felkapott, fölkapott szinonimái

melléknév
 • divatos, népszerű, közkedvelt, időszerű, divatban lévő, keresett, kurrens, felvett (régies), nagymenő (szleng), felkapi (tájnyelvi), en vogue (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hadizsákmány

főnév
 • préda (régies), harács (régies), trófeum (idegen), martalék, konc, szajré (szleng)

rejt

ige
 • dug, bújtat, eltemet, elvermel, dugdos, elás, rekkent (tájnyelvi), tüntet (tájnyelvi)
 • rejteget
 • eltakar, beletemet, elföd
 • titkol, leplez, palástol, álcáz, elfedez, álorcáz (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felkapott, fölkapott szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fejmosás

főnév
 • hajmosás
 • (bizalmas): dorgálás, szidás, szidalom, feddés, regnálás (tájnyelvi), leckéztetés, intés, intelem, megrovás, korholás, pirongatás, szapulás, lehordás (bizalmas), letolás (bizalmas), prédikáció (bizalmas)

eltartott

melléknév
 • kitartott (pejoratív), gondozott

előretör

ige
 • előrehalad, előremegy, előrenyomul, élre vág, tolakodik, kiugrik, kipattan, feldolgozza magát (bizalmas)
 • tért hódít, fejlődik, tökéletesedik, kiművelődik, nagyobbodik, terjed

éhen

határozószó
 • éhesen, étlen, étlen-szomjan, étlen-itlan (tájnyelvi), üres hassal, korgó gyomorral, kopogó szemekkel

felfal, fölfal

ige
 • megeszik, bekebelez, elnyel, bekap, elemészt, elpusztít, felzabál, belakmározik, magába töm, bekajál (szleng), eltüntet, bepofáz (szleng), burkol (szleng), bepallóz (tájnyelvi), bebegyel (tájnyelvi), bevedel (tájnyelvi), felhalámol (tájnyelvi), fellabétol (tájnyelvi)

finnyás

melléknév
 • finnyáskodó, kényes, kényeskedő, válogatós, bélebűzhödt (tájnyelvi), pipónyás (tájnyelvi), nyaska (tájnyelvi)
 • háklis (bizalmas), szőröző (bizalmas)

napidíj

főnév
 • napszám, napszámbér, katonapénz (régies), zsold (régies), napibér, kiküldetési díj, ellátmány

csörömpöl

ige
 • csörög, zörög, zakatol, kerepel, zötyög, dörög, zurbol (tájnyelvi), lármázik, csirimpel (tájnyelvi), csörinkel-bölinkel (tájnyelvi), kelamol (tájnyelvi), lömötöl (tájnyelvi)

csináltatott

melléknév
 • készíttetett, rendelésre készült, mértékre készült, mérték szerint készült (bizalmas), rendelt, mondvacsinált (régies)

állampénztár

főnév
 • államkincstár, államkassza, államháztartás, fiskus (régies), büdzsé (régies)

dermesztő

melléknév
 • csikorgó, farkasordító, kegyetlen, kutya (bizalmas), metsző
 • borzasztó, zsibbasztó, heves, átható, félelmetes, bénító, hátborzongató, iszonyatos

fogsor

főnév
 • fogazat
 • műfogsor, protézis (szaknyelvi)

gázrezsó

főnév
 • rezsó, gázfőző, gázfőzőlap, gázforraló, gázmelegítő, gázégő

impérium

főnév
 • birodalom, világbirodalom
 • államhatalom, uralom

határidő

főnév
 • határnap, terminus, lejárat, határpont

felképel, fölképel

ige
 • felpofoz, megpofoz, képen teremt, arcul üt, pofon üt, pofon csap, lekever egyet (bizalmas)

fegyverviselés

főnév
 • hadviselés, harc, háború
 • katonáskodás, fegyverhordozás

fennakadás

főnév
 • elakadás, megakadás, felakadás
 • zökkenő, zökkenés, nehézség, buktató, zavar, szünet
 • meglepődés, megütközés, megbotránkozás, kifogás

hárít

ige
 • (ütést): kivéd, felfog, paríroz (régies)
 • visszautasít, cáfol
 • ráfog, ráken, áttol, ró, hagy, átpasszol (bizalmas), hárint (tájnyelvi), halít (tájnyelvi), hirgál (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): összesöpör, összegyűjt

felpezsdül, fölpezsd

ige
 • felfrissül, felbuzog, cirkulál (tájnyelvi)
 • (régies): felforr, felforrad, felbugyorog
 • felélénkül

elválasztójel

főnév
 • kötőjel

festmény

főnév
 • kép, tabló, piktúra (régies), festvény (régies), mázolmány (pejoratív), pingálmány (pejoratív), vászon, táblakép, pannó (idegen), freskó

haszonbér

főnév
 • haszonbérlet, árenda (régies)