hegyén-hátán szinonimái

határozószó
 • zsúfoltan, összevissza, rendetlenül, egymáson

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sematikus

melléknév
 • vázlatos
 • vonalas
 • (pejoratív): szokványos, átlagos, sablonos, szokásos, gépies

tetszés

főnév
 • gyönyörűség, kedv
 • siker, helyeslés, jóváhagyás, elismerés, elfogadás
 • választás, szabad belátás
 • kívánság, óhaj, elképzelés, szándék
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hegyén-hátán szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

harc

főnév
 • harcolás, összecsapás, háború, hadviselés, ütközet, csata, csatározás, tusa, viadal, viadalom (régies), baj (régies)
 • verekedés, mérkőzés, vetélkedés, dulakodás, hadakozás, viaskodás
 • civakodás, civódás, torzsalkodás, ellentét, konfliktus, viszály, perpatvar, csetepaté
 • küzdelem, küzdés, küszködés, igyekezet, erőfeszítés, erőlködés, vesződés, kínlódás

genny

főnév
 • gennyedtség (tájnyelvi), csúnyaság (tájnyelvi), enyekesség (tájnyelvi), evesség (tájnyelvi)
 • váladék
 • (szleng): gané, mocsok, szemét, tróger (durva), tetű, drekk (szleng)
 • silányság, bóvli

függő I.

melléknév
 • alárendelt, alávetett, dependens (idegen)
 • félbemaradt, elintézetlen, eldöntetlen, kétes, bizonytalan, prekárius (idegen), relatív (idegen)
 • lógó, felfüggesztett, felkötött, lecsüngő, fityegő, felakasztott

felsőéves, fölsőéves

főnév
 • felsős

háttér

főnév
 • környezet, miliő, background (idegen)
 • staffázs (régies), díszlet
 • előzmény, ok

hörghurut

főnév
 • bronchitis (idegen, szaknyelvi), légcsőhurut

pumpál

ige
 • szivattyúz, felfúj, beletöm, feltölt

eszmélet

főnév
 • öntudat, ész, értelem, tudata (valaminek)

érlelődik

ige
 • érik, megérik, érlik (tájnyelvi)
 • (választékos): fejlődik, alakul, bontakozik, teljesedik

cent

főnév
 • (tagadó kifejezésekben): fillér, garas, fitying, fabatka

falatozik

ige
 • lakmározik, lakomázik, eszik, eszeget, kosztol (bizalmas), táplálkozik, étkezik, fogyaszt, burkol (bizalmas), kajál (bizalmas), harap (bizalmas), bekap (bizalmas), falámozik (tájnyelvi), falatázik (tájnyelvi)

hüvelykujj

főnév
 • hüvelyk, nagyujj, öregujj, bütyök (tájnyelvi), bütyökujj (tájnyelvi)

istentisztelet

főnév
 • mise, áhítat, igehirdetés, szertartás, kultusz, liturgia
 • vallásosság, istenfélelem, imádás, ájtatosság

kor

főnév
 • időszak, idő, éra, korszak
 • életidő (régies), életkor

kevély

melléknév
 • gőgös, dölyfös, pöffeszkedő, begyes, felfuvalkodott, büszke, rátartós, rátarti, beképzelt, magahitt (régies), elbizakodott, öntelt, fennhéjázó, arrogáns, pökhendi, fölényes, megvető, lenéző, lekicsinylő, fennenpökő (régies)

hegység

főnév
 • hegyvidék, hegyvonulat, hegykoszorú, hegylánc, hegy

hanyas, hányas

névmás
 • melyik?

hogyha

kötőszó
 • feltéve, ha, amennyiben
 • valahányszor, amikor csak
 • (tájnyelvi): hátha, talán

kertész

főnév
 • kertépítő, kertmívelő (régies)

hétpróbás

melléknév
 • tapaszalt, megátalkodott, megrögzött, cégéres, javíthatatlan, notórius, ravasz, vagány (bizalmas), belevaló (bizalmas), minden hájjal megkent, mindenre kapható, rafinált, dörzsölt (bizalmas), fifikás (bizalmas), furmányos

gizgaz

főnév
 • gaz, gyom, dudva, gezemice (tájnyelvi), burján (tájnyelvi), gyimgyom (tájnyelvi)

horkan

ige
 • felhorkan, mordul, morog, horkant
 • haragra lobban, felfortyan, mérgelődik, rámordul

kétszersült

főnév
 • cvibak (régies), biszkvit (idegen)
 • pirítós