haditörvényszék szinonimái

főnév
 • hadbíróság, katonai bíróság, katonai törvényszék

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elágazás

főnév
 • szétágazás, kettéágazás, csomópont, ramifikáció (idegen)

innen-onnan

határozószó
 • (tájnyelvi): körülbelül, tél-túl (tájnyelvi), imígy-amúgy, majdnem
 • nagyjából, hozzávetőleg, megközelítőleg, jóformán
 • (tájnyelvi): nemsokára, rövidesen, maholnap, hamarosan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a haditörvényszék szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gyámság

főnév
 • felügyelet, gondoskodás, gondviselés
 • gyámkodás, kuratéla (régies), tutéla (idegen), tutorság (idegen), gondnokság

fityeg

ige
 • lóg (bizalmas), csüng, líg-lóg, lötyög (régies), leffeg (tájnyelvi), filleg (tájnyelvi)

fennforog

ige
 • fennáll, megvan, létezik, működik, tart

falat

főnév
 • darabka, harapás, falás, csepp, befalás (tájnyelvi), harapat (tájnyelvi), nyelet (tájnyelvi)
 • apróság, csöppség

győztes II.

főnév
 • bajnok, első, favorit, triumfáns (idegen)
 • hős
 • befutó

hátravan

ige
 • hátramarad, hiányzik, hibádzik

pedál

főnév
 • lábító (régies), taposó (bizalmas), lábtó (régies)

elsöpör

ige
 • felsöpör, eltávolít, elkotor, elsújt (tájnyelvi)
 • eltöröl, magával sodor, megsemmisít
 • (bizalmas): elszalad, elsiet, elrohan, elpucol (szleng), elhúz (szleng), elhúzza a csíkot (szleng), eltép (szleng), letélakol (szleng), sodor (szleng), hajt (szleng)

előkészítés

főnév
 • felkészítés, előkezelés, preparálás (idegen), előkészület, előtanulmány, szervezés, tervezés, kigondolás, kifőzés, begyakorlás, betanítás, szoktatás, edzés, korrepetálás, paukolás (bizalmas)

bírál

ige
 • értékel, minősít, véleményez, kritizál, megbírál, kifogásol, helytelenít, rosszall, leszól, kiveséz, ledorongol, leránt, ostoroz, cikiz (bizalmas)

elvtárs

főnév
 • elvbarát, elvrokon, bajtárs

hegyén-hátán

határozószó
 • zsúfoltan, összevissza, rendetlenül, egymáson

hőerőmű

főnév
 • termocentrálé (idegen)

kimerít

ige
 • (vizet): kiemel, kivesz, kimer
 • (nyersanyagot): elfogyaszt, felhasznál, feldolgoz, felél, elpusztít
 • megürít (régies)
 • megerőltet, megvisel, túlterhel, túlhajt, agyondolgoz, agyonhajszol, agyonfáraszt, elgyengít, elcsigáz, kifullaszt, kifáraszt, kizsigerel, kiszipolyoz, kifacsar, kicsinál (szleng), felőröl, kikészít (szleng), kiakaszt (szleng), elnyű (tájnyelvi), kikalézol (tájnyelvi), enervál (idegen), strapál (bizalmas)

kalapács

főnév
 • ütőeszköz, ütü (tájnyelvi), pöröly (régies), sulyok, csokány (tájnyelvi), verő (tájnyelvi)

hadosztály

főnév
 • divízió (szaknyelvi)

gürcöl

ige
 • gürizik (szleng), fáradozik, dolgozik, erőlködik, verejtékezik, küszködik, töri magát, strapálja magát (bizalmas), hajt, hajból (tájnyelvi), brusztol (szleng), lejsztol (szleng), kulizik (szleng), keccsöl (szleng), robotol (bizalmas), melózik (szleng), gályázik (szleng), güzül (szleng)

haragos I.

melléknév
 • bosszús, bősz, mérges, felindult, dühödt, dühös, ingerült, haragvó, zsémbes, paprikás kedvű, zabos (szleng)
 • indulatos, harapós, morózus, kardcsörtető, neheztelő, veszett, dúló-fúló, ádáz, haragtól izzó, kapcás (tájnyelvi), dorzsanyós (tájnyelvi), durmanyós (tájnyelvi), komparodott (tájnyelvi), darazsas (tájnyelvi) Sz: bokájában is tűz van; közel van a füstje a lánghoz; nehezen köszönt ma neki a nap; rosszul imádkozott; szeme-szája vérzik; széna van a szarván; tűz van a ház közepén; tűzről pattant gesztenye; úgy áll a szeme, mint a vasvilla
 • (természeti jelenség): félelmet keltő, félelmetes, fenyegető

jövendő II.

főnév
 • jövő, holnap, futurum (régies), utókor, jövetel (tájnyelvi)
 • kilátás, távlat, kifutás, perspektíva (idegen), sors

hajtás2

főnév
 • ránc, redő, gyűrődés, szegély

fogkő

főnév
 • lemez, plakk (szaknyelvi)

hasonmás

főnév
 • másolat, kópia
 • másodlat, másodpéldány, duplikátum (idegen), duplum (idegen), dublett (idegen)
 • festmény, fénykép, fotográfia (régies), kép
 • (kiadás): fakszimile, reprint
 • alakmás, doppelgänger (idegen), alteregó (idegen), hasonpár (tájnyelvi)

kakaó

főnév
 • (szleng): benzin, energia, erő, spiritusz, gáz