hoz szinonimái

ige
  • juttat, szállít, helyez
  • vezet, kísér
  • hurcol, hord, cipel
  • okoz, szerez, eredményez
  • közöl, közread
  • jövedelmez, (hasznot) hajt, gyümölcsözik
  • terem

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiadatlan

melléknév
  • ki nem nyomtatott, kéziratos

lenn, lent

határozószó
  • alant, alul
  • idelenn, idelent
  • odalenn, odalent
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hoz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hidroplán

főnév
  • vízirepülőgép
  • siklócsónak

gyökér

főnév
  • gyökérzet
  • szótő, tő, gyök(szaknyelvi)
  • kiindulás, kezdet, eredet, származás, forrás, alap
  • gyökérpetrezselyem, petrezselyem, petrezselyemgyökér, fehérrépa, fehérgyökér

gúzs

főnév
  • kötél, tekercs, kötelék
  • béklyó (tájnyelvi)

fogsor

főnév
  • fogazat
  • műfogsor, protézis (szaknyelvi)

hokizik

ige
  • jégkorongozik, korongozik
  • gyeplabdázik
  • (szleng): önkielégítést végez, onanizál (idegen)

intarzia

főnév
  • berakás, famozaik, betét

rendőrőrszoba

főnév
  • rendőrőrs

felbiztat, fölbiztat

ige
  • felbátorít, fellelkesít, buzdít, serkent, sarkall, ösztönöz, rávesz (valakit, valamire), rábeszél, rábír
  • felbujt, feltüzel, felheccel, felkontat (tájnyelvi) Sz: felkeni a hasát; lovat ad (vki alá); szárnyakat ad (valakinek)

favágó

főnév
  • fejszés (régies), baltás (régies), fahasogató (régies), baltadzsi (régies), fatelepi munkás, rönkvágó
  • (régies): harkály, favágómadár

csillár

főnév
  • függőlámpa, luszter (régies), vilár (régies)

felkarol, fölkarol

ige
  • felemel, feltart, magasra tart, ölbe vesz, karjába vesz
  • pártfogol, pártfogásba vesz, pártol, a hóna alá nyúl (bizalmas), patronál, protezsál (bizalmas), közbenjár (valakiért), gyámolít, támogat, támaszt nyújt, segít, segélyez, szponzorál, finanszíroz, gondoskodik (valakiről, valamiről), előmozdít, lanszíroz (idegen), istápol

iskolaköteles

melléknév
  • tanköteles (szaknyelvi)

kalimpál

ige
  • hadonászik, kapálódzik, fickándozik, rúgkapál, kalimpázik (régies, tájnyelvi), csalimpál (tájnyelvi)
  • (zongorán): pötyögtet, klimpíroz (bizalmas), klempíroz (bizalmas), klepekál (tájnyelvi)

közösségi

melléknév
  • társadalmi, közérdekű, társas, közös, csoportos, társasági, kommunális, egyesületi, testületi, szövetkezeti, társulati, kollektív, szociális (idegen)

kínpad

főnév
  • kínzóeszköz, deres, kaloda

hozzáfér

ige
  • odafér, odajut, bejut, elér, hozzáférkőzik, megközelít
  • hozzájut, kézbe kap, megkaparint

hévíz

főnév
  • termálvíz, hévvíz (régies)
  • gyógyvíz, hőforrás, meleg forrás
  • termálforrás, hévfürdő (régies), gyógyfürdő, termálfürdő

ihlet1

főnév
  • sugallat, inspiráció, lendület, tűz, alkotóerő

kikúrál

ige
  • kikezel, kigyógyít, kiorvosol (tájnyelvi)

hurcolkodik

ige
  • cipekedik, vonszolkodik (régies), cühekedik (tájnyelvi)
  • költözik, költözködik, hordozkodik (tájnyelvi)

gyűrűsujj

főnév
  • aranyujj (tájnyelvi), neveletlenujj (tájnyelvi)

improduktív

melléknév
  • terméketlen, meddő
  • eredménytelen, haszontalan, hiábavaló, nem jövedelmező

kínálkozik

ige
  • ígérkezik, csábít, ajánlkozik
  • ajánlkozik, akad, adódik, jelentkezik, mutatkozik, látszik, nyílik
  • (tájnyelvi): kínálgat