hátravan szinonimái

ige
 • hátramarad, hiányzik, hibádzik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

doktor

főnév
 • orvos, doki (bizalmas), gyógyító
 • (régies): egyháztudós, egyházatya

összevon

ige
 • (választékos): összehúz, összeráncol, összeránt
 • egybevon, egyesít, központosít, centralizál, összpontosít, koncentrál, kontrahál (régies), integrál, egybeolvaszt, összeolvaszt(idegen)
 • rövidít, megrövidít, megkurtít, összesűrít, zanzásít, tömörít, egyszerűsít, redukál, összezsugorít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hátravan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hamisítatlan

melléknév
 • eredeti, originális (választékos), valódi, valóságos, igazi, tiszta, természetes, tősgyökeres, törzsökös, színtiszta, tőrőlmetszett, őseredeti, szavatolt, hiteles, autentikus, megbízható
 • vegyítetlen, szennyezetlen

fűző

főnév
 • míder (régies), korzett, vállfűző, váll
 • cipőfűző, cipőzsinór, zsinór, pertli, szalag, szíj, galand (régies)

föveny, fövény

főnév
 • homok, apró kavics, füveny (tájnyelvi), sóder
 • homokos talaj
 • (régies): porond, játéktér, porzó (régies)

felment, fölment

ige
 • mentesít, diszpenzál (idegen), exonerál (idegen), feloldoz, abszolvál (szaknyelvi), szalvál (idegen)
 • megszabadít, felszabadít
 • felmond, elbocsát, felfüggeszt, elmozdít, eltávolít, meneszt, útnak ereszt, levált, hivatalától megfoszt, kirúg (bizalmas), lapátra tesz (szleng)
 • tisztáz, igazol, rehabilitál, ártatlannak nyilvánít, elejti a vádat, felmentő ítéletet hoz

háryjános

főnév
 • szájhős

honfoglalás

főnév
 • országfoglalás, területfoglalás, prima occupatio (idegen)
 • birtokbavétel, letelepedés

princípium

főnév
 • kiindulási pont, kezdet, ősok, alapok, végok
 • elv, alapelv, vezérelv, alapgondolat, alapigazság

értekezlet

főnév
 • tanácskozás, megbeszélés, tárgyalás, eszmecsere, konferencia, ankét, találkozó, ülés, értekezés (tájnyelvi), szeánsz (bizalmas), konzílium

epikus

melléknév
 • elbeszélő, epikai

bútorzat

főnév
 • berendezés, lakásberendezés, szobaberendezés, garnitúra, interieur (idegen, régies)

expediál

ige
 • továbbít, felad, küld, postáz, átutal, utalványoz, szállít, fuvaroz, eljuttat (valamit valahová), szállítmányoz (szaknyelvi)
 • (valakit): elküld, meneszt, elbocsát

hörghurut

főnév
 • bronchitis (idegen, szaknyelvi), légcsőhurut

iparkodik

ige
 • igyekszik, törekszik, dolgozik, szorgoskodik, töri magát, serénykedik, buzgólkodik, rákapcsol, fáradozik, rajta van, robotol (bizalmas), mozog (bizalmas), kapaszkodik (bizalmas), habódzik (tájnyelvi), iperedik (tájnyelvi), keccsöl (szleng), gyűri az ipart (szleng), güzül (szleng), körmösködik (régies), markoskodik (régies), szepelkedik (tájnyelvi) Sz: nem lép kétszer egy nyomba

komoly

melléknév
 • megfontolt, érett, higgadt, felelősségteljes, tisztességes, rendes, tisztes, jóravaló, szolid, megbízható
 • való, valós, igaz
 • figyelemre méltó, megfontolandó, elgondolkodtató
 • fontos, jelentős, nagy horderejű
 • súlyos, kritikus, aggasztó, veszélyes
 • nyomós, alapos
 • (műalkotás): igényes, alapos, értékes, maradandó
 • nagy, országos, kiadós, számottevő
 • értékes, drága, költséges
 • (összeg): csinos, kellemes
 • ünnepélyes, fennkölt
 • sötét, szigorú, komor

keresztülvihető

melléknév
 • véghezvihető, megvalósítható, végrehajtható, kivihető, kivitelezhető, életrevaló, teljesíthető, lehetséges, használható, elképzelhető, ésszerű, járható, életképes, reális

hátulütő

főnév
 • hátrány, kellemetlenség, a fonákja (valaminek), a visszája (valaminek), bökkenő, baj, probléma, nehézség, gubanc (szleng), difi (bizalmas), ciki (szleng)

hallószerv

főnév
 • fül

hír

főnév
 • értesülés, információ, újság, hallomás, tudomás, híresztelés
 • szóbeszéd, fáma, mendemonda, temonda (régies), pletyka, pletyi (bizalmas), pletyus (bizalmas), drót (szleng), füles (szleng)
 • koholmány, álhír, kacsa (bizalmas), rémhír
 • értesítés, üzenet, felvilágosítás, tájékoztatás, tudósítás, közlemény, közlés, kommüniké (szaknyelvi), bejelentés, jelentés, jeladás, beszámoló, riport, krónika, referátum (szaknyelvi), ismertetés
 • hírnév, nevezetesség, tekintély, köztisztelet, elismertség, megbecsültség, közbecsülés, hódolat, dicsőség, presztízs, respektus (idegen), renomé (bizalmas), reputáció (idegen), nimbusz, ázsió (idegen)

képtelen II.

határozószó
 • bődületes, iszonyú, fantasztikus, óriási

hegedűművész, hegedű

főnév
 • hegedűvirtuóz, violinista
 • nyirettyűs (tájnyelvi), cinigés (tájnyelvi)

gazdász

főnév
 • mezőgazdász, agronómus
 • gazdatiszt

1

főnév
 • hópehely, hópihe, hókristály
 • hóréteg
 • (jelzőként): hófehér, fehér
 • ősz
 • (szleng): kokain, kábítószer

keresztelő

főnév
 • keresztelés, megkeresztelés
 • paszita (tájnyelvi), keresztelői lakoma