pedál szinonimái

főnév
 • lábító (régies), taposó (bizalmas), lábtó (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gondol

ige
 • jár az agyában, forgat a fejében, eszébe jut, eszébe ötlik
 • gondolkodik (valamin), kiagyal, kifőz
 • képzel, hisz, vél, alít (régies), vélekedik, feltesz, feltételez
 • sejt, gyanít
 • tart, tekint, néz, lát, értékel, talál (valamilyennek)
 • (valakire, valamire): céloz, ért (valahogyan)
 • (valakivel, valamivel): törődik (valakivel, valamivel), gondja van (valamire), gondot fordít (valamire)
 • számít (valamire), számol (valamivel), számításba vesz

gyerektelen, gyermek

melléknév
 • meddő, magtalan, magzattalan, családtalan, gyümölcstelen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pedál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pályabíró

főnév
 • versenybíró, bíró
 • (régies): bíráló, zsűritag

nyugvás

főnév
 • nyugalom, nyugovás (régies), pihenés, béke

nyakaskodik

ige
 • makacskodik, akaratoskodik, makrancoskodik, önfejűsködik, csökönyösködik, dacoskodik, ellenszegül

misztérium

főnév
 • szertartás
 • titok, rejtély, csoda, hittitok, enigma (idegen)
 • misztériumjáték

párta

főnév
 • koszorú, fejdísz, fejék, diadém
 • szüzesség, leányság
 • (szaknyelvi): korolla
 • (régies): eresz, eszterhéj (régies)
 • oromdísz (szaknyelvi), pártázat (szaknyelvi)

princípium

főnév
 • kiindulási pont, kezdet, ősok, alapok, végok
 • elv, alapelv, vezérelv, alapgondolat, alapigazság

meglep

ige
 • meghökkent, megdöbbent, megütköztet, elképeszt, megrémít, megrendít, megráz, felkavar, bámulatba ejt, ámulatba ejt, zavarba ejt, zavarba hoz, ledöbbent, (bizalmas), kiüt (szleng), kiakaszt (szleng), frappíroz (idegen)
 • megajándékoz, kedveskedik
 • (valakit): felkeres, meglátogat, ellátogat, beugrik, megnéz, benéz, bekukkant
 • rajtakap
 • tetten ér, rajtaüt
 • megrohan, megtámad, rátámad, lerohan, rajtahajt (régies)
 • (tájnyelvi): ellep, kitör, megtámad, eláraszt, kiver (bizalmas), elévesz (tájnyelvi)
 • elfog, elborít

meghámoz

ige
 • megtisztít, megtisztogat, lehámoz, lehéjaz, hánt, lehánt, lehántol, meghánt (régies), meghéjaz (régies), levesz, leszed, lehúz, eltávolít, megpucol (bizalmas)
 • (tájnyelvi): megver, elegyenget, eltángál, eldönget, megrak (bizalmas), elagyabugyál, elnáspángol, elnadrágol, kioszt (bizalmas), ellátja a baját, elhegedüli a nótáját
 • (szleng): kifoszt, kirabol, kizsebel (bizalmas), levetkőztet (bizalmas), megkopaszt (bizalmas)

kimenet

főnév
 • kijárat, kiút, kivezető út, kivezetés, kivezető nyílás, elvezetés, levezetés, torkolat, lefolyás, kifolyás
 • (szaknyelvi): output
 • kimenetel, folyomány, kifejlet, következmény, eredmény, végpont

megszárad

ige
 • kiszárad, fölszárad, elszárad, megszikkad, elszikkad (régies), elcikkad (tájnyelvi), megszivalkodik (tájnyelvi), megaszik, megtöpped (tájnyelvi), megfonnyad

pumpál

ige
 • szivattyúz, felfúj, beletöm, feltölt

reputáció

főnév
 • hír, hírnév, köztisztelet, közbecsülés, megbecsülés, tekintély, renomé (bizalmas), presztízs, respektus (idegen), nimbusz, ázsió
 • tisztesség

ezért I.

határozószó
 • emiatt, ennek következtében, ez okból
 • evégett, e célból, evégből, evégre

szundít

ige
 • alszik, alukál (bizalmas), szundikál, szunyókál, szendereg, bóbiskol, szunnyad, hunyint (tájnyelvi), szuszákol (tájnyelvi), bonyókál (tájnyelvi), kukkadozik (tájnyelvi)

szabályzat

főnév
 • rendszabály, regula (régies), alapszabály, rendtartás, pragmatika (régies), statútum (választékos)
 • utasítás, előírás, rend, ügyrend, normatívum (választékos), ukáz (pejoratív)

pejoratív

melléknév
 • rosszalló, elítélő, lekicsinylő, becsmérlő, megvető

pajor

főnév
 • lárva, pondró, csimasz (tájnyelvi), csókaféreg (tájnyelvi)

poláris

melléknév
 • sarki, sarkvidéki
 • (különbség, ellentét): sarkalatos, alapvető, szöges, szélsőséges, végletes

súrlódás

főnév
 • horzsolódás, dörzsölés, horzsolás
 • nézeteltérés, civódás, civakodás, zsörtölődés, viszály, ellenségeskedés, veszekedés, huzavona

periódus

főnév
 • szakasz, rész, stádium, fázis, etap
 • egység, ütem, ismétlődés
 • idő, időszak, időtartam, időköz, kor, korszak, éra, ciklus, intervallum, epocha (régies)
 • (szaknyelvi): körmondat

odaint

ige
 • hív, odahív, magához hív
 • jelez, jelt ad

posztulátum

főnév
 • tétel, alaptétel, axióma, sarktétel, alapigazság
 • előfeltétel, követelmény, kívánalom

szabados I.

melléknév
 • illetlen, feslett, féktelen, kicsapongó, zabolátlan, könnyűvérű, laza erkölcsű, léha, ledér, erkölcstelen, gátlástalan
 • szókimondó, sikamlós, vulgáris
 • (régies): emancipált (idegen), felszabadított