nyári lak, kerti ház, kunyhó, kalyiba, barakk, bódé

csempe1

főnév
 • kályhacserép, cserép, kályhaszem (régies), cseréptábla, kahli (szaknyelvi)

felettes, fölöttes II.

főnév
 • főnök, vezető, igazgató, parancsnok, elöljáró, feljebbvaló, nagyfőnök (bizalmas), góré (bizalmas), principális (régies)

intarzia

főnév
 • berakás, famozaik, betét

jóvátehetetlen

melléknév
 • helyrehozhatatlan, kijavíthatatlan, korrigálhatatlan (idegen), kiköszörülhetetlen, orvosolhatatlan, pótolhatatlan, reménytelen, irremediábilis (régies), irreparábilis (régies), végleges
 • megbocsáthatatlan, levezekelhetetlen (választékos), végzetes, fatális, halálos

köz3

melléknév
 • közösségi, társadalmi, együttes
 • általános, egyetemes, közös
 • átlagos, közepes, közönséges, egyszerű
 • közbülső

kikészít

ige
 • előkészít, preparál
 • feldolgoz, kidolgoz, kimunkál, csiszol, marat
 • (arcot): kifest, kisminkel, kikozmetikáz, kicsinosít, kikenceficéz
 • (bizalmas): kimerít, kifáraszt, megvisel, agyonhajszol, tönkretesz, kicsinál (szleng), elver
 • helybenhagy, ellátja a baját, megver
 • (szleng): megöl, likvidál

holdas

melléknév
 • holdvilágos, holdfényes
 • sejtelmes, áttetsző, ködszerű
 • (ló, szarvasmarha): hóka, csillagos
 • (régies): holdkóros, lunátikus (idegen), alvajáró, holdkórságos
 • bolond, bolondos, hóbortos, eszelős, eszeficamodott, eszement

hej

indulatszó
 • haj, ihaj, sej, sejhaj, csuhaj, ihaj-csuhaj, recece

idegösszeomlás

főnév
 • ideg-összeroppanás, idegkimerültség, idegkimerülés, kiborulás (bizalmas), neurózis (szaknyelvi)

kifullad

ige
 • kidől, kimerül, kifárad, kipurcan (bizalmas), kidöglik (durva) Sz: elpilled, mint a rossz zsiba

hosszúság

főnév
 • hossz, hosszméret, hosszkiterjedés, kiterjedés, terjedelem, nagyság, méret
 • táv

gyógyszertan

főnév
 • farmakológia

igenis I.

módosítószó
 • igen, jó, úgy van, rendben, nagyon is, igaz, mindenesetre, természetesen, persze, ühüm (bizalmas), oké (bizalmas)

kikapcsol

ige
 • elzár, elolt, kiolt, lekapcsol, lecsavar, leállít, megállít, kirekeszt
 • kinyit, szétnyit, szétkapcsol
 • mellőz, kirekeszt, kihagy, kizár